• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Festen är över


”Vi har kommit att förlita sig på ett ekonomiskt system byggt på antagandet att tillväxt är normal och nödvändig och att den kan fortsätta för evigt.”

”The Party’s over” av Richard Heinberg är utgiven år 2005, omfattar nära 300 sidor och är på engelska. Den finns på AdLibris, där den kostar bara 128 kr.

Förklaringen till att olja så till den grad slagit igenom ser RH i fyra faktorer:

• den är lätt att transportera

• den har hög energitäthet


• den kan raffineras till flera olika bränslen

• den kan användas för olika ändamål.

Heinberg driver tesen att framförallt USA lever över sina tillgångar, förbrukar resurser på ett sätt som är långsiktigt ohållbart. Ja, ohållbart redan på kort sikt!

Hans budskap är att en radikal omställning måste ske av USA:s och hela industrivärldens ekonomier, och att det brådskar.

I en bemärkelse är det redan försent, även om vi påbörjar omställningen redan nu så blir det en kraschlandning. Å andra sidan är det aldrig försent att göra bästa möjliga av situationen – ju snarare och ju mer beslutsamt vi nu påbörjar vår omställning, desto större blir oddsen att kraschlandningen inte blir fullt så smärtsam.

”…but there comes a time when the best thing to do is to accept that a bad situation has developed and to find intelligent ways to manage it.”

Ett är säkert, säger RH, och det är att det kommer att ta stopp för den nuvarande utvecklingen av exponentiell ekonomisk tillväxt, fortsatt befolkningsökning och ständigt mer uttag av ändliga naturresurser.

• Antingen sker det hela genom att naturen säger ifrån, och innebörden av detta blir mänskliga megakatastrofer.

• Eller så sker landningen någorlunda planerat, kontrollerat och mjukt.

”Även efter att produktionen har avtagit kommer en del olja fortfarande att vara kvar i marken: det är ekonomiskt opraktiskt – och fysiskt omöjligt – att få bort varenda sista droppe. För vissa reservoarer är det faktiskt bara några få procent av den befintliga oljan som kan utvinnas (genomsnittet ligger på mellan 30 och 50 procent).”

”Mer olja har hittats i 1930-talet än under något decennium förr eller efter – och detta trots det faktum att investeringar i prospektering hade ökat dramatiskt under de följande årtiondena.”

 

”Pumpa olja är dyrt, särskilt om den pumpas från ett avsevärt djup. Det kräver energi att flytta stålpumpstavar upp och ner, i vissa fall så mycket som en halv mil långa …

”Den viktigaste trenden i den amerikanska oljeindustrin har varit nedgången i mängden utvunnen energi jämfört med använd energi. År 1916 var kvoten ca 28 till 1, en mycket bra energivinst. År 1985 hade andelen sjunkit till 2 till 1, och fortsätter att sjunka. ”

En mer fullständig bokrecension finns  här.