• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Tvåstatslösning

Det blev återigen rekordmånga läsarkommentarer när jag skrev om Palestina. Mitt ställningstagande för en tvåstatslösning var tydligen kontroversiellt!

Ändå fick jag inget direkt svar på min fråga om hur kritikerna själva ser på en tvåstatslösning.

Uppenbarligen förkastar de en tvåstatslösning, men kan inte riktigt stå för denna hållning, inte helt öppet.

Dessvärre är det inte bara enskilda debattörer som intar denna extrema hållning.  Också Sverigedemokraterna säger i praktiken nej till en tvåstatslösning genom att lägga ett erkännande av en palestinsk stat i händerna på israeliska likudister.

Hur geografin förändrats i området sedan 1947 framgår här.

Summeringen av bloggens första Palestinadebatt finns här,

summeringen av debatten kring agendajudarna här.