• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Svenskt försvar


Vi lever alltså i en osäker värld, vad som kan visa sig vara en förkrigstid.

En värld där många länder satsar på militära rustningar,  där det finns motsättningar och konflikter, där flera krig pågår och ytterligare krig hotar bryta ut. En värld som riskerar att drabbas av ett fullskaligt kärnvapenkrig.

Pådrivande i denna säkerhetspolitiska utförsbacke är USA och NATO.

Vad blir slutsatserna av detta för svenskt vidkommande?
Vilken politik borde bedrivas av Sverige?

Låt mig börja med en tillbakablick:


Första världskriget föregicks av att två stora försvarsallianser hade bildats. Sverige ingick inte i någon av dessa och förblev neutralt under kriget.  Vi undgick därigenom att dras in i krigshandlingar.

Detsamma gällde under Andra världskriget, även om där även fanns en obehaglig eftergiftspolitik gentemot stormakten Tyskland.

Efter 1945 har Sverige åter stått utanför de två stora allianser som bildades, även om där fanns en inofficiell knytning till NATO. Sverige stod alliansfritt, för att vid ett krig kunna vara neutralt och inte dras in i krigshandlingar.


För att kunna hävda sitt oberoende satsade Sverige på en egen krigsmakt: armé, flotta och flyg. Det var ett folkförsvar – sedan 1901 hade vi en allmän värnplikt.

Ett viktigt moment i detta försvar var också försörjningsberedskapen: vi hade stora bränsleförråd, och jordbruket skulle hålla en hög nationell självförsörjningsgrad.


Parallellt med detta spelade Sverige en aktiv roll internationellt, för konfliktlösning och nedrustning. 1961 antog FN en plan mot kärnvapenspridning, på förslag av vår utrikesminister Östen Undén.  Andra svenskar som arbetat för kärnvapennedrustning är Alva Myrdal och Olof Palme.

Ur Wikipedia:

”År 1983 bildade Olof Palme det så kallade sexnationsinitiativet. Det utgjordes av stats- och regeringschefer från sex länder och fem kontinenter som verkade för kärnvapennedrustning. I detta ingick presidenter och premiärministrar från Indien, Grekland, Argentina, Mexiko och Tanzania. Förutom Olof Palme själv, avlöst av Ingvar Carlsson, ingick Indira Gandhi och Andreas Papandreou i gruppen. Arbetet upphörde 1989 på grund av det förändrade politiska läget mellan öst- och västblocken.”

Nu har vårt försvar skrotats, närmast i panik – värdefull militär utrustning har slumpats bort och den allmänna värnplikten är avskaffad.

Istället finns svenska soldater i Afghanistan, under NATO-befäl. Svenskt flyg har också deltagit på NATO:s sida i Libyenkriget.

Den insatsen var väl inövad i förväg, innan kriget ens kommit igång. Svensk militär hade samtrimmats med NATO inom ramen för gemensamma övningar. Se 10 minuter in på denna film.

SAMMANFATTNINGSVIS kan konstateras, jämfört med vårt lands tidigare hållning och agerande, att Sverige

1. nu i praktiken är inofficiell medlem av NATO och deltar i angreppskrig

2. har avskaffat sitt folkförsvar

3. inte längre bedriver något arbete för kärnvapennedrustning.

Vad som nu krävs är något helt annat!

Insatser och åtgärder måste till inom tre områden:

1.  MOTVERKA UTBROTTET AV ETT NYTT VÄRLDSKRIG

Sverige måste högt och tydligt säga ifrån kring USA:s och NATO:s krigspolitik!

Vi måste ta avstånd från angreppskrigen, kräva nedmontering av militärbaserna runt Ryssland och verka för en skrotning av alla kärnvapen.

2. MOTVERKA ATT SVERIGE BLIR MÅLTAVLA VID KRIG

Om Sverige – som granne till Ryssland – uppfattas som delaktig i NATO:s krigföring blir vi en självklar måltavla för ryska missilangrepp, på ett tidigt stadium.

Vi ska inte militärt samöva med NATO,  inte tillåta NATO-närvaro på svensk mark, inte signalspana för NATO:s räkning.

Överhuvudtaget måste vi markera ett NATO-oberoende – inte minst genom att lämna Afghanistan och ta avstånd från angreppet på Libyen.

3. BYGGA UPP EN BEREDSKAP VID KRIG

Sverige måste stå rustat för kunna klara en avstängning i händelse av krig.  Vi måste ha en högre självförsörjningsgrad av mat och energi, vi måste ha beredskapslager, vi måste ha en organisation som kan mobilisera mångas insatser vid behov.

Beredskapen måste innefatta även vapen och militär träning.

x

PS

Beväpnad militär och hemvärn kan komma att behövas inte bara mot ett eventuellt angrepp från främmande makt. Osäkerhetsutvecklingen i många svenska (?) förorter pekar mot ett behov av att där kunna backa upp polisinsatser.

14 svar

 1. Sant, men Sverige får inte vara med officiellt i NATO just för att vi inte har någon armé att skryta med.

 2. Jag undrar om ett kärnvapenkrig ens är möjligt. Visst så krävs det bara att en tölp skickar iväg en först så kanske, kanske resten skickar iväg sina. Men å andra sidan finns det mycket att förlora på kärnvapenkrig.

  Dem flesta vet nog att vara massmördare är inget roligt. USA invaderar länder med marktrupper och inte kärnvapen av en anledning, dock hur populärt det lär vara med an annan supermakt återstår att se.

  Kalla kriget var ju kallt av en anledning=för mycket att förlora på kärnvapenkrig.

 3. I Sveriges riksdag sitter 300 fullständiga idioter. Vad vi behöver är ett riktigt starkt och krigsdugligt eget folkförsvar om 50 armébrigader, 500 JAS och ett effektivt missilskydd mot kärnvapen, helst i samverkan med övriga Norden.

  Ett land utan försvar får skylla sig själva, som Norge under andra världskriget. Oförmögna att försvara sig mot brittiska mineringar och framstötar mot Narvik inbjöd de självförvållat till tysk ockupation, vilket Churchill var fullt medveten om. Norrmännen kan dock vara tacksamma för att de slapp sovjetisk ockupation. Vi kan tacka Gud för att Tyskland räddade Skandinavien och Västeuropa från sovjetisk terror. USA och England däremot förrådde Europa genom att ej göra gemensam sak med tyskarna i öster.
  Även Sverige hade nedrustat vilket hindrade oss att mer aktivt militärt bistå Finland.

 4. Så sant Martin. Instämmer till fullo.

  Skulle det bli krig nu i mellanöstern som eskalerar och vi i Sverige inte längre kan importera mat och mediciner och reservdelar till våra företag då står vi inför total anarki. Våra nu så fåtaliga militärer och poliser kommer inte att kunna upprätthålla ordning i samhället.

  När ICA-butikerna och Coop samt andra butiker får slut på varor och inte kan förnya dom då kommer kravaller att utbryta i landet. Svältande människor väller ut på landsbygden och överfaller lantgårdarna i hopp om att hitta mat och bränsle. ”Civiliserade” människor kommer att förvandlas till mördare och vi kanske till och med får se kannibalism. I ett sådant scenario brister det sociala klistret.

  Anders

 5. Det är bara att konstatera att vi i Sverige inte längre har ett försvar, värt namnet, utan hela tiden förväntar att vi skall bli hjälpta av andra länder i vårt närområde. Vi har inte råd!

  Alla skattemedel går snart åt till invandringens svarta hål, påhejat av vår inkompetenta 7-klöver som förrått vårt land.

 6. Det andra världskriget gick inte att stoppa. Generalerna Canaris och Beck erbjöd i mars 1939 västmakterna kapitulation och fängslandet av Hitler och hans närmaste män. Detta godtogs inte av London. Beslutet var taget många år tidigare. Det skulle bli krig. Tyskland , med flera nationer skulle krossas.

 7. Blir det krig får Sverigs nybyggare försvara landet, medans vi Svenskar går ner i skyddsrummen.
  http://svenssonsfunderingar.wordpress.com/

 8. Men varför gör inte SD som du säger? Det är DU som är problemet Jan. Du reser dig inte och skapar ett nytt parti som kommer få massvis med anhängare. Varför gör du då inte det? Det har jag gjort. Valsamverka gärna med mig! Sluta vara mentalt förkrymt och börja växa nu! Vad är du rädd för? all lyckas?

  • Visserligen är jag nu pensionär, men mitt dygn har ändå inte mer än 24 timmar. Blogg, filmer och bokprojekt – ambitiöst nog att orka och hinna med, känns det som.

 9. […] Totalförsvar och återinförd allmän värnplikt – bra! […]

 10. […] Svenskt-forsvar […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: