• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Bilism


Man måste ju skilja på olika typer av invandring, hålla isär massinvandring och bidragsinvandring från en sund och naturlig rörelse över nationsgränser.

Diskuterar man bilismen – vilket jag här ska göra – finns anledning att göra en motsvarande distinktion. Det är skillnad på bilanvändning i måttliga doser och massbilism.

Jag var tidigt kritisk mot det bilsamhälle som växte fram i Sverige, efter amerikansk modell. I USA har ju bil- och oljeindustrin köpt upp och lagt ned spårvägsnät, för att ge plats åt gigantiska infrastruktursatsningar som låser fast amerikanerna i sina bilar. Utan bil blir det svårt att där klara sin vardag.

Under ett år i ungdomen var jag ordförande i Socialdemokratiska Studentklubben vid Stockholms universitet.  En gång organiserade vi manifestationer vid infarterna till Stockholms innerstad:

Tonvikten i den protesten låg inte på bilinnehav i sig, utan på onödig bilanvändning. I en storstad borde persontransporterna kunna klaras med kollektiva transportmedel, resonerade vi.

En särskild udd fanns mot avgaser och luftföroreningar – men där har ju sedan kommit katalysatorer, som minskat den delen av problemet.

Som bussförare kunde jag senare bevittna hur många stockholmare är beredda att varje dag sitta fast i bilköer för att kunna ta sig till jobbet. Hur står de ut med denna trängsel? Det är något som alltjämt förundrar mig!

Sedan dess har jag haft egen bil i olika perioder, men aldrig använt den mer än nödvändigt. Nu bor jag dock på landsbygden, och här måste man i praktiken ha tillgång till bil.


Inte desto mindre är det ett faktum att Peak Oil nu är passerad och att bensinpriserna fortsättningsvis kommer att stiga varje år. I slutänden – och det kan röra sig om mindre ett decennium – blir det nog ofrånkomligt att hitta andra lösningar än privata bilinnehav och privat bilanvändning.

Och ”miljöbil” är inte lösningen, i varje fall inte lösning med stort ”L”. Några riktiga ”miljöbilar” finns inte, eftersom varje bil kräver stora mängder olja mm för att framställas.

Skulle vi låta bilarna gå på etanol innebär detta att stora ytor av jordbruksmark undandras livsnödvändig matproduktion.

Även om bilarna drivs med elektricitet så måste denna el ha framställts ur någon energikälla. Dock kan här – för korta resor – finnas en nisch: om laddning sker på tider då det ändå finns ett el-överskott.

Till stor del måste vi skifta över från bilen till världens mest effektiva transportmedel.

Mer om den saken i morgon.