• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Bok: Välfärd utan tillväxt?

”Tillväxtens dilemma har … fångat oss mellan önskan om att upprätthålla ekonomisk stabilitet och behovet av att inte överskrida ekologins stabilitet och behovet av att inte överskrida ekologins gränser.

Detta dilemma uppstår eftersom stabiliteten verker kräva tillväxt, men  miljöpåverkan ökar i takt med den ekonomiska produktionen…”

”En hållbar ekonomi måste kunna motstå chocker utifrån och undvika inre motsättningar som kan orsaka kaos under lågkonjunkturer.”

”Startpunkten måste vara att frigöra oss från de krafter som håller oss kvar i en skadlig förnekelse.”

Efter min första läsning av ”Välfärd utan tillväxt” av Tim Jackson kändes den litet lös i kanten, men efter en andra genomläsning två månader senare lämnar den ett annat intryck. Det är en idag mycket angelägen bok!

Det grundproblem som Tim Jacksom försöker tackla är vårt stora dilemma av idag:

1. Det kapitalistiska marknadssystemet kräver ständig tillväxt.

2. Fortsatt tillväxt av hittillsvarande slag är i längden omöjlig. Peak Oil är redan passerad – resursbrist och prisstegringar blir vad som väntar framöver, med börsfall utan slut.

Problemet har en dubbel karaktär:

A. att ställa om vårt samhälle, till mindre användning av olja och andra ändliga resurser.

B. att lyckas göra detta utan att systemet går i spinn, med negativa spiraler av ökad arbetslöshet. lägre inkomster och minskad efterfrågan.

Jag vill inte påstå att Jackson presenterar ”Lösningen” – det finns knappast någon sådan. Inte med stort ”L”. Men han ger infallsvinklar och pekar ut färdriktningar.

Skulle jag drista mig till att försöka etikettera hans tankebanor skulle jag kunna sammanfatta dem i ”lokalsocialism”. Med stöd av en statsmakt i händerna på bra politiska ledare.

Grundtankar i boken är:

• att vi måste bort från globaliseringen – mer av nationell och lokal självförsörjning, som ger minskad energianvändning, import och sårbarhet.

• att människor måste komma i arbete – ”effektiviseringar” som ger samtidigt sämre service och ökad arbetslöshet måste undvikas.

• att sparandet i samhället måste öka – och slussas in i framtidsvänliga investeringar.

• att en ekonomisk tillväxt ska kunna fortsätta (kanske, kanske), men med minskad användning av fossila bränslen.

En mer utförlig recension av Tim Jacksons bok finns här:
http://www.ekodemokraterna.se/bokrec/vut.html