• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Partiledardebatten

SD-ordförande Jimmie Åkesson gjorde bra ifrån sig under söndagens partiledardebatt, tycker jag.

Den film jag lade ut timmarna efteråt har jag nu putsat vidare på:

Är det inte anmärkningsvärt, hur de som annars vill gälla för att vara mot fördomar och som gärna varnar för att generalisera, själva så konsekvent talar om invandrare som en enhetlig grupp?

För mig är det självklart att göra en skillnad på invandring som genererar problem och invandring som inte gör det. Att skilja på probleminvandring och icke-probleminvandring.

Erfarenhetsmässigt har det ju visat sig att just den fjärrinvandring – från Afrika och Asien – vilken helt dominerat den invandring vi haft till Sverige under det senaste decenniet, som medför problem av ett slag som en invandring av norrmän, holländare eller tyskar inte gör. I form av större försörjningsbörda, ökad brottslighet, farligare vägtrafik och mer behov av särskilda stödinsatser inom skolundervisningen.

Den nya centerledaren,  Annie Lööf, talade om att ”inte bland ihop äpplen och päron”, men är inte det just vad hon själv gör?

Vad är det för invandrare hon förväntar sig ska komma som ”nybyggare” och ge Sverige denna undergörande injektion av kunskaper och företagaranda?

PROBLEMET – som Jimmie Åkesson så riktigt påpekade, är inte att Sverige i största allmänhet har en brist på arbetskraft.

Problemet är det rakt motsatta: vi har hög arbetslöshet och massor av både svenskar och invandrare i Sverige som inte kunnat få ett arbete.

Logiken i regeringens politik är att vilja driva fram en lönedumpning.

PS

I filmen redovisar jag hur asyl- respektive anhöriginvandringen till Sverige fördelar sig på Afrika, Asien och Europa.

Någon motvarande fördelning beträffande arbetskraftsinvandringen har jag inte gjort – varför?

Svar:  jag har skrivit till Migrationsverket (mer än en gång), för att få uppgifter kring detta. Men där svarar man inte på mejl.