• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

En amerikan till

USA är att land med mer av yttrandefrihet och frispråkighet än kanske något annat land. Det gör, att ska vi ta del av kritiska fakta och åsikter kring USA:s roll i världen, då blir det främst till amerikanska källor vi kan gå.

Eller till Russia Today, men även RT anlitar ju till stor del amerikaner för att få nyhetskommentarer och faktabakgrunder.

Häromdagen recenserade jag en bok av John Perkins.  Här kan jag citera Richard Heinberg, ur hans bok ”The Party’s over” – en bok som jag snart ska recensera.

Heinberg skriver t ex:

”Insikten (av de industrialiserade nordstaterna) att Amerikas framtida rikedom låg långt mer i utvinnande och användning av koncentrerade bränslen än i fortsatt förlitande (av de jordbrukande sydstaterna) på kidnappade afrikansk muskelkraft kan ha spelat en roll i frigivandet av slavarna.”

”Takten i upptäckten av nya oljetillgångar i det kontinentala USA nådde en topp på 1930-talet, takten i utvinningen av dessa resurser nådde en topp 1970.”

”Strax efter att den amerikanska oljeproduktionen nått sin kulmen, började den officiella politiken betona ‘frihandel’ som ett globalt universalbotemedel mot arbetslöshet, underutveckling, despotism, och nästan alla andra ekonomiska eller politiska problem. Genom sin manipulation av reglerna för världshandeln sökte USA att behålla och öka sin tillgång till naturresurser i hela världen. Dessa regler … sade i huvudsak att varhelst det finns resurser måste de vara tillgängliga för försäljning till högstbjudande. Med andra ord, vem som än har pengarna att köpa dessa resurser har en juridiskt försvarbar rätt till dem. Enligt dessa regler hör Venezuelas olja till USA precis lika mycket som om den låg under Texas´ eller Missouris jord.”

Se även texter om den minerallag som stiftades i Sverige i början av 1990-talet!

”…, Mellanöstern.  kan det förvisso betraktas som ett krig om olja. USA skulle ha haft föga intresse för den delen av världen om det inte vore för det faktum att 60 procent av de konstaterade globala oljereserverna är koncentrerade dit. Utan tvekan innefattade strategin bakom kriget byggandet av åtskilliga stora och permanenta militärbaser i Irak för försvar av USA:s tillgång till oljan i regionen, särskilt i grannlandet Saudiarabien. Anklagelser om att invasionen var motiverad av en oljetörst  vann trovärdighet när amerikanska trupper, när de gick in i Bagdad, troget vaktade det irakiska oljeministeriet men tillät att andra offentliga byggnader – inklusive muséer -plundrades.”

”Avslöjanden om tortyr av irakier i amerikanska fängelser har dramatiskt ökat den allmänna uppfattningen att hela övningen var brottslig. Även i själva USA växer känslan av att landet har låtit sig tas över av en krets gangsters som har undergrävt landets internationella ställning och strategiska intressen. America … har förlorat ansiktet, skaffat sig fiender och förslösat möjligheter”.

”Enligt arabers och muslimers åsikter överallt tycks USA ha kommit fram till att alla aktioner från palestinier mot israeler, oavsett mot israeliska soldater eller mot oskyldiga civila, utgör ‘terrorism’. USA (och det inkluderar de flesta amerikanska medier såväl som regeringen) har tydligen också intagit hållningen att inga handlingar från den israeliska regeringens sida mot palestinier utgör ‘terrorism’. ”

”Sovjetunionens kollaps 1991 – kort efter sin oljeproduktionstopp 1987 – kom som en förbryllande överraskning för många amerikanska strateger …

USA, med dess forna fiende nu i ett tillstånd av ekonomiskt kaos, fann sin ideologiska motivering för internationell militär hegemoni undergrävd. Mot vem eller vad skyddade USA världen nu? Därav det amerikanska sökandet, med början under tidigt 90-tal, efter nya fiender att ersätta det gamla Sovjetunionen.”

”Djupt skuldsatt, beroende av import, fast i korruption, dess militär alltmer överansträngd är USA långt in i sitt imperiums skymningsår.”

”USA framställer sig som den globala polisen som håller ordning i en annars kaotisk och farlig värld, men i verkligheten använder USA sin militär primärt för att vidmakthålla dominans över världens resurser.”

”Landet vägrar gå med på internationell inspektion av massförstörelsevapen och angriper andra nationer praktiskt taget som det behagar … Bara under de senaste fyra åren har USA upphävt fördrag om anti-ballistiska missiler och undergrävt handeldvapensfördrag, FN: s konvention mot tortyr, den internationella brottmålsdomstolen, och konventionen mot biologiska vapen.”

Richard Heinberg är också klar över sambandet mellan överlevnad efter Peak Oil och invandringsfrågan. Och han vågar säga som det är:

”Invandring är en fråga som är nära besläktad med som överbefolkning, och det är likaså politiskt besvärligt. I USA kommer ungefär 90 procent av den beräknade befolkningsökningen under de närmaste 50 åren att komma från invandringen, så att en fördubbling förväntas av den nationella befolkningen under den tiden. En sådan befolkningsökning riskerar att dramatiskt öka uttömningen av resurserna och föroreningarna.

Ur ett ekologiskt perspektiv är invandring nästan aldrig en bra idé. Massinvandring globaliserar helt enkelt problemet med överbefolkning. Dessutom är det vanligen först efter att människor har blivit rotade på en viss plats efter många generationer som de utvecklar en känsla för resursernas begränsningar.”

PS

Ur en annan bok av Richard Heinberg, ”Peak Everything”:

”Händelserna den 9 / 11 … stora media misslyckades med att ställa de mest uppenbara frågorna om händelserna – om det mystiska kollapsen av tornen, misslyckandet av myndigheter att sända stridsflygplan, det omedelbara konfiskerande och förstörelse av bevismaterial, den mystiska börshandeln kring flygbolagsaktier …och mycket mer. Med invasionerna av Afghanistan och Irak, fängslanden i Guantanamo och antagandet av USA Patriot Act, stod det klart att USA hade gått in en helt ny historisk period. ”