• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

100 miljarder

Hur mycket är 100 miljarder kronor?
Det motsvarar 100.000 miljoner kr.
Beloppet är så stort, att det blir svårt att få grepp om.

Men låt oss jämföra med 2012 års statsbudget, och utgifter där:
•  rättsväsende: 37,9 miljarder
•  kommunikationer: 43,1 miljarder
•  försvar: 45,6 miljarder.

Vad jag talar om är det ”lån” som Sverige nu beviljar IMF, till en ränta på 0,1%.  Jag skriver ”lån” inom citationstecken, eftersom vi knappast lär få igen det.

Den kris som världen genomgår har ju en underliggande orsak, som gör att den inte är övergående. Tvärtom, detta är bara början i en lång ekonomisk utförsbacke, som snart kan få karaktären av ett stup. Tillväxtens tid är förbi. Jag syftar på den tilltagande oljebristen.


En oklarhet gäller iofs beloppet. På bloggen Rädda Sverige uppges siffran 145 miljarder, men i TV-inslag har talats om 100. Så jag väljer att hålla mig till den lägre. Dt blir ändå fråga om nästan lika mycket som rättsväsende, kommunikationer och försvar sammantaget!

Som vi nu i praktiken bara skänker bort, placerar i ett stort, svart hål.

Hur statsminister Reinfeldt  är en blåljugare har tidigare kunnat konstateras åtskilliga gånger. ”En bra affär för Sverige”, säger han nu.

Denna gång medverkar även finansminister Borg i blåljugandet – med en försäkran om att det är pengar som Sverige kommer att få tillbaka.

Det har inte fått något genomslag i media, men Sverigedemokraterna har nu KU-anmält Fredrik Reinfeldt för hans blåljugande.

Newsdesk den 31/1 2012:

”…Fredrik Reinfeldt kommit med felaktiga uppgifter kring villkoren för svensk utlåning till internationella valutafonden, IMF, väljer Sverigedemokraternas ekonomisk-politiska talesperson, Erik Almqvist, att anmäla statsministern till konstitutionsutskottet. I TV-inslaget framgår att avkastningen för svenska lån till IMF endast är 0,1 % vilket kraftigt understiger avkastningen på obligationsmarknaden. Trots detta uttalar sig statsminister Reinfeldt om att villkoren är marknadsmässiga.”

Jag har fått fram en kortfilm kring det moderata blåljugandet:

(reviderad version, för att undvika upphovsrättskrav)