• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Oljan tar inte slut!


Kommer oljan snart att ta slut?

I en webbradiointervju häromdagen uttryckte jag mig inledningsvis litet slarvigt i den frågan.

Oljan tar inte slut! Även om vi människor finns kvar på jorden om 10 år, 1000 år eller 1 miljon år så kommer det att finnas olja kvar i marken på många ställen.

Vad som tar slut är den utvinningsbara oljan. Det kostar nämligen att utvinna olja – i form av energi, utrustning och arbetskraft.

I dagens läge har ungefär hälften av jordens oljeresurser redan utvunnits. Det är de tillgångar som varit lättast att komma åt.


Som vi vet inträffade en katastrof i Mexikanska bukten för inte länge sedan. Det var BP som djuphavsborrade efter olja. Sådant är dyrt, redan när det inte leder till miljökatastrofer. Det finns heller inga garantier att man träffar rätt så att varje borrat hål ger olja i sådana mängder att det täcker kostnaderna.

Intressant är alltså inte hur mycket olja som utvinns utan hur mycket som utvinns i förhållande till vad som har satsats. Nettoenergin.

Det finns en fackterm för detta: EROEI – Energy Returned On Energy Invested. Utvunnen energi i relation till investerad energi.

Vad blir nettovinsten?

Det är frågan!

Vad som nu sker är att efterfrågan på olja fortsätter att öka, inte minst från Kina och Indien. Samtidigt har oljeutvinningen nått en platå. Även med mer av ekonomiska satsningar och modernare teknik kan man inte öka utvinningen per år.

Det ofrånkomliga resultatet blir en klyfta mellan utbud och efterfrågan, vilket ger successivt högre priser.

Högre priser medger större satsningar från oljebolagen att utvinna olja även där det blir mer kostsamt. Dvs där den är svårare att komma åt eller är mindre koncentrerad, som tjärsanden i Kanada.

I Alberta finns enorma fyndigheter, som dock är dyra att komma åt. Utvinningen sker även till priset  av en omfattande miljöförstörelse.

Richard Heinberg i ”The End of Growth”:

”Ekonomer generaliserar bara utifrån sina erfarenheter,. De kan peka på årtionden av stadig tillväxt under den senaste dåtiden, och de projicerar bara den erfarenheten in i framtiden Dessutom har de teorier för att förklara varför moderna marknadsekonomier är immuna mot de typer av begränsningar som håller tillbaka naturliga system: de två viktigaste har att göra med ersättningar och effektiviseringar.”

”Att finna ersättningsresurser och öka effektiviteten är onekligen verksamma anpassningsstrategier i marknadsekonomier. Inte desto mindre är frågan alltjämt hur länge dessa strategier kan fortsätta att fungera i den verkliga världen – som styrs mindre av ekonomiska teorier än av fysikens lagar.

I den verkliga världen har vissa saker inga ersättningar, eller så är ersättningar för dyra, eller fungerar inte bra, eller kan inte produceras tillräckligt snabbt.

Och effektivisering följer en lag om avtagande avkastning, de första vinsterna i är vanligtvis billiga, men varje ytterligare tillkommen vinst tenderar att kosta mer, tills ytterligare vinster blir oöverkomligt dyra.”

Hängivna marknadsfundamentalister,  ekonomer av den gamla nyliberala skolan, förlitar sig på att marknaden med automatik kommer att ställa allt tillrätta.

Låt mig där göra en liknelse. Jag irriterar mig ofta på att min förpackning av filmjölk inte helt låter sig tömmas mot slutet.  Varje gång som jag slänger en förpackning vet jag att däri fortfarande finns en del filmjölk kvar.

• Om jag med en sax klippte upp förpackningen skulle jag kunna komma åt det mesta av denna filmjölk.

• Tog jag mig dessutom för att slicka väggarna med tungan kunde jag förmodligen komma åt ytterligare litet fil.

• Hade jag tillgång till tekniskt avancerad utrustning och specialutbildad expertis för att sköta denna, då kanske pappret kunde malas ned, läggas i någon lösning som separerar, låta resterna av fil torka, för att sedan lösa upp det i en lämplig mängd vatten. Se där ytterligare fil! Inte mycket, men ändå något.

Vad jag med detta vill ha sagt är naturligtvis att inga ekonomiska teorier i världen kan trolla fram mer olja ur marken än vad som där finns. Är det slut så är det slut.

Dvs vad gäller ekonomiskt utvinningsbar olja.
Den övriga oljan blir ju ointressant.


Det sägs ofta om olika religioner, att de historien igenom ställt till en massa skada.

Frågan är om inte den farligaste av alla religioner idag är Marknadsfundamentalismen.