• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Lööf, Centern och födan

Som envar med åtminstone elementära kunskaper om dagens jordbruk känner till, bygger denna på riklig tillgång av fossila bränslen.

Lika elementärt är att våra fossila bränslen – olja, naturgas och kol – är ändliga tillgångar.

Envar med minsta ambition att hålla sig orienterad om vår aktuella situation bör också känna till att Peak Oil är passerad och att vi här står inför en successiv prisökning, som inom bara något decennium kan bli påtaglig.

Logiken i detta blir att en omläggning framtvingas inom vårt jordbruk, så att det mindre förlitar sig på handelsgödsel och maskiner, mer på ekologiskt kretslopp och mänsklig arbetskraft.

Det blir då en utmaning för Sverige att – med 9 miljoner invånare – kunna vara självförsörjande på mat.

En nödvändighet både därför att långväga transporter blir dyrare och för att även andra länder ställs inför utmaningen att kunna försörja sin egen befolkning (där många kan komma att misslyckas).

Nu får vi ta del av den nyvalda centerledaren,  Annie Lööfs, vision:

Sverige ska kunna ha en så kraftigt ökad invandring att landets invånarantal närmar sig 40 miljoner.

Visserligen hamnar hon därvid i underkant  jämfört med en del tidigare visionärer, inte desto mindre anmäler sig frågan:

hur tänker hon?

Hur ser Annie Lööfs vision ut beträffande jordbrukspolitiken i Sverige?