• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Kubanerna visar vägen!


Paradoxalt blir det.

1. USA är kanske det land i världen som kommer att drabbas hårdast när Peak-Oil-krisen slår till på allvar, genom sitt höga bil- och oljeberoende.

2. USA har under ett halvt sekel upprätthållit ett embargo mot Kuba, vilket gjort livet svårare för det kubanska folket.

3. Kuba är det land i världen som redan genomgått en djup Peak-Oil-kris och därvid gjort erfarenheter som andra länder – även USA – kan dra lärdomar av.

Kuba visar att Peak Oil  kan övervinnas, förutsatt att en social sammanhållning kan mobiliseras och målmedvetna åtgärder genomförs.

Ska det visa sig att det kubanska exemplet kan medverka till att USA räddas ur en mycket svår knipa?


USA:s embargo kunde ju Kuba först klara ganska bra genom sin handel med Sovjetunionen. Därifrån kunde mycket olja importeras, till bra pris. År 1989 började dock Sovjetunionen kollapsa och oljeimporten därifrån var snart obetydlig.

Vad som sedan följde blev det som kubanerna kallar ”Den speciella perioden”.

Det kubanska samhället stannade i stort sett av. De fanns inte bränsle för att upprätthålla busstrafik. Fabriker tvingades stänga. Framförallt fick jordbruket problem, där man tillämpat det ”moderna” konceptet med hög mekanisering och mycket tillförsel av mineralgödsel till jorden.

Hyllor och montrar i livsmedelsbutikerna gapade snart tomma. Inom några år hade den genomsnittlige kubanen gått ned 9 kilo i vikt. Undernäring gav upphov till sjukdomar.

Hur klarade kubanerna av denna omställning?

Det finns återgivit i filmen ”Power of Community”. Delar av denna finns utlagda på  Youtube, filmen som helhet finns på en DVD-skiva, vilken på Bokus kostar 137 kr.


Transporterna klarades genom:

– inköp av 1,2 miljoner cyklar från Kina, egen tillverkning av ytterligare en halv miljon cyklar

– satsning på 18-hjuliga ”Kamelbussar” med plats för upp till 300 passagerare

– samåkning i de bilar som rullade, statliga påbud om att ta upp liftare.

Jordbruket krävde några års omställning till traditionella metoder, där jorden tillförs näring genom avfall.  Sådant som kallas ekologiskt lantbruk eller permakultur, följande kretsloppsprincipen.

Varje ledig jordyta kom också till användning, särskilt i städerna – vilket minskade behovet av resor och transporter.  Arbetskraft och konsumenter fanns då på samma plats.

Som svensk kan man förundras inför bilder på dessa stadsodlingar: vilken sammanhållning, solidaritet och disciplin vittnar de inte om! Inte bara ligger arbete bakom dem, de får uppenbarligen vara i fred från både vandalisering och stölder.

Åtgärderna för jordbruket kan sammanfattas i sju punkter:

1. kretslopp
2. lokal produktion
3. småskalig produktion
4. arbetsintensiv produktion
5. minskade transport- o resebehov
6. alla måste hjälpa till, ingen åker snålskjuts
7. effektiv brottsbekämpning, stark social kontroll

I slutet av 90-talet blev Hugo Chavez president i  Venezuela. Därmed slog även Venezuela in på en gentemot USA självständig kurs. Kuba kunde nu importera olja från Venezuela.

Hela filmen, i fyra delar:

http://www.ekodemokraterna.se/kubafilm.html