• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Rio-doktrinen


USA-presidenter har ju lanserat olika doktriner.

• 1823 lanserades Monroedoktrinen, av  James Monroe. Innebörden av denna var först att hålla europeiska kolonialmakter borta från Latinamerika. Den övergick snart till att området blev en sfär för USA:s inflytande, vars praktiska innebörd blev nog så kolonial.

• 1947 lanserades Trumandoktrinen av Harry S  Truman. Den handlade om att begränsa kommunismens utbredning:

”I believe that

– it must be the policy of the United States to support free peoples who are resisting attempted subjugation by armed minorities or by outside pressures.

– we must assist free peoples to work out their own destinies in their own way.

– our help should be primarily through economic and financial aid which is essential to economic stability and orderly political processes.”

• 1957 lanserades Eisenhowerdoktrinen av Dwight Eisenhower. Också den handlade om att begränsa kommunismens utbredning.

Wikipedia:

”…att USA ekonomiskt skulle stödja de länder i Mellanöstern  som ville få till stånd ett nationellt självbestämmande samt att man militärt skulle stödja de länder i regionen som hotades av anfall från ‘länder som kontrolleras av den internationella kommunismen’.”

• 1969 lanserades Nixondoktrinen av Richard Nixon. Den tillkom under Vietnamkriget och gick ut på att USA:s allierade i huvudsak själva skulle klara sitt militära försvar.

• 1980 kom Carterdoktrinen genom Jimmy Carter. Den deklarerade att USA ansåg sig ha nationella intressen i Persiska viken, och var berett använda militärt våld för att försvara dessa. Det handlade alltså om olja.

• 1981, med Ronald Reagans tillträde som USA-president, blev det dags för Regandoktrinen. Innebörden av denna var att ”rulla tillbaka” kommunismen, bl.a. genom stöd till väpnade aktioner.

• 1992 var George Bush d.ä. på miljötoppmöte i Rio de Janeiro och fällde uttalandet:
”The American Way of Life is Not Negotiable”.

DET AMERIKANSKA SÄTTET ATT LEVA ÄR INTE FÖRHANDLINGSBART!

Detta kan inte kallas ”Bushdoktrinen”, eftersom den beteckningen är upptagen genom den senare president Bushs doktrin om att upprätta ”demokrati” genom militära interventioner.

Jag väljer därför att istället kalla det ”Rio-doktrinen”.

Riodoktrinen har ett massivt stöd. Inte bara från andra politiker, från näringsliv och massmedia i USA. Även det amerikanska folket lär ge den sitt stöd.

Riodoktrinen har sin motsvarighet i andra västländer, inklusive Sverige:
•  Vi vill fortsätta leva som hittills, med riklig tillgång på billig energi.
•  Vi vill inte ha någon sänkt materiell levnadsstandard.
•  Vi vill se en fortsatt hög ekonomisk tillväxt.

Enigheten är här kompakt!

Bara naturen är motståndare till detta.

Hur kan det komma sig att detta ger mig associationer till våra svajande börser?