• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

WTC-konsekvenser


Det har nu gått mer än 10 år sedan WTC i New York. Olika teorier har framförts krig detta dåd. Det ska i denna text lämnas därhän. Jag konstaterar bara att – oavsett vem som gjorde vad den 11 september 2001 – så fick dådet omfattande konsekvenser, även utanför USA.

Reaktionen från amerikansk sida kan väl sammanfattas i ”Gloves off!”. Ordagrant  ”av med (boxar)handskarna”, men andemeningen är att ”ta i med hårdhandskarna”, dvs inte låta sig hindras av något i ”kriget mot TERRORISMEN”.

”Antingen står ni på vår sida eller på terroristernas!”, deklarerade USA-presidenten George W Bush. Ingen tid för eftertanke eller tveksamheter, ingen plats för mellanlägen eller nyanser.

Resultat:

• Kongressen antog omedelbart och utan märkbar opposition en ny lag, ”Patriot Act”, som medgav en övervakning och kontroll av USA:s medborgare som tidigare inte varit möjlig.

Enorma anslag – många miljarder dollar! – gick till en ny och hemlig byråkrati, för att sköta denna verksamhet.

• Även redaktörer och journalister i USA blev mer följsamma, i stora massmedia blev det just ingen plats för ifrågasättanden.

• Flygpassagerare världen över fick genomgå tidsödande kontrollprocedurer vid resor till och från USA, nya kostnader lades på flygtrafiken runtom i världen.

• Klartecken gavs för att hålla människor fängslade på obestämd tid utan rättegång, klartecken gavs för systematiskt användande av tortyr.

Lennart Pehrson i ”USA tio år efter 11 september” :

”För att kringgå Genevekonventionens skydd för krigsbrottslingar uppfann Bushadministationen den elastiska termen ‘illegala kombattanter’. Det betydde inte bara att misstänkta terrorister kunde hållas fängslade på obestämd tid utan åtal i Guantanamo Bay, fånglägret som upprättades efter 11 septemberattacken; det innebar också att misstänkta terrorister som omhändertogs i andra länder kunde ‘försvinna’ in i hemliga fängelser i ett tredje land, fängelser vars existens bara var känd av ett fåtal personer.”

• Olika länder tvingades till eftergifter för USA, som exempelvis den svenska deporteringen av två egyptier (där Sverige – inte USA – sedan blev skadeståndsskyldigt för tortyr).

• USA invaderade Afghanistan mindre en månad efter WTC-dådet: den 7 oktober 2001. Ett krig som fortfarande pågår. ”Operation Enduring Freedom” – ”Operation varaktig frihet”.

• Mindre än två år senare – den 20 mars 2003 – invaderade USA även Irak. ”Operation Iraqi Freedom” – ”Operation irakisk frihet”.

Terrordåden den 9/11 2001 i USA kostade totalt cirka 3.000 amerikaner livet.  Hur många amerikanska liv har reaktionen på dessa därefter kostat?


Enligt Wikipedia uppgår antalet dödade amerikanska soldater i AFGHANISTAN till drygt 1.700.

Plus lika många ”contractors”, vars nationalitet inte redovisas. Totalt rör det sig om mer än 60.000 dödade och mer än 80.000 sårade i Afghanistan.

Två år senare, den 20 mars 2003, invaderade USA även IRAK. Där blev antalet dödade väsentligt högre. Enligt Wikipedia var antalet dödade amerikanska soldater 4.500.

Plus nära 1.800 ”contractors” (fram till aug. 2010).  Totalt rör det sig om mer än 24.000 döda och 73.000 sårade på USA-sidan.  Antalet dödade irakier var nära 900.000, antalet sårade 1,6 miljoner (källa: ”Unknown News”).


Den man som påstås vara hjärnan bakom WTC-dådet påstås nu vara avrättad: Usama bin Laden.

Ändå fortsätter krigandet!

Lennart Pehrson:

”Vad innebär egentligen ‘kriget mot terrorismen’? Vem är motståndaren? Vad krävs för att kunna utropa en seger?”

Det förefaller vara ett krig utan slut.

Ungefär som det i Orwells roman ”1984”  pågick ett konstant krigande från Ingsoc-väldet ”Oceania” mot diffusa fiender på andra kontinenter.


Om ”1984” påminner också det framväxande storebrorssamhället, med moment som:
• mediaindoktrinering
• övervakning och kontroll
• sanktioner mot fritänkande
• effektiva instrument för fysiskt våld.

Som officiella motiv till allt krigande anges från Bush/Obama att USA försvarar höga principer om frihet och demokrati.

Där har vi en tredje parallell till ”1984”: ”Newspeak”.

”Krig är fred”, ”Frihet är slaveri”…