• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Sol-el


I princip råder väl  partipolitisk enighet om önskvärdheten av en satsning på förnybara energikällor, som kan bidraga till att minska vårt oljeberoende.

För att här begränsa mig till solenergi, så är fördelarna uppenbara:
– det minskar Sveriges importberoende
– det kan ge mer av lokal självförsörjning
– det tar inte slut, utgör en framtidsinvestering
– det är miljövänligt, inga utsläpp.

Från i varje fall den s-regering Sverige hade fram till valet 2006 fanns tydliga avsiktsdeklarationer om att Sverige skulle frigöra sig från oljeberoendet fram till år 2020.

Från webbsidan ”About.com”:

”SVERIGE SKA BLI VÄRLDENS FÖRSTA OLJEFRIA LAND

Sverige planerar att genom användande av förnybar energi oljeberoendet till år 2020.

Sverige har flyttat till täten av världens ‘gröna’ nationer genom att fastställa ett ambitiöst mål att uppnå en helt oljefri ekonomi 2020 – och utan att bygga fler kärnkraftverk.

Motiverad av global uppvärmning och stigande oljepriser, säger den svenska regeringen att den avser att ersätta alla fossila drivmedel med förnybara alternativ innan klimatförändringarna undergräver de nationella ekonomierna i världen och de minskande oljetillgångarna orsakat astronomiska prishöjningar.

‘Vårt beroende av olja ska brytas till år 2020’, sade Mona Sahlin, minister för hållbar utveckling, i en intervju med  The Guardian.”

”… den svenska regeringen menar allvar med målet. Enligt energiutskottet i Kungliga Svenska Vetenskapsakademien finns en växande oro bland folk i hela världen att de globala oljeförråden … snart börjar bli knappa, vilket gör att priset på olja går i höjden. Kommittéledamöter förutspår att en global ekonomisk recession kan följa, och Sverige vidtar åtgärder för att göra sin ekonomi mindre sårbar.

Enligt Sahlin är det internationella oljeberoendet ett av världens största problem, och hon anser att Sverige måste agera nu för att förbereda sig för det värsta.”

Motsvarande nyhet fanns hos BBC, daterad till den 8/2 2006.

Näringsminister Mona Sahlin deklarerade där att år 2020 ”inget hus ska behöva olja för uppvärmning”.


Sedan blev det som bekant borgerlig regering. Maud Olofsson, centerpartist, tog över som näringsminister.

Vad har hänt, när det gäller sol-energi?

Låt oss först konstatera att det här handlar om två saker:
• dels solfångare, för värme
• dels solceller/solpaneler för elektricitet

Här vill jag fokusera på det senare – el genom solceller.

Ett grundproblem ligger ju i att solen lyser på dagen, särskilt sommartid. Medan behovet av tillgång till elektricitet är som störst efter att solen gått ned.

Har man en fastighet som inte är ansluten till elnätet blir det nödvändigt att anläggningen inte bara fångar upp solenergin, utan också kan lagra den. Då krävs någon form ackumulatorer, batterier. Det kostar en hel del, men har man ett litet hus med små el-behov kan det uppenbarligen fungera.

Lena Holfve har på sin blogg skrivit om detta.

De flesta hus är ju nätanslutna, så mer intressant blir hur det därvid fungerar. Då kopplas den genom solcellerna genererade strömmen ihop med nätet, vilket gör att det man själv inte använder – dvs större delen av strömmen – går till det företag man har som leverantör. Men som kund får man inte detta tillgodo, får inget avdrag på sin elräkning.

Jag talar nu om elföretag i allmänhet. Enstaka elföretag medger sådant avdrag, men då blir det ju ingen konkurrens, och de kan ta igen detta genom högre prissättning från början.

Vad skulle en handlingskraftig näringsminister här kunna driva igenom? Det framstår väl som helt självklart:

lagstiftning om att alla elföretag måste medge avdrag för den elektricitet som ett hushåll har matat in i det gemensamma nätet. Nettodebitering, som det kallas.

Det skulle fungera som ett verksamt incitament för många, många fler hushåll att vilja satsa på solceller.

I Tyskland installeras nu lika mycket solel som i Sverige under ett helt år.

I Sverige har en utredning av professor Lennart Söder på KTH föreslagit införande av ett system med nettodebitering i Sverige. Det har inte skett. Istället har regeringen tillsatt en ny utredning i samma fråga.

Politik är att vilja, var det någon som sade…

Till bilden hör att staten subventionerar installation av solceller med upp till 60% av kostnaden. Problemet är att bara en viss pott är avsatt för detta, och att denna redan år slut för detta år. Huruvida det blir någon motsvarande subventionering därefter är oklart.


Mer om elpriserna och elmarknaden:

https://janmilld.wordpress.com/2011/04/03/el-for-sverige

https://janmilld.wordpress.com/2010/03/14/intressekonflikt-kring-elforsorjningen

http://www.bgf.nu/ak10/v5.html


PS: Bloggpaus

Det är roligt att lägga ut bloggtexter, men det tar ju en hel del tid.

Ska jag komma igång med mitt bokskrivande på allvar, då behöver jag fokusera mer helhjärtat på detta. Min avsikt är således att fortsättningsvis försöka ta en paus i bloggandet under en vecka eller tre.

Bilden här visar en del av de böcker jag skaffat, med ambition att därur extrahera det väsentligaste.