• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Bok: Reinventing Collapse

”Kollapsen i USA verkar ungefär lika trolig nu som kollapsen av Sovjetunionen verkade år 1985. Erfarenheterna från den första kollapsen kan vara lärorika för dem som vill överleva den andra.”

”… den amerikanska ekonomin är beroende av tillgången på billig, riklig olja och naturgas i större utsträckning än något annat land.”

”Att inte ha en bil gör en, i den amerikanska förortslandskapet, till en icke-person.”

”Även om USA framställer tillräckligt med mat för att föda sig själv, importerar landet fossila bränslen för att odla och leverera den, i ett förhållande på ungefär tio kalorier av fossila bränslen för en kalori mat.”

”Reinventing Collapse” är skriven av Dmitry Orlov, som är ryss, nu bosatt i Kanada.

Han var i Sovjetunionen då det samhället kollapsade 1991, så han vet vad han talar om. Dock  menar han att den förestående kollapsen i USA kommer att bli väsentligt allvarligare.

Fallet för amerikanerna blir så mycket mer handlöst, då de så till den  grad lever i ett bilsamhälle, beroende av import.  Mycket av Orlovs bok handlar om USA:s särskilt utsatta läge, genom sin höga energikonsumtion.

Dmitry Orlov ger en kärvt uppriktig beskrivning, helt utan skygglappar. Han använder själv ordet ”osentimental”. Skoningslöst raljerar han över de många förnekarna:

”Notera … att vad som nu är känt i ämnet mer eller mindre har varit så i ett decennium. Den bristande uppmärksamhet som ägnats ämnet över årtionden bottnar alltså inte i okunnighet utan i förnekelse … de flesta människor föredrar att bli kvar i förnekelse … ”

”… här konfronteras logiken med tron på Teknik-Gudinnan: att hon kommer att tillhandahålla lösningar… ”

”Men låt oss se bortom bara tro, och istället fokusera på något aningen mer rationellt : Detta ‘vi’, detta högt organiserade, kraftfullt problemlösande fenomen, håller snabbt på att få slut på energi, och när så sker, då kommer inte det vara kraftfullt längre. Jag skulle ödmjukt vilja antyda att varje långsiktig plan som det försöker företa sig är dömt, helt enkelt därför att krisförhållandena kommer att göra långsiktig planering, liksom stora, ambitiösa projekt, omöjliga.”

”Reinventing Collapse”  kretsar till stor del kring hur samhällskollapsen kan komma att gestalta sig.

”I en ekonomisk kollaps råder vanligen hyperinflation, som utplånar besparingar. Det blir också utbredd arbetslöshet, som utplånar inkomster. Resultatet är en befolkning som till stor del är utan pengar.”

”Tillgång till verkliga fysiska tillgångar, såväl som immateriella tillgångar såsom kontakter och nätverk, blir snabbt mer värdefullt än bara pengar.”

”…trafiken består av en stadig rännil av cyklister och fotgängare … den verkliga världen krymper ner till den sträcka mark som kan täckas till fots och de människor man möter längs vägen.”

”Farbara floder och kanaler kommer återigen att börja tjäna en viktig funktion, ..”

”Att framgångsrikt försvara sitt revir mot kriminella gäng kräver vapen, utbildning och en effektiv organisation för att upprätthålla patrullering och bevakning…”

Orlovs klarsyn omfattar även ”mångkulturen”:

”Etniskt blandade samhällen är ömtåliga och har en tendens att explodera.”

”USA är en krutdurk av etniska spänningar där svarta i innerstäderna känner sig förtryckta av vita i förorterna, som i sin tur är rädda för att ge sig in i stora delar av städerna.”

”… Inbördeskrig kan bryta ut, som om de lämnas därhän, kan övergå i etnisk rensning och folkmord.”

”En ekonomisk kollaps är den värsta möjliga tidpunkt att drabbas av nervöst sammanbrott, likväl är ofta detta precis vad som händer.”

”… All framgångsrik anpassning till de nya förhållandena måste göras på lokal nivå, och måste förlita sig på befintlig infrastruktur, lager och lokalt tillgängliga talanger och färdigheter.”

 

 

 

En mer utförlig recension av Orlvos bok finns här:
http://www.ekodemokraterna.se/bokrec/rc.html