• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Kris-perspektiv


Börserna runtom i världen är skakiga.
Arbetslösheten är hög i många länder
USA:s skuldbörda är ofattbart stor.

Är den nu pågående ekonomiska krisen i världen något övergående?
Är det bara en tidsfråga innan allting återgår till det som vi vant oss vid att betrakta som normalt?

President Obama har nyligen meddelat att han gör utgiftsnedskärningar i den federala budgeten på så mycket som 100 miljoner dollar. Det kan ju låta handlingskraftigt. Ska det tolkas som att nu vänder det snart?

Denna film tilltalar mig i sin pedagogik, den sätter de 100 Obamamiljonerna i perspektiv:

Jag tror, jag är övertygad om, jag tror mig veta, att dagens världsekonomiska kris inte är en parentes, inte är något övergående. Tvärtom, det är bara början. Det kommer att bli värre. Och än värre.

Det är naturligtvis inget jag önskar, men det är vad ett försök till nykter bedömning ger vid handen, utifrån den kunskap jag hittills inhämtat.

Det som varit normalt för oss under ungefär ett sekel var inte normalt före 1900-talet. Det kommer heller inte att vara normalt i framtiden – och här talar jag om mindre än en generation. Mindre än 20 år, kanske mindre än 10 eller 5 år.

Vår normalitet av globalisering och hög materiell levnadsstandard har burits upp av riklig tillgång på billig olja. Den tiden är nu förbi. Det kommer inget önsketänkande att kunna ändra på.

Jag har inte märkt någonstans i mediarapporteringen att någon enda politiker eller journalist, ekonom eller annan expert ens antytt att i botten på dagens ekonomiska kris och bristande tillförsikt om framtiden ligger Peak Oil.

Låt mig citera Richard Heinberg, ur hans bok ”The End of Growth”:

”… Tillväxten kommer tillbaka. Det är verkligen vad alla förutsätter. Det är en fråga om ‘när’ och inte ‘om’ tillväxten åter tar fart.

Men det finns sällan erkända yttre faktorer till finansiella och monetära system som effektivt stryper försök att åter få igång tillväxt. Dessa faktorer … gränser för olja och andra energiresurser, såväl som mat, vatten och mineraler. ”

”När diskussionen handlar om ekonomi fokuserar det mesta av talet  på pengar – priser, löner och räntor. Men hur viktigt pengar än är i ekonomi, är energi än mer grundläggande. Utan energi händer ingenting – helt bokstavligt. Energi är inte bara en handelsvara, det är förutsättningen för all verksamhet. Utan energi, ingen ekonomi.”

”Vi ser en perfekt storm av konvergerande kriser som tillsammans utgör ett vattendelande ögonblick i historien för vår art.”

”… tillväxten är slut pga en konvergens av tre faktorer – … uttömning av resurser, miljöpåverkan, och systematiska ekonomiska och monetära misslyckanden.  En enskild faktor kan emellertid spela en nyckelroll i att föra en ålder av expansion till ett slut.  Denna faktor är oljan.”

”Vi vande oss vid att se som självklar det som i själva verket var en extraordinär situation. Den blev det normala.”

”Vi kan överleva slutet på tillväxt, och kanske göra det bra, men bara om vi erkänner det för vad det är och agerar därefter.”

PS

Är det inte fantastiskt att Sverige har ett parti med namnet ”Miljöpartiet”, som så fullständigt missat dessa avgörande överlevnadsfrågor?!

Här verkar jag få medhåll från f.d. språkröret Birger Schlaug.