• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Partiet som missade tåget


Det står nu klart att efterträdare till Maud Olofsson som centerledare blir Annie Lööf (tidigare Annie Johansson).

Kommer hon att kunna bryta Centerpartiets 40-åriga trend av nedgång?

Det sammanhänger rimligen med två moment:
1.  Vad är orsakerna till partiets utförsbacke?
2. Hur kommer partiet att ta intryck av dessa orsaker och ändra sin politik?

Min analys är enkel.

Centerpartiet missade ett viktigt tåg 1988, när man uteslöt Sven-Olle Olsson ur partiet. Hade man istället lyssnat till honom beträffande invandringspolitiken, hade man tagit till sig hans politiska klarsyn och lojalitet med svenska bönder och arbetare – då skulle Centerpartiet idag förmodligen vara riksdagens största parti.

Då skulle framförallt Sverige år 2011 ha haft mindre av problem med ”utanförskap” och en misslyckad integration!


Själv anför Annie Lööf att hon kommer från Småland och tar med sig värderingar därifrån. Hon talar också om att en ny partiledare måste kunna ”inspirera” sina partimedlemmar.

I en riksdagsdebatt mot SD  för några månader sedan talade Annie Lööf om sin vision: ”nybyggarlandet Sverige” där ”alla ska kunna bli sin egen lyckas smed” och ”alla ska kunna komma in i arbete direkt”.

Se 6.30 in i denna film:

Som finansminister Anders Borg har noterat lever mer än hälften av invandrarna i Sverige nu på olika former av bidrag.  Tar vi den aktuella invandringen från Afrika och Asien blir andelen som försörjer sig själva än lägre.

Hur kommer det sig?

Det borde Centerpartiet reflektera över!

Den officiella förklaringen är att detta beror bara på diskriminering och tillkortakommanden från det svenska samhällets sida, men:

•  vad säger att människor från andra kulturer och med låg utbildning har något att tillföra svensk arbetsmarknad?

•  vad säger att de ens vill arbeta, om de kan kan få högre inkomster genom bidrag?

Arbetslösheten bland svenska ungdomar är hög. Om inte ens svenskar kan få arbeten – hur ska personer med dåliga kunskaper i svenska kunna få det?

Med Annie Lööf som partiledare kommer Centerpartiet att leva kvar i en dröm- och floskelvärld. Det är synd.

Det vore inte fel om i Sverige funnes ett lantbrukar- och landsbygdsparti. Ett parti med fötterna på jorden.

Ett sådant parti skulle ha framtiden för sig.