• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Malmövädjan


Sedan länge har det varit uppenbart att Malmö har allvarliga problem till följd av invandringen, av främst personer från muslimska länder. Uppenbart för envar som vill veta något om verkligheten.

Räddningspersonal i Rosengård kan inte längre göra utryckningar utan att själva bli fysiskt angripna.  Vanliga malmöbor kan inte röra sig fritt utomhus som förr. Den organiserade brottsligheten, och med den otryggheten, växer.

Ilmar Reepalu, socialdemokratisk kommunpolitiker i Malmö, känner av problemen och behovet av förslag på lösningar. Således kom han nyligen med ett förslag om att grovt kriminella invandrare lättare skulle kunna utvisas.

Hur mottogs detta i SVT?

Det framgår 6 minuter in på denna film:

SVT:s ”Agenda” med Camilla Kvartoft.

Ett exempel på svensk journalism av år 2011!

En verksamhet som syftar till att tysta och lägga ut dimridåer, istället för att klargöra och stimulera till tänkande.

Ilmar Reepalus förslag kan väl ses som ett desperat rop på hjälp från riksnivån. Det väckte också ”uppståndelse inom partiet” – för att vara så kontroversiellt.


Ja, hur kommer det sig?  Varför var det så kontroversiellt inom s-toppen?

Mina associationer går till mediadrevet mot Sven-Olle Olsson i Sjöbo inför den lokala folkomröstningen där 1988. Detta gav centerledningen stora skälvan, och man uteslöt Sven-Olle Olsson.

Samma rädsla för massmedia finns idag hos ledande socialdemokrater. Håkan Juholt har i ryggmärgen att ta avstånd ifrån och att förneka.

Men det är ju Camilla Kvartoft själv och hennes kollegor som avgör vad som ska uppfattas som ”kontroversiellt”! De ligger bakom denna rädsla hos politikerna att ta tag i problemen.

Skulle politikerna nämligen försöka göra något vettigt, skulle de s.a.s. kalla en spade för en spade, då väntar ett gatlopp i media. Varje litet ord för mycket av uppriktighet skulle riskera vevas om och om igen på TV-skärmarna , det skulle bli avståndstaganden och ursäktanden, pk-försäkringar och canossavandringar.

Varje konstruktivt förslag skulle mötas med ”argumentet” att ”så tycker ju sverigedemokraterna!”.


Reepalu försöker försvara sig med att han själv vill se en ökad invandring till Sverige.

Är det hans ärliga mening? Syftar han då på samma typ av invandring som Malmö haft under de senaste decennierna och som får svenskar att flytta från Malmö? I så fall är han själv en del av problemet.

Eller säger han så bara för att försöka blidka Kvartoft och hennes gelikar?

Hade Reepalu önskat ge att rakt svar, då kunde det vara nära tillhands att säga något i linje med följande:

”Malmö har akuta och svåra problem. Mitt förslag räcker kanske inte för att lösa dessa, men det kan vara ett steg i rätt riktning. Det behövs säkert både fler åtgärder och mer långtgående åtgärder.

Om Sverigedemokraterna är det enda parti som ställer de nödvändiga kraven, då är det illa! Då visar detta på djupgående brister – inte hos SD, men hos övriga partier!

Mona Sahlin har totalt missuppfattat socialdemokratisk ideologi, om han tror att den hindrar varje politisk åtgärd som kan ge fysisk trygghet åt vanliga medborgare.”

Omvärlden betraktar alltmer förundrad det svenska exemplet.

I arabvärlden lär det redan ha blivit ett talesätt: ”Spela inte svensk!”