• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Inte bara rasist…

… utan dessutom alarmist!

Som slem rasist är jag väl vid det här laget stabilt etablerad, genom en ihållande kritik av den förda invandringspolitiken och all den falskhet som omger denna.

Härmed må jag bekänna, att jag även är alarmist.

Dvs jag ser diverse allvarliga faror för fortsatt mänsklig civilisation på vår planet:

•  den exponentiellt ökande befolkningen

•  den exponentiellt ökande ekonomiska tillväxten, med motsvarande uttag av ändliga naturresurser

•  Peak Oil

•  miljöförstöringen

•  den exponentiellt ökande skuldsättningen, finanskrisen

•  den tilltagande risken för ett tredje världskrig, ett kärnvapenkrig.

Denna ”alarmism” kommer fortsättningsvis att sätta sin prägel på min blogg.

”Rasismen” får komma i andra hand.