• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Klyftor som växer


Det har ju varit vänsterns signum att påtala klyftor i vårt samhälle. Nu har som sagt vänstern abdikerat, gått upp i rök, dunstat bort. Så det talas inte längre om detta.

Men klassklyftorna av olika slag har bara ökat efter de nyliberala ”sossarnas” novemberrevolution och den politik som bedrivits därefter.  Vi har klyftor i inkomster och förmögenheter, men även i utbildning och kunskaper, kultur och moral.

Vi kan även ha inkomstklyftor inom en och samma grupp. Jag tänker på PENSIONÄRERNA i Sverige. Även om vi bortser från gräddfilsfolket inom politik och näringsliv, så finns här två grupper av pensionärer:

A. De som har vanlig pension/garantipension

B. De som har ”Äldreförsörjningsstöd” (ÄFS)

Redan idag föreligger där en klyfta som många på webben konstaterat:
• Vitboken
• Fria Nyheter
• SD Ale

Genom det nu pågående börsfallet aktualiseras ett annat moment: fondpengarna för vanliga pensioner ligger på börsen. Vilket inte gäller ÄFS.

Det betyder att den inbyggda ”bromsen” slår till för vanliga pensionärer när börsen faller, och de får ut mindre i pension. Vilket ÄFS-pensionärer slipper.

I takt med att börsen fortsätter att falla kommer därmed att uppstå en växande klyfta mellan olika grupper och pensionärer.


Till detta kommer en annan aspekt.

Jag har hela tiden föreställt mig att när den ekonomiska krisen till följd av brist på fossila bränslen slår igenom, då betyder det kraftig inflation. Även om man nominellt får lika mycket i pension som tidigare, så räcker inte dessa pengar till lika mycket.

Till detta kommer alltså bromsen, när det gäller pensionärer. De får lägre pensioner även nominellt. Och blir fångade i en kniptång av minskad köpkraft.

.