• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Pro-amerikan?


Är jag att betrakta som proamerikan? Kan man vara samtidigt både svensk och amerikansk patriot? Den tanken slog mig plötsligt.

Låt mig ta det från början:

Möjligen tycker många att jag blivit tjatig om WTC-dådet , men betänk att detta blev en vattendelare som fått en djupgående påverkan av hela den internationella politiken.

Det berör oss alla och ska man alls kunna lära något av historien, då måste man först försöka göra klart för sig vad som hänt.

För att återknyta till Ingrid Lomfors i TV4:s drottningjakt: ”Är det nånting vi kan lära av historien, så är det att varje människa har ett ansvar, och ett val.”

Detta gäller inte bara kring vad som hände för 70 år sedan – det gäller än mer vad som hände för 10 år sedan.

Det blir då envars skyldighet att försöka skapa sig en bild av terrordådet i New York 2001 – genom att ta del av tillgängliga fakta!

I min WTC-film, del 2, presenterade jag bilder och uppgifter som skjuter den officiella konspirationsteorin kring händelsen i sank.

Det var fråga om tre kontrollerade demoleringar. Oavsett om flygplan flög in i två av WTC-byggnaderna eller inte, oavsett vilka som där befann sig i cockpit, så var det inte dessa två flygplan som fick de tre byggnaderna att rasa ihop så som skedde.

Nästa fråga blir då: vilka lät genomföra dessa demoleringar och med vilket syfte?

Indicier i en viss riktning kan man få genom att ställa frågor som:

A.  Vilka hade ett motiv?  Vilka kunde vinna något på det inträffade?  Vilka fick igenom en egen agenda genom terrordåden?

B.  Vilka hade den tekniska kapaciteten?

C.  Vilka var tillräckligt skrupelfria och utan spärrar?

Jag hyste redan vid framställningen av filmen misstankar om att bakom operationen kunde ligga Israel och israeliska intressen, men höll igen med den slutsatsen.


Dessa misstankar stärks dock, genom de fakta som nu finns att tillgå kring det israeliska angreppet på USA-fartyget ”Liberty”1967.

Den händelsen ger prov på två moment:
– israeliska ledare har inga skrupler mot att avsiktligt offra amerikanska liv
– dessa ledare styr i Washington.

Det senare manifesterades med ny tydlighet våren 2011, med den israeliske premiärministern Benjamin Netanyahus framträdande inför den amerikanska kongressen, där de stående ovationerna avlöste varandra.

Sedan har vi de många amerikanska krigsveteraner som ifrågasätter den officiella versionen kring ”nineleven”.

Mest framträdande här är nog Alan Sabrosky, som var uppseendeväckande frispråkig i en intervju med iranska Press-TV.  Jag tolkar framträdandet där som en markering mot de totalt enkelriktade ”mainstream media” i USA, som konsekvent hetsar för krig så snart ett nytt sådant står på dagordningen.

Sabrosky säger det rakt ut: israeliska Mossad ombesörjde apterandet av sprängladdningar i de tre WTC-byggnaderna. De hade tillgång till byggnaderna, förfogade över nödvändig organisation och teknik. Israel hade också ett motiv, i att få USA att utkämpa krig mot olika muslimska länder. Kärnan och linjen i Sabroskys argumentering är att han är amerikansk patriot och ser till amerikanska intressen. I konsekvens med detta reagerar han mot de krafter som försöker skada USA.

Filmen kommer här:
http://www.youtube.com/watch?v=u_Ffz0koJbI

Ytterligare information i frågan finns på denna webbsida.

Men allt detta är ju på engelska. Jag har fixat svensk text på delar av Sabroskyintervjun:

En invändning mot demoleringsscenariot har gällt att många människor då måste ha varit inblandade, än fler känna till detta. Åtminstone någon borde vid det här laget – 11 år senare – ha framträtt och berättat sanningen.

Om allt ombesörjts av en utländsk säkerhetstjänst, av personer som både geografiskt och lojalitetsmässigt finns utanför USA, då ökar det möjligheterna för att ”hålla tätt”.

Tillbaka till frågan i inledningen: vad innebär det att vara proamerikan respektive antiamerikan?

Rimligen är kriteriet om man värnar eller skadar amerikanska intressen.

• Det ligger inte i det amerikanska folkets intressen att kastas ut i fattigdom och ekonomisk otrygghet genom sanslöst kostsamma krig.

• Inte heller ligger det i vanliga amerikaners intressen att bli skadade eller dödade i detta krigande.

Således är jag – i likhet med Alan Sabrosky – proamerikan.

Benjamin Netanyahu, Bush & Co  är däremot antiamerikaner.