• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Vilka var terroristerna?

Det var ett fruktansvärt terrordåd som utfördes i New York den 11 september 2001. Därom kan  alla normalt funtade människor vara överens.

Men: vilka var det som låg bakom det?

Vilka var terroristerna?

Usama bin Laden och al Qaida, lyder den officiella förklaringen.

David Ray Griffin har skrivit ett 10-tal böcker i ämnet. I den senaste ”9/11 ten years later” förkastar han den teorin: bin Laden hade inte med WTC-dådet att göra. Han menar att de videoinspelningar som spridits månader efter den 9/11 inte visar bin Laden utan en ”look-alike” (som dock såg något yngre ut än bin Laden).

Fram till november hade bin Laden gjort upprepade uttalanden, där han konsekvent förnekade att han haft med WTC-dådet att göra:

”Another reason to consider the ‘confession video’ a fake i that, in the days leading up to November 9, bin Laden consistently denied that he planned the 9/11 attacks. He made this statement on September 12, in which bin Laden said that, although he ‘thanked Almighty Allah and bowed before hem when he heard this news [about the attacks],’ he had ‘had no information or knowledge about the attack.’ He continued to make essentially the same point on September 16, September 17, September 28 and October 7, 2001.”

År 2011 påstås USA-soldater ha funnit Usama bin Laden, i ett bostadshus i norra Pakistan. De avrättade honom och dumpade kroppen i havet, i linje med de order de fått. Dessa soldater omkom senare i en helikopterkrasch.

Varför togs inte bin Laden levande, för att ställas inför en domstol? Ligger förklaringen i att det då skulle ha framgått att han förnekade inblandning?

Griffin konstaterar att Bush efterträdare på presidentposten med anledningen av denna avrättning uttalat ”justice was done” – ”rättvisa har skipats”.

Obama har också uttalat sig om Afghanistankriget: ”We did not ask for this fight” – ”vi bad inte om denna strid”. ”This is no a war of choice. This is a war of necessity” – ”Det är inte ett krig genom val, det är ett krig av nödtvång.”

Griffin underkänner det resonemanget, refererande CNN-rapportering den 19/9:

”The Taliban… refus[ed] to hand over bin Laden without proof or evidence that he was involved in last weeks attacks on the United States… The Taliban ambassador to Pakistan… said Friday that deporting him without proof would amonut to an ‘insult to islam’.”

Talibanerna kunde alltså vara redo att lämna ut bin Laden, om de bara fått rädda ansiktet, genom att USA företedde något som åtminstone kunde påstås vara bevis.

Bush svarade dock att USA:s ”krav inte var öppna för förhandlingar eller diskussion”.

Griffin konstaterar dessutom att FBI i sin efterlysning av bin Laden anförde terrordåd i Afrika, däremot inte det i New York.

En god utgångspunkt är annars att fråga: Cui bono? Till vems fördel?  Vilka tjänade på det inträffade?

Griffin skriver:

”…the United States had made the decision to invade Afghanistan two months before the 9/11 attacks. The background to this decision was the fact that the United States had been supporting a pipeline project proposed by UNOCAL that would transport oil and gas from the Caspian Sea region through Afghanitan and Pakistan to the Indian Ocean. This project had been on hold… In the mid-1990s, the US government supported the Taliban with hope that it would be able to unify the country… however, the Clinton administration hade given up on the Taliban.”

Alltså: som motiv bakom invasionen skulle finnas intressen kring energiresurser.

På det spåret är även Richard Heinberg inne, i sin bok ”Powerdown”, då gällande främst Irakinvasionen. Heinberg citerar ur dokumentet ”Rebuildning Americas Defenses: Stategies, Forces And Resources For A New Century”, från september 2000, som efterlyser en global ”Pax Americana”:

”The United States has for decades sought to play a more permanent role in Gulf regional security.  While the unresolved conflict with Iraq provides the immediate justification, the need for av substantial American force presence in the Gulf transcends the issue of the regime of Saddam Hussein.”

Alltså: USA behöver finnas med en mer permanent militär närvaro i Persiska viken.

Ett annat dokument som Heinberg citerar är Dick Cheneys ”Strategic Energy Policy Challenges for the 21st Century” från april 2001:

”The United States remains a prisoner of its energy dilemma. Iraq remains a de-stabilizing influence to… the flow of oil to the international markets… Therefore the US should conduct an immediate policy review toward Iraq including military, energy, economic and political/diplomatic assessments.”

Alltså: USA har energipolitiska intressen som talar för ett ingripande mot Irak.

Heinberg drar slutsatsen att planer på en invasion av Irak tagit form långt före den 11 september 2001.

Han noterar också att Irak i november 2000 annonserat att man inte längre ville acceptera dollar som betalningsmedel för sin olja.


Det finns också uttalanden som tyder på en önskan om ”ett nytt Pearl Harbor”.

Ur Wikipedia:

”Avsnitt V, Återuppbyggnad av  Amerikas försvar, med titeln ‘skapande av morgondagens dominerande kraft’, innehåller meningen: ‘Vidare, omvandlingsprocessen kommer sannolikt, även om det medför revolutionär förändring, att bli lång, såvida inte någon katastrofartad och katalyserande händelse inträffar – som ett nytt Pearl Harbor’.”

Andra som kan ha dragit fördel av WTC-dådet är Israel, så att västvärlden blivit mer negativ till muslimer och muslimska länder. Premiärminister Benjamin Netanyahu ska ha gjort det konstaterandet, att händelsen var ”en bra sak för Israel”.


SAMMANFATTNINGSVIS  är det samma krafter som möjliggjort det blodiga WTC-dådet och de efterföljande – och än mycket blodigare – krigen i Afghanistan och Irak. Figurer som George W Bush, Dick Cheney och Donald Rumsfeld.

Hur kan dessa betecknas annat än som skurkar av värsta slag? En jämförelse med t ex Hells Angels skulle vara orättvis – mot Hells Angels!

Men när SVT på 10-årsdagen skulle ihågkomma WTC-dådet, då var det Cheney och Rumsfeld som fick lägga ut texten, utan varje kritisk ansats från SVT.