• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

WTC – vad hände?


Vilken trovärdighet har den officiella förklaringen till hur de tre skyskraporna i New York kollapsade?  Att två passagerarplan fick dem att rasa så?

Det finns mycket som inte stämmer!

På denna film jämförs kontrollerade rivningar av olika byggnader med hur  WTC 7 kollapsade:
http://www.youtube.com/watch?v=5akpnIFK-RM

Se även denna om professionen att riva byggnader snyggt:
http://www.youtube.com/watch?v=-cwO8loSeaA

Något som även kan misslyckas:
http://www.youtube.com/watch?v=5wwDF58Hw9M
http://www.youtube.com/watch?v=Sa6z41EOt4o
http://www.youtube.com/watch?v=oSbzAu47AsQ
http://www.youtube.com/watch?v=rL8a_M_i5GM

Redan hävdandet av de två högsta tornen gick ner så som skedde bara pga att de träffats flygplan är orimligt. Flygplanbränslet skulle inte kunna nå en så hög temperatur att tjocka stålbalkar smälter. Även om så skett skulle tornen inte rasa rakt ned. Och inte med samma hastighet som vid fritt fall!

Den tredje skyskrapan, WTC 7, träffades överhuvudtaget inte av något plan. Den gick ändå ned på samma sätt – dvs som vid en perfekt lyckad demolering.
http://www.youtube.com/watch?v=hZEvA8BCoBw

Många, många personer som varit i WTC-området vid tillfället har vittnat om att de hört explosioner inne i byggnaderna, långt under den punkt där planen hade träffat eller skulle komma att träffa.

Aldrig tidigare i historien har en stålbyggnad rasat ihop detta sätt pga brand.

Makthavarna såg till att snabbt få bort allt bråte, så att bevis kunde undanröjas. Ändå finns bildbevis på hur balkar skurits av som vid demoleringar. Man har dessutom funnit spår av det kraftiga sprängmedlet nanotermit.

Anmärkningsvärt är också att inga amerikanska jaktplan skickades upp mot de passagerarplan som blivit kapade.

Påfallande snabbt lanserades teorier om vilka som var förövare: inte bara terrorister och extrema muslimer, utan organisationen al-Qaida, ledd av Usama bin Ladin.

Och de som  flygplanskapare utpekade var märkligt klantiga, lämnade hela tiden grova spår efter sig.

Från webbsidan ”911 review”:

”Som angripare vilka, i sina förberedelser, lämnar spår efter sig likt en flock panikslagna elefanter ?

9/11-kaparna gjorde betalningar med kreditkort med sina egna namn;  de rapporterade till sina flyginstruktörer med egna namn.

De lämnade efter sig hyrbilar med flygmanualer på arabiska för jumbojets. De tog, på sin självmordsresa, med sig testamenten och avskedsbrev, vilka faller i händerna på FBI, eftersom de har lagrats på fel plats och adresserats felaktigt .

Ledtrådar lämnades kvar som i ett barns kurragömma-lek, vilka skulle följas!”

Ovanpå detta hade förövarna tydligen en makalös otur: bland alla ton av förbränt bråte kring WTC fann man id-handlingar, tillhörande huvudkaparen, Mohammed Atta!

Någon trovärdig utredning kring det inträffade har myndigheterna knappast gjort.  WTC-kritiker har bemötts som invandringskritiker i Sverige, dvs de har överösts med tillmälen och de har haft mycket svårt att komma fram i amerikanska massmedia.

Någon seriös utredning kring terrordådet har inte gjorts av administrationen.

Många vittnen/kritiker har omkommit under olika omständigheter, ungefär som efter Kennedymordet 1963.


Richard Heinberg i ”Powerdown”:

”…after spending countless hours sifting the evidence, I find the conclusion inescapable: persons within the US government had clear foreknowledge of the attacks, and efforts to prevent those attacks were systematically thwarted on orders from higher levels. Many warnings had been received by the US government that a terrorist attack would occur in the week of september 9 – some specified that commercial airliners would be hijacked and that the World Trade Center and Pentagon would be targeted.  Then, after the hijackings occured, no fighter jets were dispatched to intercept the airliners, despite the fact that there was plenty of time for this to have occured, and that it was standard procedure…

…finally,, the administration has engaged in public – and largely successful – efforts to prevent or limit any serious inquiry into the 9-11 attacks. In short, lines of evidence point to foreknowledge, complicity, and cover-up att the top levels of government.”