• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Virtuoser


Mer än en gång har jag talat med invandringskritiker i Sverige, födda i östeuropeiska länder och uppvuxna under kommunistdiktaturer. Deras omdöme blir ungefär detsamma:

• Det svenska samhället är visserligen mildare in sin hantering av opposition såtillvida att dissidenter inte kastas i fängelse.

• Inte desto mindre är förtrycket av opposition här mer raffinerat och mer effektivt.

Själv skulle jag uttrycka det som att våra makthavare är virtuoser i konsten att få ett folk att dansa efter sin pipa, mästare i att isolera en opposition och hålla den borta från politiskt inflytande.

Vad är hemligheten bakom detta, hur lyder framgångsreceptet?

Jag ser främst tre moment:

1. Folket tror sig ha både frihet och välstånd, tror sig leva i en demokrati.

2. Alla stora media, alla stora partier och organisationer, levererar samma budskap.

3. Den officiella politiken står för (som det uppfattas) en blandning av godhet och nödvändighet.

Sammantaget gör detta att många medborgare  gjorts till sina egna åsiktspoliser, med emfas förkastar alternativa fakta även då sådana görs tillgängliga. Inte därför att de inte stämmer, utan just därför att de stämmer.

Situationen rymmer förvisso paradoxer. Samtidigt som man tror sig tänka fritt och leva i en demokrati känner man nämligen rädsla – alltså finns ändå en föreställning om risker med att tycka något ”olämpligt”, något som makthavarna kan ogilla.

Ett moment i härskandet är en avsiktligt skapad osäkerhet om var gränserna för det tillåtliga går. Begrepp som ”rasism”, ”näthat” mm kan just genom sin luddighet framtvinga säkerhetsmarginaler för den som vill undgå risker.

Det handlar primärt inte om risker för juridiska sanktioner utan mer om stigmatisering och socialt ogillande. Den allmänna medvetenheten om hur allvarligt det är att vara ”rasist” kan på så vis avstyra att även vardagliga samtal människor emellan går utanför önskade ramar.

I likhet med många andra har jag funderat mycket över förklaringen till Sveriges absurda invandringspolitik. För varje tänkande människa bör det rimligen vara uppenbart att den inte har någon av de positiva funktioner som uppges. Den hjälper inte skyddsbehövande och den gör inte Sverige till ett bättre land. Som möjliga förklaringar har angivits att invandringen ger vänsterpartier röstboskap och företag billig arbetskraft. Jag kan inte se detta som tillräckliga förklaringar.

Men nu har jag kommit på vad jag tror är invandringens primära funktion: den skapar politiskt handlingsutrymme för att på olika områden genomdriva grundläggande systemförändringar i Sverige.

• Även invandringskritiker förutan skulle invandringen upptaga en stor andel av mediautrymmet:
– gråtreportage om avvisningshotade
– brott, med invandrare som offer eller förövare
– diverse diskriminerings- och integrationsproblem.

•  Ett stor antal medborgare hålls sysselsatta, antingen som invandringskritiker eller ”antirasister”. Människor som är ovanligt engagerade, och i annat fall ofta skulle varit politiskt aktiva kring andra frågor.

• Genom rasiststämpeln kan många självständigt tänkande medborgare skandaliseras på ett sätt som gör det svårt för dem att verka även kring andra politiska frågor än invandringen, i princip på livstid.

• De båda sidorna ger samtidigt ytterligare bränsle för media – för att etablera bilden av kritiker som dåliga människor eller rapportera om ”antirasisternas” verksamhet.

Summan blir alltså att uppmärksamhet avleds från väsentligheter. I skydd av det bete och stickspår som invandringsfrågan utgör kan man genomföra vad som annars kanske inte hade varit möjligt:
– slopande av den allmänna värnplikten
– Novemberrevolutionen
– nedrustningen av infrastruktur (bostäder, sjukvård, el-marknad, SJ, post, apotek)
– pensionsmedel ut på börsen
– minerallagen
– EU-anslutningen
– grundlagsändringar
– svensk anslutning till NATO
– svenskt deltagandet i angreppskrig.

Med detta inte sagt annat än att en ändring av den förda invandringspolitiken är nödvändig, men för min del gör jag en omprioritering – nu när makthavarna i Israel/USA tagit ut kompassriktningen mot ett nytt världskrig. Till det ska jag snart återkomma.


Vad våra virtuoser i praktiken bjuder upp till är en dödsdans.

25 svar

 1. Det var intressant! M.h.a. invandringen och dess följder blir folk upptagna med den frågan och glömmer andra. Spelplanen ligger öppen och ingen tittar när aktörer flyttar på markörerna. Splittra och härska..

  • Jan är inne på en mycket logisk tankegång, har själv tänkt i dessa termer, funderat över huruvida SD rent av är en konstruktion i syfte att just avleda. PI med sina sk. fåtaliga frivilliga som även säger sig ha vanliga yrken och alltid ligger steget före övrig gammelmedia är en annan sak att fundera över, vem sponsrar dom och läcker uppgifter som vida överstiger annan media?

   • PI drivs av judarna Ekeroth och Frick, moderater är judar och jag tror att sajten drivs av israeliska intressen.
    Prova kommentera om sionister, judiska maktintressen ellel dkriv negativt om Israel och din kommentar raderas.

  • Läs David Ickes böcker och du kommer att förstå exakt hur det går till

 2. Påminner om slutet på Det sjunde inseglet.

 3. Mycket bra och tankeväckande text. Visst handlar det om att avleda folket. Vi är nog mer grundlurade än vi nånsin kan tro. Trodde f ö det hette virituoser (ett extra i på fjärde bokstavsplatser).

 4. Nu vet vi vart dom sjuka Svenskarnas pengar tog vägen. Politiker som har avgått lyfter fina pengar utan några krav.
  http://svenssonsfunderingar.wordpress.com/

 5. Det svenska etablissemanget har ett egendomligt förhållande till nationalism. Samtidigt som vi är mycket kritiska till nationalism om det har sitt ursprung i väst blir det genast romantiskt och fascinerande om ursprunget är mer exotiskt. Det skriver Göran Adamsson, forskare som skrivit en bok om masochistisk nationalism.
  Inlägg på Newsmill om detta mysterium:

  http://www.newsmill.se/artikel/2011/09/09/svenskt-sj-lvhat-r-ocks-en-form-av-nationalism#comment-299070

 6. ”The idea of political correctness’ is not based on any sincere ethical feelings or even fear of physical repression: it is based on intellectual snobbishness and social cowardice. Actually, it is about what is politically chic. The journalists and ‘thinkers’ of the system are formulating a soft bourgeois version of the Stalinist mechanism of domination: the risk is no longer ending up in a gulag, but of not being invited to trendy restaurants, of being barred from places that count and from the media, of losing one’s appeal in the eyes of beautiful girls, etc.”
  – Guillaume Faye
  Det är väl ungefär så bra mankan kan sammanfatta det hela. Men din infallsvinkel var intressant, om än en aning konspiratorisk för direkta smak. Jag har identifierat sagan om den stygga vargen – rädslan för ett fjärde rike – som ett slags distraktion men detta kan möjligen vara ytterligare en variant. Du har förstås rätt – om Sverige hade haft en rimlig invandringspolitik hade mer fokuts kunnat lagts på miljöfrågor, internationella relationer med mera.

 7. ”The idea of political correctness’ is not based on any sincere ethical feelings or even fear of physical repression: it is based on intellectual snobbishness and social cowardice. Actually, it is about what is politically chic. The journalists and ‘thinkers’ of the system are formulating a soft bourgeois version of the Stalinist mechanism of domination: the risk is no longer ending up in a gulag, but of not being invited to trendy restaurants, of being barred from places that count and from the media, of losing one’s appeal in the eyes of beautiful girls, etc.”
  – Guillaume Faye

  Det är väl ungefär så bra man kan sammanfatta det hela. Men din infallsvinkel var intressant, om än en aning konspiratorisk för min direkta smak. Jag har identifierat sagan om den stygga vargen – att inhysa rädslan för ett fjärde rike hos massan – som ett slags distraktion men detta kan möjligen vara ytterligare en variant. Du har förstås rätt – om Sverige hade haft en rimlig invandringspolitik hade mer fokus kunnat lagts på miljöfrågor, internationella relationer med mera.

 8. Tankeväckande, men bör alltid vara lite sparsam med att bli allt för konspiratorisk ,det kan leda en på avvägar , ockhams ( om det nu stavas så ) rakkniv bör alltid användas, att den enklaste förklaringen oftast är den rätta. Kan det inte vara så att sveriges roll i andra världkriget har gett oss dåligt samvete och därför ska vara godhetens högborg ?

 9. Jag intresserar mig mindre för syften med invandringspolitiken, hos individer eller grupper, uttalade eller outtalade. Vad som intresserar mig är invandringens faktiska funktion.

  Jag vidhåller att den har blivit att andra viktiga politiska frågor kommit i skymundan, och att drastiska samhällsförändringar i skydd av invandringen kunnat genomföras.

  • Möjligt, men jag tror samhällsförändringarna har genomdrivits iallafall utan problem , med eller utan massivandringen.
   Min teori är att folk i regel är antingen ointresserade, okunniga eller har alldeles för stor tilltro till medierna och myndigheterna.

 10. Om man ser vilka länder det invandras från, så är det de länder som kan bli det nya world of order.
  USA vill kolonisera hela mellanöstern, bl a Israel och sionister drar i trådarna. Kanske svaret på funktionen med svensk invandring?

 11. Divide and rule. Kan vara funktionen med massinvandring av andra kulturyttringar.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Divide_and_rule

 12. Propaganda som delgivits medborgarna under ca 50 år i alla former; allt ifrån skolböcker, konformt massmedialt utflöde och politiker, har skapat ett samhälle som skulle kunna liknas med ”prolitariatets diktatur”.
  Det finns bara utrymme för ett sätt att se på sin samtid enligt den etablerade och ”korrekta” attityden; det är Sverige i ett nötskal idag.

 13. Vi måste väl ha invandrarna till något mer än städning ?
  http://svenssonsfunderingar.wordpress.com/

 14. Du glömde den viktigaste frågan av alla – det monetära systemet…

  Förvisso medför invandringstokeriet att tid tas upp från engagerade och självständigt tänkande personer, som kunde lagts på vettigare frågor. Dock är det knappast själva syftet med det hela. Divide and conquer – härska genom att söndra – som nämnts ovan kan möjligen vara ett skäl för vissa grupper (sionister).

  Men framför allt kan det vara fråga om en del i globaliseringsprocessen, som är en process där hela jorden ska förenas till ett, utan självständiga nationer. En global värld, utan nationsgränser. Blandat (tänka bara på Grotescos musikvideo ”Blanda upp”). New World Order – världsdiktatur. Allt går i den rikningen, med alla unioner som bildas, extremt global handel, utflyttning av industrier/jobb till andra världsdelar, inflyttning av människor från andra världsdelar….

  Det är alltså en globaliseringsprocess som drivs med NWO som agenda. Och det är ett mycket allvarligt hot mot den fria människan.

  • Jag kan se fem övergripande frågor, utöver invandringen:
   – befolkningsexplosionen
   – peak oil och sinande naturresurser
   – miljöförstöringen
   – finanskrisen
   – krigshotet.

   • Finanskrisen = det monetära systemet………..

   • Förtydligande: finanskrisen beror på hur det monetära systemet är konstruerat. Och inte bara det, även världsfattigdomen, svält, krig, kontroll över alla människor, möjliggörs genom detta system där ”pengar” skapas som skuld av privata banker (och skulle kunna botas med ett sunt system). Hela maktstrukturen upprätthålls genom konstruktionen av det monetära systemet. Banksters styr världen bakom kulisserna.

 15. Ska tillägga också att invandringsvansinnet är ju inte isolerat till enbart Sverige. Samma process pågår i HELA västvärlden. Det är alltså mycket tydligt att det ligger överstatliga intressen bakom.

  • Det är korrekt, dessutom är retoriken exakt densamma i många (kanske alla) europeiska länder, nämligen låg nativitet, pensionsboom, tolerans, behov av arbetskraft och mångkultur, humanism etc. Om man lyssnar på europeiska politiker låter de som alla har samma manual, exakt samma retorik. Hur kan alla västländer lida av samma problem? Sedan har jag frågat mig varför man ska lösa ett problem som ännu inte finns utan som befaras komma men på lösa grunder. Spekulation: om medierna istället (för ”sex and the city”-liv och materiellt välstånd) idealiserade traditionellt familjeliv skulle det kunna vända låga födelsetal.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: