• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Whistleblowers


Denna text ska handla om två  personer som jag särskilt högaktar – personer, guld värda.

De har gemensamt att de

• i mycket viktiga samhällsfrågor försökte slå larm

• rönte det bemötande som ofta möter ”människor före sin tid” – dvs förlöjligande och hån, förtal och  förakt, för att inte säga öppet hat.

• i sak hade helt rätt – världen skulle idag ha varit ”a better place” om man hade lyssnat på dem och lagt om den politiska kursen.

De var vad man brukar kalla ”whistleblowers”.


Den förste var amerikan och geolog: M. King Hubbert.

Redan i mitten av 1900-talat påtalade Hubbert att olja och andra fossila bränslen var ändliga resurser, som inom överskådlig framtid skulle börja sina. Utvinningen skulle komma att beskriva en Bellkurva:


King Hubbert hade konstaterat att upptäckten av nya oljefyndigheter i USA nått en kulmen kring 1930 och förutsade att en kulmen i oljeutvinningen – Peak Oil – där skulle inträffa kring 1970. Han fick rätt.

Sedan förutsade han en global Peak Oil kring sekelskiftet 2000. Hans prognos slog fel på något decennium, men i huvudsak fick han ju rätt även där.

Tänk om USA sluppit katastroferna Reagan-Bush och istället fullföljt Jimmy Carters ansatser av framtidsansvar!  Tänk om landet redan på 70-talet påbörjat den nödvändiga energiomställningen – kanske skulle världens börser idag inte behöva vara fullt så skakiga, kanske skulle finansminister Borg inte känna lika starkt att han vill avgå?

x

Den andre var engelsman och torypolitiker: Enoch Powell.

Redan i slutet av 60-talet varnade Powell för konsekvenserna av den pågående fjärr- och massinvandringen till Storbritannien.

Tänk om Torypartiet inte hade dumpat Enoch Powell, utan istället lyssnat på honom och lagt om sin politik! Då skulle London och andra engelska städer inte behöva uppleva den typ av raskravaller och plundringar som nu skett, och förmodligen blir ett återkommande inslag.

x

PS

FÖR SVENSK DEL  tycker jag att hedersmannen Sven-Olle Olsson kan ses som en motsvarighet till Enoch Powell.

Båda såg klart och hade integritet, båda utgjorde exempel på just den typ av politiker som världen skulle behöva mycket mer av!

Talar vi Sverige och whistleblowers så finns det ytterligare en person, värd att nämna. Det är Michaela Sjögren, som sade ifrån om oegentligheter kring SIDA-medel och då själv var nära att råka väldigt illa ut – pga det mediakoppel som Jesus Alcala först kunde uppbåda till sitt försvar.