• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

WTC 2001


Innan jag går närmare in på WTC 2001, låt mig bemöta två invändningar som därvid kan förekomma.

1. Konspirationer

En anklagelse som möter envar, dristande sig att ifrågasätta den officiella bilden av hur det fick till i New York den 11 september 2001, är att vederbörande ägnar sig åt ”konspirationstänkande”.

Det sker vanligen utan att man närmare klargör innebörden av det begrepp som används. Det blir i praktiken bara som ett tillmäle, en avfärdande etikett, ett skällsord. Kanske bra att kunna tillgripa, för den som saknar argument i sak…

Så här definieras begreppet ”konspiration” i  Wikipedia:

”Konspiration (av latinets conspirare: ‘andas tillsammans’), eller sammansvärjning, syftar på ett hemligt samarbete mellan en grupp individer med dunkelt, olagligt eller illasinnat syfte.”

Låt oss först konstatera att detta terrordåd faktiskt inträffade. Det kan förefalla fantastiskt osannolikt, helt orealistiskt, fantasifullt bortom alla gränser – men det hände i verkligheten!

Frågan blir då:
– hur gick det till?
– vilka låg bakom?
– vilka syften hade de?
– vilka tjänade på det inträffade?

• Den officiella bilden är att det var fråga om några män i grottor i Afghanistan som lyckades flerfaldigt penetrera luftförsvaret i världens enda kvarvarande supermakt, en makt med tillgång till det allra senaste av militär högteknologi.

Redan detta blir då en konspirationsteori – som kan stämma eller inte stämma med verkligheten.

• En annan bild är att det inte gick till så.  Antingen att hjälptes grottmännen till framgång, eller så var det hela tiden fråga om andra aktörer än dessa grottmän.

Detta blir då en alternativ konspirationsteori – som kan stämma eller inte stämma med verkligheten.

Historien igenom har osannolika händelser inträffat, som krig och mord på höga politiker. I mer än ett fall har s.k. false-flag-operations kunnat konstateras. Sådant som när det inträffade framställdes som något helt annat än vad det verkligen var. Som hade ett syfte – vilket sedan uppnåddes. Exempelvis Tonkincidenterna 1964, som öppnade för USA:s krig i Vietnam.

Av senare datum har vi den gråtande ambassdörsdottern, som triggade USA:s första Irakkrig, Kuwaitkriget, 1991. Det andra Irakkriget, 2003,  föregicks av lögner om massförstörelsevapen.

Så här gick psalmerna inför kriget 1991:

Mer av skådespeleriet här:

http://www.youtube.com/watch?v=LmfVs3WaE9Y

Kuwaitkrigets kostnader – massakrer på flyende civila, många tusentals dödade:

http://www.youtube.com/watch?v=1ljXnV4Ibpk

 

 

ÅTER TILL WTC 2001:

Det blir upp till envar att försöka bedöma rimligheten i den ena eller den andra konspirationsteorin kring WTC.

Själv har jag noterat åtminstone tre moment, som gör det svårt för mig att tro på den officiella konspirationsteorin:

a) Man fann inte (eller påstod sig inte ha funnit) någon svart låda, inte till någon av de fyra plan som påstods ha kraschat den 11 september. Däremot fann man, i bråten efter flygplanbränderna och de störtade tornen i New York, en id-handling tillhörande en av de påstådda kaparna – Mohammad Atta.

b) Byggnad 7 som inte träffades av något flygplan, men ändå rasade ihop som vid en kontrollerad demolering. Fritt fall och rakt ned i sitt eget fundament.

c) Försvarsminister Donald Rumsfelds sagoberättande i amerikansk TV om högteknologiskt utrustade grottor i Afghanistan.

Låt mig citera ur boken ”9/11 Ten Years Later” av David Ray Griffin:

”Inexperienced muslim hijackers, armed only with knives and boxcutters, took control of four airliners, then outfoxed the worlds most sophisticated air defence system, then used two of these airliners to bring three scyscrapers down (indeed straight down, in virtual free fall), and then, almost an hour later – when the US air defense system would have been on highest alert – flew a third one, undetected, from the midwest back to Washington, DC, where – thanks to heroic piloting by a man who hade never before flown an airliner and who was, according to the New York Times, known as a ‘terrible pilot’, incapable of safely flying even a tiny plane – this third airliner went through an extremely difficult trajectory (even too difficult for themselves, said some experienced airline pilots) in order to strike the first floor of the Pentagon – surely the most well-protected building on the planet – without scraping the Pentagon lawn.”

x

2. Antiamerikanism

Möjligen kan också komma en anklagelse mot mig för att vara ”antiamerikansk”, då jag hårt kritiserar den politik som bedrivs av dem som har makten i USA.

Men till samma slutsatser och åsikter skulle jag nog komma om jag vore amerikan. Förmodligen  tidigare och med större engagemang, eftersom jag skulle känna  bitterhet över vad som gjordes i mitt namn.

Det visar sig också att många, många amerikaner både ifrågasätter den officiella konspirationsteorin och reagerar mot USA:s krigande på andra kontinenter. I själva verket är det främst amerikaner som utgör källorna kring WTC för sådana som mig.  David Ray Griffin har skrivit ett 10-tal böcker i ämnet.

Nej, de som verkligen är antiamerikaner är de som genom sina krigsförbrytelser inte bara förorsaker ett enormt mänskligt lidande utan samtidigt drar ned USA:s anseende runtom i världen! Dvs personer som George W Bush, Dick Cheney och Donald Rumsfeld.

Som jag ser saken har alla världens folk i grunden gemensamma intressen – och en gemensam fiende.