• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Visioner eller hallucinationer?


Annie Lööf och hennes stureplansparti får dröm och verklighet att alltmer flyta samman.  Viktigast blir hur man önskar att det ska förhålla sig, inte hur det faktiskt förhåller sig.

Med deras logik har varje meteorolog ett självklart uppdrag: att ständigt rapportera om bara solsken och vackert väder.

Lööf-Centern vill alltså att Sverige ska bli ett ”nybyggarland”. Ökad invandring ska det bli, så att befolkningen i Sverige snart kan vara mer än fördubblad.

Tanken är att dessa utlänningar inte bara ska komma i arbete och klara sin egen försörjning – denna nya invandring ska ge en slags turboeffekt.  Sverige ska formligen lyftas upp till en ny glansperiod av ekonomisk expansion och välfärd.

Vad vi svenskar själva inte längre förmår, det ska nya miljoner av fjärrinvandrade fixa.

Men.

Innan man pläderar för ytterligare invandring bör man naturligtvis göra en utvärdering av hur den hittillsvarande invandringen utfallit! Som finansminister Anders Borg nyligen konstaterade lever mer än hälften av alla invandrare i Sverige på olika former av bidrag och transfereringar.

Till detta kommer att det skiljer sig starkt mellan olika grupper av invandrare. De som kommer från andra västländer eller andra europeiska länder klarar sig som regel bra.

DET STORA PROBLEMET gäller dem som kommer från Afrika och västra Asien – just de områden som under det senaste decennier helt har dominerat invandringen till Sverige. Detta gäller både självförsörjning, brottsdeltagande och trafikbeteende.

Kanske blir det av underordnad betydelse om den låga självförsörjningsgraden bland dem som nu dominerar invandringen till Sverige  beror på en ovilja att arbeta eller avsaknad av resurser, efterfrågade på svensk arbetsmarknad.

Klart är hursomhelst att vietnameser och thailändare kommit till Sverige för bärplockning – varför kan inte det klaras av arbetslösa invandrare som redan finns i Sverige?

Det är alltså skillnad på invandring och invandring! En invandring av holländare, tyskar och engelsmän skulle kunna ge positiva effekter för Sverige, där det rör sig om bristyrken, men det är knappast vad Lööf talar om.

Vad är det för arbetsuppgifter som Annie Lööf föreställer sig ska klaras av de många miljoner ytterligare utlänningar som hon vill få till Sverige? Ska de arbeta inom jordbruket? Ska de sköta boskap?


Nog nu med problematiserande och negativism från min sida! Det finns faktiskt ett positivt exempel att lyfta fram, nämligen somaliern Ali Abdullahi Hassan. Han fick bli kamelskötare i Sverige.

Kanske där en vision för Centern i utformandet av en lantbrukspolitik för framtidens Sverige?  Varför inte satsa på kameler som dragdjur när det blivit svårt att få fram bränsle till traktorerna?

40 miljoner invånare i Sverige.

Finns det bara hjärterum, så finns det stjärterum.

”Lycka till!”, som Per Ahlmark (fp) sa till uppsagda metallarbetare, när han som arbetsmarknadsminister 1977 besökte en fabrik i Olofström.

Eller ”Vi måste tänka väldigt nytt”, som Mona Sahlin bidrog med.

Triumf des  Willens – viljans och godhetens triumf.