• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

End of Suburbia

”The End of Suburbia”.

Så heter en film om den infrastruktur som byggts upp i USA – av motorvägar, bilar och förorter. En typ av samhälle, som nu efter Peak Oil blir allt omöjligare.

Peak Oil, som inte betyder att oljan plötsligt tar slut, men däremot att den blir dyrare att utvinna.

Filmen är nära en timme lång, men väl värd att se i sin helhet. Rekommenderas!

Den knyter an till mina tidigare texter av Dmitry Orlov – ”USA:s förestående kollaps”.