• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Ostyre

Vem styr USA?

Den frågan kan det vara svårt att ge något exakt svar på. Lättare att besvara är denna fråga:

Vem styr inte USA?

Svar: Barack Obama, vald till landets president.

Detta har nu manifesterats mer än en gång.


• Tydligast blev kanske detta vid Obamaträffen med Israels president Benjamin Netanyahu tidigare i år och det efterföljande talet av Netanyahu inför kongressens båda kamrar.

– Först blev Obama offentligt avsnoppad av Netanyahu framför TV-kamerorna, om en tvåstatslösning i Palestina enligt 1967 års gränser.

– Sedan fick Netanyahu ett helt ovationsartat mottagande i kongressen, med nästan permanent stående ovationer – som på den värsta partikongress i Stalins Sovjetunionen.

• Ett annat exempel är Obamas uttalande i FN:s generalförsamling för drygt ett år sedan: nästa gång han skulle tala där, då skulle en palestinsk stat vara verklighet. Så lovade han.

När han så talade där nästa gång, dvs i år, fanns inte bara ingen palestinsk stat: Obama deklarerade dessutom att USA skulle inlägga sitt veto mot ett FN-erkännande av en sådan stat.

• Ett viktigt vallöfte från Obama var att stänga Guantanamo Bay som tortyrläger. Det löftet har, som många andra vallöften, svikits.

Klart står alltså att i den mån Barack Obama i någon viktig politiska fråga alls har en egen åsikt, då väger denna lätt.


Barack Obama är mest som en sprattelgubbe, en Pinocchio. Han säger vad han får i uppdrag att säga, tycker vad han blir tillsagd att tycka.

Utan telepromter kan det f.ö. gå illa, som flera inslag på Youtube vittnar om.
http://www.youtube.com/watch?v=Jiow64UjuQQ
http://www.youtube.com/watch?v=4_Ju6kWfXEk
http://www.youtube.com/watch?v=of61E1FesPU

Hur många delstater har USA? Jag har hela tiden trott – alltsedan Alaska och Hawaii blev delstater 1959 – att antalet är 50.  Obama kan få det till 60. (5.30 in på denna film:)
http://www.youtube.com/watch?v=QxXh6ZWfbDg

George W Bush framstod ju som ett alla tiders intellektuellt bottennapp på posten som USA-president, men frågan är om inte Barack Obama nu börjat göra honom rangen stridig.


Framförallt representerar de samma politik.

Oberoende av vem som valts till president i USA, oberoende av vad denne sagt och lovat under valkampanjen, blir det som uppdragsgivarna vill.

Och uppdragsgivarna är inte längre väljarna, utan de som finansierat valkampanjen och gjort valsegern möjlig.

Presidenter i USA är numera något som kan köpas av dem som har pengar.

Politiken blir därefter.  Vad såväl Bush som Obama haft/har att ta tillvara är finanskapitalisternas och spekulanternas intressen, inte vanliga amerikaners.


Således kunde Goldman Sachs, efter att ha fått 6 miljarder dollar i ”bail-out”, låta nästan hälften av denna gigantiska summa gå till chefsbonusar.

I det amerikanska folkets intresse vore naturligtvis en helt annan politik:

1.  Ut ur  Afghanistan, Irak, Libyen och alla andra krig.

2. Nedmontera USA:s militärbaser runtom i världen, sänk militärutgifterna.

3. Satsa på ny infrastruktur, för att möta hotet från Peak Oil. Dvs lägg om både jordbruk, transportsystem och energiförsörjning i övrigt.

4. Reformera valsystemet, så att penninginnehav inte kan styra.

5. Reformera rättssystemet, efter samma princip.

6. Dito massmedia.

7. Återinför en reglering av invandringen.

8. Skrota Federal Reserve – inför statlig kontroll av penningpolitiken.

9. Inför en Tobinskatt på valutatransaktioner.

10. Återinför Glass-Stegall-lagen – skilj på affärsmässiga  och spekulativa banktillgångar.

Som Jackson Brown sjunger: ”I want to know who the men in the shadows are…” – ”Jag vill veta vilka männen i skuggorna är”:

Nu ser det äntligen ut att inträffa ett amerikanskt uppvaknande – även om det rapporteras sparsamt om detta i svenska nyhetsmedia.

För att få veta vad som verkligen händer i USA idag blir det nödvändigt att slå på ryska RT  eller iranska Press TV.