• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Cuba


Tidigare har jag skrivit om Monroedoktrinen, vilken deklarerade Latinamerika som en ”hemisfär” för USA-intressen. Så mycket mer sved det därför 1959, när landets närmaste granne – Kuba – bröt sig ur USA:s ekonomiska och politiska grepp.

USA har sedan gjort ”sitt bästa” för att skapa ekonomiska svårigheter för Kuba. Det amerikanska embargot sattes in efter den kubanska revolutionen och Castros maktövertagande på ön år 1959.

Embargot infördes först 1960 och skärptes 1962. Det gällde handel och ekonomiska transaktioner.

Under 90-talet skärptes embargot ytterligare, den andra gången genom att den s.k. Helms-Burton-akten  1996  drevs igenom i USA-kongressen.

USA gjorde nu allt för att förhindra även företag i andra länder att handla med Kuba. Exempelvis skulle rederier som anlöpt en kubansk hamn inte få anlöpa någon hamn i USA.


Denna politik har blivit allt mindre populär.  Trots den nya USA-presidentens valparoller om ”Change” och ”Yes, we can” har embargot dock fortsatt. Än mindre har man återlämnat Guantanamo till Kuba (med vilken rätt ockuperar USA detta område på ön?!).


FN:s generalförsamling har 17 gånger röstat i frågan och krävt att embargot avbryts. Senast – år 2008 – röstade 184 länder för denna resolution, bara 3 emot: USA (309 milj.inv), Israel (7,3 milj.inv) och Palau (20.000 invånare).

DEN VERKLIGA PRÖVNINGEN för kubanerna kom dock i början av 1990-talet, efter Sovjetunionens fall. Då bortföll de sovjetiska leveranserna av olja och Kuba gick in i ”den speciella perioden”.

Innan man kunnat reda upp situationen hade den genomsnittlige kubanen gått ned 10 kilo i vikt.

Mer om detta snart!

Mer om Kuba här:
http://www.janmilld.se/millt/v46.html
http://www.janmilld.se/cuba