• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

The Movement


Den svenska vänstern har alltså urartat, dunstat bort som antiimperialistisk kraft och fredsrörelse.

Det ger mig associationer till Richard Heinberg och vad han skriver i sin bok ”Powerdown” om ”The Movement” i USA.

Denna freds- och alternativrörelse har – med sin  fokusering på ”mänskliga rättigheter” – snäva begränsningar. Den sticker huvudet i sanden,  blundar för befolkningsfrågans allvar, menar Heinberg:

”Att bortse från befolkningsfrågan kommer i slutänden att bli katastrofalt för mänskliga rättigheter, eftersom befolkningstryck säkert är en av de främsta drivkrafterna bakom miljöförstöringen.”

”Vad vi behöver är inte ytterligare ‘utveckling’ av de fattiga länderna, utan en systematisk och intelligent avindustrialisering i både rika och fattiga länder.”

”Rörelsen ignorerar i stor utsträckning kärndilemmat som mänskligheten står inför, då den inte har någon politiskt godtagbar lösning för det.”

”… det är tråkigt att se många ledare för rörelsen underkasta sig ett mönster av självbedrägeri liknande det  bland eliten … resultatet är detsamma: nästan ingen talar uppriktigt om krisen framför oss. ”

För egen del har jag alltsedan 60-talet förundrat mig över  terminologin ”i-länder” och ”u-länder”, där det senare står för ”utvecklingsländer”. Det är ju en beteckning som väcker många frågetecken.

Det ligger på samma nivå som när man nya namn åt vissa yrken. Inte ”städerska” eller ”sophämtare” – hellre ”lokalvårdare” och ”hygientekniker”.

Det handlade om fattiga länder, underutvecklade, med 60-talets perspektiv. Men det var inte fint att kalla dem så, istället fick de betecknas som ”utvecklingsländer”.  Trots att – med undantag av en del asiatiska ”tigrar” – minst av allt kännetecknades av utveckling. Inte i bemärkelsen industrialisering, ökad konsumtion och BNP-tillväxt.

I dagens situation, när Peak Oil har passerats, blir det mer än någonsin en illusion, om man tror att alla världens länder ska kunna nå västerländsk ekonomisk standard.

Inte ens USA och Europa kommer att kunna göra det många år till.

Det måste ske en radikal befolkningsminskning i hela världen, och den kan inte åstadkommas genom snabb  industrialisering och mer användning av fossila bränslen.

Begrepp som ”utveckling”, ”effektivitet” och ”levnadsstandard” måste få nya innebörder. Människan måste sättas i centrum.

Ett svar

  1. Befolkningsexplosionen förefaller endast vara ett begrepp som äger giltighet i västvärlden. Västvärldens ursprungsbefolkning , de vita europeiskättade människorna förökar sig mycket måttligt och befolkningsökningen bland vårt vita folk är snarast negativ. Tredje världens människomassor förökar sig okontrollerat utan att tredje världens regeringar förefaller varken vilja eller kunna göra något åt detta. Västvärlden är tydligen ämnat som avsjälpningsplats för överflödiga människomassor från tredje världen. Det kan ligga en tanke om ” omvänd kolonisation ” bakom denna befolkningsexplosion bland de ickevita folken. Genom det enorma trycket från de för oss främmande massorna tar de ickevita folken makten i världen. Tex om ett hundra år så spelar de etniskt svenska medborgarnas röster ingen roll eftersom vi då är en liten , förtryckt och jagad minoritet , vi är då i samma situation som de vita människorna i dagens Sydafrika, med den skillnaden att det inte finns en enda plats på Jorden att fly till från den väntade förintelsen av vårt folk. Se tex händelserna i Santo Domingo , dagens Haiti , under slutet av 1700 talet då de vita slaktades till sista man , kvinna och barn.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: