• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Stora ord från en liten man


Låt mig erkänna, först som sist:

Förvisso vill jag skilja på sak och person, det känns dessutom som slöseri med energi att tycka illa om individer.  Alltsedan starten av Blågula frågor 1994  har min ambition varit inriktning på de politiska sakfrågorna, för att där gräva fram relevanta fakta och utifrån dessa argumentera sakligt.

I några enstaka personfall känns det dock som att jag inte kan lyckas med detta fullt ut. Erik Ullenhag, folkpartist och integrationsminister, är ett sådant.  Vid sidan av Bengt Westerberg framstår Erik Ullenhag som själva personifieringen av begreppet besserwisser.

Totalt uppblåst av självgodhet. I hans värld saknas varje utrymme för att han själv skulle kunna ha anledning att lyssna på andra, ha något att lära, kunna ha fel om någonting.

Erik Ullenhag är bara en predikant, dessutom en hycklande sådan – eftersom han inte lever som han lär.  Mångkulturen är ”spännande” kan han utbrista – utan att känna något behov av att själv ta del av denna ”spänning”. Han har inte bosatt sig i Rosengård,  Vårgårda eller Botkyrka. (5.10 in på denna film)


Ullenhags engagerande av den AFA-hyllande våldsromantikern Birgitta Löwander som utredare kan inte betecknas som annat än en tydlig  tendens till extremism.

Nu har Erik Ullenhag (den 19/12 -11) levererat en artikel i DN, under en rubriken ”MYTERNA OM INVANDRINGEN”.

Min spontana reflexion blir här att om det existerar ”myter” i en fråga, då har väl dessa spridits genom de dominerande kanaler som finns – dvs massmedia, skola eller de som har resurser att finansiera stora reklamkampanjer.

Nej, det är ju inte vad Erik Ullenhag menar. Han syftar på internet – den vägen har det spridits dessa  ”myter”.

Och vilka är de påstådda ”myterna”?

Det är inte myter att

• asylsökande i allmänhet är flyktingar, med verkliga skyddsbehov.

• invandringen är berikande.

• vi svenskar saknar en egen kultur.

• kritik mot den förda invandringspolitiken bottnar i en allmän fientlighet mot allt utländskt.

INGET AV DETTA  ÄR, med Ullenhags sätt att se saken, någon myt.

Han skriver:

”…har skett en dramatisk ökning av antalet rasistiska hemsidor. Myter om invandring, fördomar och främlingsfientlighet har alltid funnits. Nytt för senare år är rasismens och främlingsfientlighetens utbredning på nätet. Extremismen har funnit ett nytt forum som dessutom är mycket effektivt när det gäller att sprida myter och fördomar.”

Varifrån har Erik Ullenhag fått dessa uppgifter.?

Jo, från  ”Levande historia”.  Var inte själva uppdraget för denna opinionsbildande myndighet (!!!), att leverera sådana påståenden?

Det blir ju föga seriöst att påstå något om antalet ”rasistiska” hemsidor med mindre än att man först har noga klargjort vad man lägger in i detta begrepp! Efter vilka kriterier har man gått i sin klassning?

Blir enligt ”Levande historia” denna blogg en sådan sida?

• Blir vitbokswebben det?
Avpixlat?
• Filmsidan ”Millt sagt”?

DN-artikeln fortsätter:

”De som sprider främlingsfientlighet får finna sig i att vi som står för öppenhet och tolerans ifrågasätter deras åsikter…”

Till att börja med kan vara klokt att försöka hålla isär fakta och åsikter.

Exempelvis om invandring haft en viss omfattning eller fått vissa konsekvenser är i grunden inte en åsikt, utan  fakta – även om sådana fakta ofta  kan vara svåra att få tillgång till.

Tycker man att en omfattande invandring av visst slag är bra – då är detta en åsikt.  Tycker man att svenskt är barbariskt, löjligt eller alls ej finns – då är detta en grundläggande hållning.


Tror man att pengar växer på träd så ligger detta någonstans i ett gränsland däremellan. Formellt sett en uppfattning om verkligheten, i praktiken en värdering.

Ska man döma av uttalanden och ställningstaganden från olika fp-företrädare, så är denna botaniska föreställning utbredd inom Folkpartiet.

Erik Ullenhag:

”Ett vanligt påstående från de främlingsfientliga är att invandringspolitiken inte får ifrågasättas. Det är trams. Få frågor diskuteras så mycket som invandrings- och integrationspolitik. Och den diskussionen är viktig.”

Vad gäller ”öppenhet och tolerans” anmäler sig två frågor:

1. Är det alltid något bra? Får det alltid positiva konsekvenser?

2. Tillämpas det alltid av Ullenhag själv, hans folkparti och alla andra politiskt korrekta?

Mitt svar på den första frågan blir nej. Det är inte bra att tolerera dåligt beteende.  Våldsbrottslighet och ekonomisk parasitism måste bekämpas.

På den andra frågan kan konstateras att pk-iterna inte är särskilt toleranta mot meningsmotståndare.  Tag bara statsministerns applåderande av misshandeln av den unge sd-kandidaten David Arnold i Malmö under valrörelsen 2010.

Med nya statsministeruttalanden av samma innebörd efter att också en sd-kandidat i Göteborg överfallits, och blivit svårt knivskuren.

Enligt Erik Ullenhag är det visst så att invandringspolitiken får ifrågasättas. Blir inte det övermaga – utifrån hans position vid maktens centrum, med tillgång till båda skattemedel och massmedia – att tro sig bättre kunna bedöma detta än de som befinner sig på gräsrotsnivå?

Här finns en tanketråd. Iofs kanske Ullenhag skulle kunna se det momentet, men hans värld består av två sorters människor: de goda och de onda. En invandringskritiker blir med automatik att klassa som ond, och därmed  i avsaknad av integritet. Då kan vederbörandes vittnesmål inte tillmätas någon vikt.

Dessutom råder i den ullenhagska världen en symbios mellan makt och intelligens, kunskap och godhet. Kritiker är obildade och korkade, hur ska de då kunna göra några nyktra bedömningar? För övrigt är de fyllda av hat – blir därmed förblindade och partiska.

Samtidigt blir det djärvt av Erik Ullenhag att offentligt  gå ut med påståenden som så lätt kan vederläggas. Eller kanske är det ändå inte så djärvt: kanske kan han förlita sig på att

a) rikstäckande TV och stora dagstidningar fortfarande dominerar verklighetsförmedlingen till  svenskar i allmänhet

b) redaktörer och journalister där ska stå lojala med honom och den regim han representerar.

I sak är det annars uppenbart; hur många gångar har jag inte på olika webbsidor redovisat hur det förhåller sig? Läs bara boken ”Dialog om invandringen?”!

Eller tag de tillfällen då vi invandringskritiker släppts fram i riks-TV – har vi  omgivits med ett antal pålitliga pk-iter.  I TV3:s Folkhemmet år 2000 var de 6 mot 1. Det senaste exemplet på ”tuktad” debatt är  Kent Ekeroth i SVT:s ”Debatt”!

”Invandringsfrågor har diskuterats”. Javisst, men… mest mellan personer som i grunden tycker likadant, dvs att fjärrinvandringen ska fortsätta!

Låt mig dröja vid begreppet ”trams”.

Kritiker förebrås mao för att inte hålla sig till sanningen, inte komma med korrekta fakta.

Underförstått säger Erik Ullenhag därmed att det är viktigt att hålla sig till fakta som stämmer med verkligheten.

Skulle vi där kunna finna en gemensam utgångspunkt?

I så fall blir det konsekvent att relevanta fakta görs tillgängliga för alla, oavsett åsiktsinriktning.

• Jag kan berätta att jag minst två gånger har skrivit till Migrationsverket för att få uppgifter om sammansättningen av de numera ganska många arbetskraftsinvandrade: från vilka länder kom de? Överhuvudtaget inget svar!

• Jag har också skrivit till Kriminalvårdsmyndigheter för att få uppgifter om andelen utrikes födda i svenska fängelser. De svarar att sådan statistik inte föreligger, uppgifter kan lämnas bara om andelen med svenska medborgarskap!

Över till Erik Ullenhags påståenden om myter:

1. ”Myt: Det pågår en massinvandring.”

”Massinvandring” blir det om invandringen för stor.

För stor är invandringen om den skapar integrationsproblem, som vårt samhälle inte klarar av.

Sådana problem  har Sverige nu haft i ett antal decennier. Och de växer, allt mindre klarar vi av dem.

Beträffande siffrorna kan hänvisas till vitbokens kapitel 1 och Affes statistikblogg

2. ”Myt: De flesta så kallade flyktingar saknar flyktingskäl.”

Erik Ullenhag skriver om de asylsökande som fått PUT, men i media klassas ju varje utlänning som vill stanna i Sverige som ”flykting”, t.o.m. de som fått avslag på asylansökan. Hans egna partikollegor i Stockholms Län landsting bedriver samma typ av propaganda, kring ”papperslösa”.

För övrigt. ska även skyddsbehövande söka asyl i närmast möjliga asylland. Sveriges ansvar gäller främst vårt eget närområde.

3. ” Myt: Sverige är på väg att bli ett muslimskt land.”

”Av integritetsskäl förs inget register över religiös tillhörighet”, tramsar Erik Ullehang.

Muslimska trossamfund får ju ta ut kyrkoskatt. För att kunna hålla reda på detta måste uppgifter finnas hos Skatteverket.

4. ”Myt: Det finns en tyst majoritet som anser att invandringspolitiken är en katastrof.”

Propagandan i massmedia, i skolan och i pk-projekt, finansierade från  Allmänna Arvsfonden går naturligtvis inte obemärkt förbi, den sätter sina spår i opinionen. Liksom medias mörkande och desinformation. Tag bara SVT:s rapportering kring manifestationen mot svenskfientlighet helt nyligen: vilka var de våldsamma?

Sanningen kring brottsmönster kryper ändå fram, nu senast tvingades media faktiskt rapportera hur det förhöll sig med mordet i Ludvika.

Julia Caesar om Ludvikamordet:

”När ursprungsbefolkningen flyttar ut fyller man på med invandrare. Här finns det första tankefelet: tron att människor är utbytbara mot varandra. Det är de inte. Problemen sitter inte i hudfärgen. Det är allt som människor bär med sig innanför huden som skapar problem: kultur, religion, människosyn, inställning till våld, moral, vilja att arbeta och göra rätt för sig, kvinnosyn, ärlighet, pålitlighet.”

Webbsidan Sweden Confidential:

”Han är känd av polisen sedan tidigare för misshandel och våld mot tjänsteman. Det finns fortfarande ingen klar bild av motivet till mordet på 44-årige tvåbarnspappan, som var på väg hem från en julfest sent i fredags kväll. Dödsmisshandeln utfördes på öppen gata.”

”44-åringen var tillsammans med två andra män på väg hem efter att ha ätit julbord när de blev överfallna och brutalt misshandlade av tre till fem mörkhyade män. Enligt polisen var våldet helt oprovocerat. 44-åringen skadades så svårt av sparkar och slag att han avled strax efter att han kom till Falu lasarett.”

Fråga till Erik Ullenhag:  Har vi här att göra med ett hatbrott?

Är i så fall förövarna vi som skriver om misshandeln eller de som utförde den?

För den oinvigde läsaren kan svaret framstå som självklart, men svensk lagstiftning säger något annat! ”Hatbrott” kan bara begås av svenskar. Och som ”hatbrott” kan i stort sett räknas redan ett ovänligt tonfall och en arg blick.  Minoriteter ska skyddas…

Och vår regim vill inte ändra på detta. Diskrimineringen mot svenskar ska fortsätta.

LÄS ÄVEN:

Andreas Johansson Heinö:
http://andreasjohanssonheino.blogspot.com/2011/12/missriktad-kampanj-mot-myter-om.html

Nya Gotiska Klubben:
http://gotiskaklubben.wordpress.com/2011/12/19/vem-skrev-myt-6-at-ullhagen

Sakine Madon:
http://www.newsmill.se/artikel/2011/12/19/myter-om-invandring-kan-inte-bem-tas-med-sk-nm-lning

Thoralf Alfsson:
http://thoralfalfsson.webblogg.se/2011/december/tack-erik-ullenhag.html

Regimsidan:
http://www.regeringen.se/sb/d/2279/a/181576

PS

Erik Ullenhag ger på mig intrycket av en ouppfostrad yngling av sämsta slag. Ännu ej torr bakom öronen. Därför vill jag här donera honom en liten handduk, så att han kan torka sig.

20 svar

 1. Vill nog påstå att ”Myt 6” är den mest skrämmande.

  Vad fan har egentligen Sverige med USA att göra? Hur kom denna ”myt” med i sammanhanget?

  Myt 6 handlar, tror jag, om att legitimera varje angrepp från judisk media på Ron Paul och liknande ”Israelmotståndare” i USA.

  Och svenskarna ska uppfatta alla som genomskådar den israeltrogna median som K-teoretiker och A-semiter.

  Och vad innebär detta? Är det ett självändamål?

  Nej, det innebär att Sverige ska göra sig redo för att ställa upp i de fruktansvärda krig som USA-Israel planerar inom en snar framtid.

  Detta är otäckt. Rätta mig om jag har fel.

  Jag gissar tyvärr att SD inte kommer att ta upp Myt 6 i sin KU-anmälan.

  • Myt 6 lyder således, som det står på regimsidan:

   ”Judarna kontrollerar medier och politik i Sverige, USA och flera andra länder.

   Påståenden om judiska konspirationer har cirkulerat i Sverige och i Europa i århundraden och bygger på synen av judarna som ett kollektiv. I Sverige, USA och många andra länder ägs radio- och tevekanaler av en rad olika företag. Denna spridning garanterar att varken någon grupp eller särintresse kan kontrollera debatten.”

   Låt mig här ge denna BGF-länk:
   http://www.bgf.nu/haxeri/oo.html

   ”…1997, listades vi istället – under försorg av Stephane Bruchfeld – på ‘World Antisemitism Report’. Vi anklagades där inte för att vara vare sig det ena eller det andra, men listningen i sig räckte. Hade vi dittills haft svårt att få in ens genmälen i massmedia, så gick ridån nu definitivt ned!

   Vi kontaktade Stephan Bruchfeld och undrade på vilka grunder han hade tagit med mig och Anders Sundholm (de två drivande bakom BGF) på denna lista. Hans besked: vi hade talat om en ‘mediadiktatur’ i Sverige.”

   Vi hade inte talat om judiskt inflytande över svenska massmedia, men för Bruchfeld var detta tydligen en självklarhet. Med vårt tal om ”mediadiktatur” hade vi samtidigt sagt något opassande om judiskt mediainflytande.

   • Du gick över Rubicon och trodde det var Ätran.

    Du skulle skriva om detta i ett separat inlägg med Myt 6 i rubriken.

    Ett inlägg om detta på GK vore extra kul.

    Vi som trodde att debatten var fri vi har alla insett vad som gäller.

   • Nu var du rolig, tycker jag.
    Återkommer till ”myt 6”, kanske även på got-bloggen.

    Fram tills dess en dolda-kameran-film som jag just hittade på Youtube.
    Fick mig att skratta högt!
    Tangerar Milgramsyndromet.

 2. Tack JAN!

  Få saker har upprört mig så mkt som denna websida med tillhörande artiklar i DN.

  Först blev jag fullkomligt vannsinnig för att därefter lugna ned mig för det är så urbota korkat!

 3. ”Gossen Ullentuss” är enbart patetisk!
  En ”pladdrande” figur med svepande generaliseringar och en ständig ström av plattityder!

 4. Tack Jan för en utmärkt sammanfattning 🙂

 5. […] har ett annat gäng som också letar statistik för att bevisa att så är det visst! Bloggaren Jan Millds text kan få representera det […]

  • Tack till Jan Milld, och tack också till denna länk ovan: ”När pallade du mandariner sist?, (med i sin tur intressanta länkar, (och särskilt kartan över ”det stegvisa fascist-bygget”, som tydligen medvetet eftersträvas, enligt den demonstrativa kartläggningen i länken).

   Genom ökande motsättningar, frustrationer och misstro, som uppstår genom de politiska beslut som fattas,( som befolkningarna själva har röstat fram), och inte minst genom den invandringspolitik som så industriellt drivs fram, är det alltså medvetna strategier av dem som faktiskt önskar en nedbrytning dels både av nationalstaten och också samtidigt ett framväxande super-EU? Ett EU med alltmer fascistoida drag, och också i praktiken diktatoriska drag?

   Det är väl marknadskrafternas mäktiga och obönhörliga lag som skall genomdrivas?

   Den ökande kriminaliteten i samhället, från toppen till botten, som redan är ett faktum och som förväntas bli än större som en ”naturlig” följd av den förda politiken, kommer förmodligen att bemötas med allt hårdare tag rent polisiärt? Kanske dödsstraffet kommer att återinföras? Alltsammans kommer då att vara uppbackat av ett växande ”demokratiskt majoritetsunderlag” för den saken? En alltmer fascistiskt tänkande befolkning kommer att, i stället för ”totalt kaos”, verkligen att längta efter en ”sträng diktatur” och ”handlingskraft”?

   Och det som ”majoriteterna väljer”, i en ”demokrati”, det är ju ”demokrati”?

   Och kanske har de då ”rätt”?

   Allting kanske går i ”vågor”? Även politiska –ismer, av olika slag?

   Detta slags medvetande odlas då stegvis fram, och ”bäddas för”, hos en majoritet av befolkningarna på ett flertal olika sätt? Både genom politisk propaganda och inte minst genom det massmediala rummets alla olika tävlings-, underhållningsserier och utröstningsprogram, och där invandringspolitiken endast är en del?

   Det är ”Total Make-Over” som pågår? Också på samhällsnivå?
   I de ”forna” nationalstaterna i Europa verkar det vara BÅDE en amerikanisering och en total folkuppblandningspolitik som skall vara de verktyg, genom vilket denna ”total makeover” skall genomföras? Med just totalt främmande och totalt olika kulturella, språkliga och etniska folkslag skapas just den önskade graden av ”kaos”, som gör att befolkningarna kommer att vilja välja diktatur? Samtidigt kommer en utplåning av de forna nationalstatsfolken i Europa att ske, och alltsammans genom folkens ”egna val”?

   (Både de val som görs vad gäller livsstilar, konsumtionsmönster, tyckanden och tänkanden så görs de ”konsumtionsval” som görs, också vad gäller politik. I praktiken anses det då vara deras ”fria val” och därmed också vara deras ”demokratiska inflytande” som praktiseras, som då både kan mätas i marknadsundersökningar av olika slag, såväl som i opinionsundersökningar. Det som efterfrågas är det som kan ”säljas”? Allt går att sälja med mördande reklam?)

   Europa, och de olika nationalstaterna, är väl redan på god väg att bli en ”Lillebrors-kopia” av USA, där då det mesta utom just USAs sammanhållande patriotism, och trohetsdeklarationer till konstitutionen och flaggan, efterapas? Europa och européer praktiserar inte alls någon form av patriotism, för det har de ”vant sig av med”, som varande någonting ”ondskefullt, elakt, rasistiskt och fult”?

   All denna mördande reklam, och indoktrinering sker med hjälp av mycket ekonomiskt starka krafter på olika nivåer och på olika sätt, både massmediala och politiska. Också med hjälp av ”tanke-smedjor” som ”hjälper till” att bearbeta, undervisa och övertala de betalda politikerna och de betalda journalisterna att ”tänka rätt”?

   ”Den som är satt i skuld är kanske inte fri”?

   ”För att en råttfälla skall kunna slå igen måste råttan först lockas att gå in i fällan”.

 6. […] som fullständigt slaktar Ullhagen. Läs även Jan Millds analys av ”En liten […]

 7. Myt 1. Massinvandring

  Hallå, SCB rapporterade i flera år om rekordinvandring (massinvandring).

  Men numera mörkar SCB statistiken om invandring och har raderat bort deras tidigare uttalanden om Rekorinvandring!

  Tidigare uppdaterade de alltid en specifik sida på SCB.se med diagram och historiska tal, statistik etc.
  Men efter SDs inträde i Riksdagen samt medias/övriga politikers frenetiska påståenden att det visst ej existerar någon massinvandring – så togs tidigare innehåll bort och ersattes med en ny sida med torftig rubrik!
  ”Invandringen sjönk och antalet utvandrade ökade under 2010, korrigerad 2011-10-10″
  http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____231104.aspx

  Är det för att Bengt Westerberg nu har tillsatts som överordnande, hur statistik ska presenteras för det svenska folket – som vi ej får veta sanningen?!

  Som bevis: Googla på vilka som har länkat och refererat till den just den sida som SCB tidigare valde att fronta med: linkdomain:www.scb.se/Pages/TableAndChart____231104.aspx
  Tidigare länkade många till just denna sida som källhänvisning.

  MEN tack vare webarchive kan vi nu spåra hur den gamla tidiga sidan såg ut: http://web.archive.org/web/20110101025513/http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____231104.aspx

  Då kunde man läsa följande, hör och häpna; REKORDINVANDRING !!

  SCB rapporterar om R E K O R D I N V A N D R I N G

  ”Fortsatt rekord i invandringen
  Invandringen till Sverige har under de senaste åren varit mycket hög. Trots detta fortsätter invandringen att slå rekord. Aldrig förr har så många invandrat till Sverige som under 2009 då 102 280 personer invandrade, 49 298 kvinnor och 52 982 män.”

  Jag är övertygad om att innehållet har tagits bort, och möjligheten att hitta samma fakta på en annan sida, har skett medvetet av SCB.
  Uppdraget kom från Bengt Westerberg eller Alliansen.
  Uppgifterna från SCB om Rekordinvandring blev för svår för både media och sjuklövern att hantera – gentemot svenska folket men också i debatten MOT SD.

  Tydligen för att inte ge invandringskritiker vatten på sin kvarn och för att förhindra att ”myter” sprids – så bevittnar vi en en radering av uppgifter från en mycket skrämd regim. Spåren ska städas undan.

  En svensk, förtryckande regim. Ja, du läser rätt. Vi har en förnekande, manipulerande och oärlig regim i Sverige. Styrd från utlandet.
  En intolerant diktatur som sätter upp nya regler allteftersom de riskerar ett nederlag eller en prestigeförlust.
  En fasciststat där bara de ”rätta åsikterna” tolereras.

  http://www.radda-sverige.nu/statistik-onskas/

 8. Bacillen. Många svenskar som mangrannt har röstat på folkpartiet och liknande partier med förintelse av det svenska folket högst upp på agendan är medskyldiga till alla mord och övergrepp på svenskar som sker och har skett. När det gäller Ullenhag så har han antingen högsta poäng på psykopatichecklistan eller så är han svårt sinnesslö.

 9. Janne, denna korta intervju om psykopater kan vara en ögonöppnare för dig: http://www.activistpost.com/2011/12/occupy-psychopaths-1-ows-vs-pathology.html

  Rekommenderar alla att studera psykopati för förr eller senare kommer du råka väldigt illa ut, speciellt om du hamnar i en nära relation med en psykopat.

 10. Jättebra text, Jan. Vill bara påpeka en sak för framtiden. Ordet övermaga betyder omyndig, inte att ta i för mycket, bete sig överlägset eller hur du ville använda ordets betydelse. En petitetss, men ändå.

  • Tack för påpekandet, Viktoria. Jag uppskattar att bli rättad, där jag har fel. Just i detta fall verkar det dock som att jag bör stå på mig.

   Jag fann dessa synonymer vid googlande:
   övermodig
   självsäker;
   dumdryg,
   uppblåst,
   snorkig,
   högfärdig,
   förmäten.

   Allt detta vill jag ha sagt om den där människan.

   I just det textsammanhang som ordet användes hade synonymen ”förmäten/förmätet” nog passat bäst.

 11. De som sprider propaganda om ”mångkultur” (=kaos på ren svenska) får finna sig i att vi som står för sanning och fakta ifrågasätter deras åsikter.

 12. Mycket bra inlägg Jan 🙂
  Lilla Erik sprider lögner, det förstår alla Svenskar. Nu börjar nog många Svenskar ta avstånd från regeringspartierna, att sprida lögner är något allvarligt.
  http://svenssonsfunderingar.wordpress.com/

 13. Hej Jan, du allvetandets urfader, ger denna text nån ny insikt?
  http://www.eaec-se.org/articles/Torell/juli_1999_nyhetsbrev.htm

 14. Kanon bra inlägg, du är en mästare Jan 🙂
  Erik och Fredrik gräver in sig i ett hörn på ett rum, sen blir det svårt att ta sig ut därifrån. Dom spelar ett högt spel.
  http://svenssonsfunderingar.wordpress.com/

 15. Great minds discuss ideas, average minds discuss events, small minds discuss people. — Admiral Hyman G. Rickover – 1900-1986see more

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: