• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Levande Löwander

Birgitta Löwander utgör ett stycke nutidshistoria, ett vittnesmål om det moraliska och intellektuella, kulturella och politiska tillståndet i Sverige kring det aktuella sekelskiftet.

Ett exempel på en ny profession som växt fram i det politiskt korrekta skymningsland som uppstått. En kader vid sidan av journalisterna, som ska hjälpa medborgarna att ”rätt” tolka verkligheten och ”förstå” vad de ska känna, tycka och tro.

Löwander arbetar nu på myndigheten ”Levande historia”.

För den befattningen har hon meriterat sig genom desinformerande insatser alltsedan 90-talet.

Ur Journalisten den 2/10 1997:

”- Mediernas förenklade bild av rasismen i Sverige förstärker motsättningarna och därmed främlingsfientligheten, hävdar sociologen Birgitta Löwander vid Umeå Universitet.”

”- Det mest skandalartade är att också rasismens synliga motkrafter, de engagerade ungdomar och andra som protesterar mot rasismen, att också de framställs som hotfulla och våldsbenägna gäng.”

Ett år senare blev – efter att ha granskat invandringskritiska närradiosändningar – hennes omdöme:

”Flera närradiostationer bryter mot grundlagen och sprider rasistiska budskap.

– Uttalandena innebär hets mot folkgrupp, för att inte säga rasism. Kulturrasism, säger sociologen Birgitta Löwander som har skrivit en rapport om rasism i radio.”

”Det är enligt rapporten mycket kränkande påståenden om flyktingar och invandrare som sprids. Till exempel att de skulle vara orsaken till Sveriges ekonomiska problem.”

(Vetlanda-Posten 10/12 -98)

Sedan utsågs Löwander till EU-expert på ”rasism” – ett begrepp som varken hon eller andra pk-iter presenterat någon definition av. Då hade hennes beundran för AFA-huliganer nått nya höjder:

”…de antirasistiska ungdomarna är egentligen våra hjältar! De vågar protestera mot de odemokratiska krafterna. Som vi andra inte gör.

Mediernas uppgift borde vara att popularisera antirasism och solidaritet igen, menar Birgitta Löwander. Och ge antirasister ett ansikte som varken är demoniskt, extremt eller farligt.”

(SvD 22/10-99)

Nu har Birgitta Löwander anlitats av integrationsminister Erik Ullenhag (fp) för att granska ”rasistiska hemsidor”, och hon har inte gjort honom besviken. Genom sin undersökning har hon kommit fram till att antalet sådana sidor nu fördubblats, till 15.000.

Inte bara det höga antalet gör henne chockerad, hon finner det också ”alarmerande” att de ”rasister” som gör dessa webbsidor är så skickliga.

Hon säger det inte rent ut, men särskilt bekymmersamt för henne är nog att det som sägs på dessa sidor ofta är väldigt sant –  speglar verkliga samhällsproblem, avslöjar massmedias mörkande kring våldsbrottslighet, pk-iters antiintellektualism, MENA-invandrares höga bidragsberoenden och vårt lands snabba demografiska förändringar. Ibland med dräpande humor.

Affes blogg (kolla den nu!) Blågula frågor och Fria Tider klassas garanterat som sådana hemska webbsidor. Förmodligen har vid det laget även Lena Holfves Rädda Sverige Nu kvalificerat sig.

Birgitta Löwander får mig att tänka på Ana-Maria Narti, som redan i  mitten av 90-talet – i likhet med Expo – fann att det fanns en ”dold rasism”, som var särskilt farlig.

Det är alltså en rasism som egentligen inte kan upptäckas, men med skickliga experters speciella känselspröt och avancerade vetenskapliga metoder blir det ändå möjligt att fånga upp den.

Varpå dessa mörkrets krafter kan dras fram i ljuset.

x

PS
Med denna bloggtext och den i förrgår prövar jag ett nytt tekniskt grepp, genom att kombinera text och film.

Filmen görs därvid både enkel och helt kort, för att kunna fånga upp något aktuellt utan alltför stor arbetsinsats.  Dagens text kompletterar denna filmsnutt:

PPS

I PK-nyheterna på TV hade man också mage att koppla ihop dessa ”rasistiska” webbsidor med illdådet i Norge. Man skiljer alltså inte på fredligt argumenterande och våld!

Vad blir logiken i det? Jo, man vill lämna plats för bara två alternativ:

a) tystnad

b) våld

Jag, och många med mig, vägrar att välja något av de två alternativ som pk-media erbjuder!