• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Bok: Hitman

”Economic hit men (EHMs) are highly paid professionals who cheat countries around the globe out of trillions of dollar. They funnel money from the World Bank, the U.S.Agency for International Development (USAID), and other foreign ‘aid’ organisations into the coffers of huge corportions and the pockets of a few wealthy families who control the planets natural resources. Their tools include fraudulent financial reports, rigged elections, payoffs, extortion, sex and murders. They play a game as old as empire, but one that has taken on new and terrifying dimensions during this time of globalization.”

”Confessions of an economic hitman”.

Så lyder titeln på en bok av John Perkins.

Den är på 200 sidor och kostar 97 kr på AdLibris.

I korthet är det en beskrivning – inifrån – av hur USA-imperialismen fungerar. Hur man under täckmantal av att hjälpa suger ut andra länder.

En hård beskrivning? USA, med 5% av världens befolkning, utnyttjar 25% av jordens resurser. Hur går man i land med det?

John Perkins levererar vittnesmål som varje människa borde ta del av!

Grundbultar i systemet är:

1. En föreställning om ekonomisk tillväxt som välgörande för u-länderna ifråga.

2. Amerikaner som levererar överoptimistiska prognoser om möjligheter i det land som ska bli offer.

3. Stora byggprojekt, med åtföljande skuldsättning.

4. Projektet visar sig inte ge vad man påstått sig tro, och landet hamnar i skuldberoende.

5. Detta beroende kan utnyttjas av USA för att få tillgång till olja och mineraler, få etablera militärbaser, få landet att rösta ”rätt” i FN, osv.

6. Vinnare blir i slutänden USA och en klick välbärgade inom landet, förlorare blir befolkningen i stort.

Perkins betonar att det inte  handlar om någon ”konspiration”:

”Jag önskar det var så enkelt. Deltagare i en konspiration kan ringas in och föras till åtal. Detta system drivs dock genom något långt farligare än konspiration. Det drivs inte av en liten skara män utan av en föreställning som blivit accepterad som evangelium: idén att all ekonomisk tillväxt gynnar mänskligheten och att ju mer tillväxt, desto mer utbredda fördelar. Denna tro har också en krona: att de människor som mest eldar på för ekonomisk tillväxt ska upphöjas och belönas, medan de som fötts vid marginalerna är tillgängliga för exploatering.”

Sin roll som ”ekonomisk hit-man” (EHM) beskriver Perkins så här:

”Människor som jag betalas våldsamt höga löner för att utföra systemets anbudsförfarande. Om vi misslyckas, träder en mer illvillig form av hitman in på arenan, schakalen. Och om schakalen misslyckas, då faller uppgiften på militären.”

”Det är det koloniala merkantila systemet på nytt, riggat för att göra det lätt för de med makt och begränsade naturresurser att utnyttja dem med resurser men ingen makt.”

Ett centralt begrepp i boken är ”corporatocracy”, vars innebörd jag uppfattar som sammansmältningen mellan makt i stora företag och statsapparaten, för att exploatera omvärlden. En maktgruppering som även kontrollerar massmedia och opinionsbildning.

Perkins åskådliggör hur det i USA s.a.s. är svängdörrar mellan politik och näringsliv, på toppnivåerna.

”Jag ser nu att Robert McNamaras största och mest lömska bidrag till historien var att förvandla Världsbanken till ett redskap åt ett globalt imperium i en skala som aldrig tidigare bevittnats. … George Schultz var finansminister och ordförande Rådet för ekonomisk politik under Nixon, tjänstgjorde som ordförande i Bechtel, och blev sedan utrikesminister under Reagan. Caspar Weinberger var vice ordförande i Bechtel och senare försvarsminister under Reagan. Richard Helms var Johnsons CIA-chef och blev sedan Iran-ambassadör under Nixon, Richard Cheney tjänstgjorde som försvarsminister under George H.W.Bush, var ordförande i Haliburton och sedan vice president till George W.Bush. Till och med en USA-president, George H.W. Bush, började som grundare till Zapta Petroleum Corp, tjänstgjorde som USA-ambassadör i FN under presidenterna Nixon och Ford, och var Ford CIA-chef.”

Som EHM fick Perkins lära upp andra i professionen att

”… gripa varje tillfälle att övertyga dem om vikten av optimistiska prognoser, av enorma lån, av tillsats av kapital som skulle driva på BNP-tillväxten och göra världen en bättre plats. Det hade tagit mindre än ett decennium att komma fram till denna punkt där förförelsen, tvånget, hade tagit en mycket mer raffinerad form, en vänlig form av hjärntvätt.”

Perkins hade särskilt mycket erfarenheter från Ecuador där en omfattande oljeutvinning börjat på 1960-talet. Under de påföljande tre decennierna

”ökade den officiella fattigdomsnivån från 50 till 70 procent, undersysselsättning eller arbetslöshet ökade från 15 till 70 procent, statsskulden ökade från 240 miljoner dollar till 16 miljarder och andelen av nationella resurser som gick till de fattigaste minskade från 20 till 6 procent. Idag måste Ecuador ägna nära 50 procent av sin statsbudget till att betala skulder – istället för att hjälp de miljoner av dess medborgare som officiellt klassats som farligt utblottade.”

Till bilden hör att Ecuador hade en politisk ledare, som arbetade för sitt folks bästa, dvs kämpade mot de stora oljebolagens förgiftning av miljön i Amazonas. Han blev president i augusti 1979 –  Jaime Roldos.  Han omkom i en explosiv flygkrasch den 24 maj 1981.


En annan folkliga ledare av detta slag var Omar Torrijos i Panama, som i förhandlingar med USA (Jimmie Carter då president) utverkade att kanalzonen kom under landets egen kontroll 1977.

Också han omkom i en flygkrasch, den 31 juli 1981.

Jag använder här inte begreppet ”olycka”, eftersom det i båda fallen med all sannolikhet rörde sig om mord, förövade av CIA.

USA återtog i praktiken kanalzonen genom en invasion av Panama i december 1989, med George H.W.Bush som president:

”…med vad som rapporterades vara den största luftlandsatta attacken sedan Andra världskriget. Det var ett oprovocerat angrepp på en civilbefolkning. Panama utgjorde absolut inget hot mot USA eller något annat land.”

”US Army förbjöd pressen, Röda Korset och andra utomstående observatörer från att beträda de hårt bombade områdena i tre dagar, medan soldaterna eldade upp och begravde de dödade… Vi kommer aldrig att få veta många  omständigheter kring invasionen, inte heller får vi veta den verkliga omfattningen av massakern. Försvarsminister Richard Cheney hävdade att dödssiffran låg på mellan 500 och 600, men oberoende människorättsgrupper uppskattade den till mellan 3.000 och 5.000, med ytterligare 25.000 som gjorts hemlösa. Norigea arresterades och flögs till Miami…”

År 2002-2003 försökte USA att störta Venezuelas president Hugo Chavez – och var på väg att lyckas, men då Chavez hade sin militärs stöd lyckades han hålla sig kvar. USA hade vi denna tid dessutom händerna fulla med sina krig i Asien.

Vilket inte utesluter att  det oljerika Venezuela åter kan hamna på menyn.

”We have covinced ourselves that all economic growth benefits humankind, and that the greater the growth, the more widespread the benefits…

The real story is that we are living in a lie.”

14 svar

 1. Tack för boktipset, ska läsa boken när jag får tid 🙂
  http://svenssonsfunderingar.wordpress.com/

 2. Jag har sett filmen skrämmande
  Om man inte tror på Alex Jones så kan man ju läsa hitman boken.
  USA och CIA och Pentagon är ondare än vad man kan föreställa sig.
  Jag kan rekommendera Kay Griggs till Jan Milld och övriga här.
  Vad hon berättar om USA army är hemskt

  • Kay Griggs – intressant!

   Men där finns många filmer, och ljud/artikulation i talet är överlag dålig. Är det någon viss film som du främst vill rekommendera?

   Kanske en textning till svenska vore önskvärd?
   Skulle du kunna fixa det?

 3. Tack för dina intressanta artiklar på sistone. Jag kom i kontakt med John Perkins via Coast to Coast AM, där han interjuvades för något år sedan. Han har kanske gjort flera intervjuer för C2CAM, jag inte riktigt säker. Men det är ju lätt kollat. För att få tillgång till deras intervjuer kan man bli medlem och få tillgång till deras arkiv. Eller så gör man som jag gör dvs. fuskar. Jag tar reda på datum och gäst och letar sedan efter en torrent med programmet inspelat och klart utan reklam och musik.
  Jag läste sedan hans bok och med den fick jag en mycket djupare insikt i det politiska spelet, med makten som bakomliggande faktor. D.v.s.. politik/näringsliv/underrättelsetjänst.
  Programmet om den franska säkerhetstjänsten på Axess visar med all tydlighet hur underrättelsetjänsten knyts via personliga kontakter till de politiska ledarna. Personer hämtas från t ex näringsliv eller redan ”invigda” grupperingar som står ALL makt nära.
  Programmet visar med all tydlighet hur tjänstvillig underrättelsetjänsten är oavsett om det är ”rätt” eller ”fel”.
  Med John Perkins, Anders Jallai och andra sanningssägare går det ibland att klippa ihop en bild som kanske skapar större förståelse i ”Världskaoset”.
  Jag är nog av den åsikten att USA beter sig som ett svin inom världspolitiken, men dom är nog inte ett större svin än vad andra länder skulle ha varit i deras position. Kanske är dom t.o.m. lite bättre än vad t ex kineser eller ryssar skulle ha varit. Vi lär väl kanske få se eftersom Kina seglar upp som ny super-stormakt.
  Vad mina tankar kring John Perkins är/var kortfattat följande. Sverige är lika mycket utsatta för deras så kallade Latinamerikanska politik som de har bedrivit i Sydamerika. USA har egentligen övergett Europa i sitt enorma oljebehov och mycket av dagens invandring kan vara ett USA inspirerat underrättelse montage för sitt behov av olja.
  Man säljer egentligen ut Europa via invandring från dessa länder med billigare olja som motprestation från arabvärlden. Dessa länder blir av med dissidenter och övrig oönskad population.
  Men USA kan även ha skapat mycket av dagens svenska invandring med t ex uranbrytning i bakfickan. Man förstår även att USA har haft långgående hemliga planer inom det millitära om man studerar lite av vad Anders Jallai förmedlar i sina böcker. Eller varför inte den oerhört intressanta boken ”Den dolda alliansen” av Mikael Holmström.

  För att skapa någon form av logik i detta långa inlägg så vill jag visa hur oerhört inflytelserika USA är i Sverige. Det var faktiskt Anders Jallai som påpekade via WikiLeaks (so försvann spårlöst???) att Urban Alhin varit uppe på amerikanska ambassaden och diskuterat S valtaktik inför valet 2010. Man ville vinna. Men varför i hela fridens namn vänder man sig till Amerikanska ambassaden och dessutom till en tjänsteman som tillika CIA –anställd/operativ.
  Tar man John Perkins som exempel så illustrerar han ju hur man från USA’s håll arbetade med flera påtryckningspersoner.
  Allt från den ekonomiske hitmannen till Jakalerna som i princip var lönnmördare.
  Om nu Urban Ahlin söker stöd hos CIA vid USA’s ambassad i Stockholm innebär det för mig att man inom Socialdemokratin är mer än lovligt medvetna om att CIA i princip kan rigga ett svenskt val.
  Det behöver ju inte betyda regelrätt valfusk, utan en förfinad kapacitet från spinndoktorer, ekonomiska påtryckningar och även valfusk. Dessa organisationer brukar ju sällan lämna något åt slumpen.
  Vad detta något röriga och långa inlägg vill förmedla är att med utgångspunkt från John Perkins kan man anta att USA spelar en lika rutten roll i Sverige på flera nivåer, som dom gör/har gjort i Sydamerika, mellan östern eller alla andra delar av världen som är av deras intresse. Frågan är stor skuld dom har till rådande tillstånd i Sverige?

 4. […] • 1823 lanserades Monroedoktrinen, av  James Monroe. Innebörden av denna var först att hålla europeiska kolonialmakter borta från Latinamerika. Den övergick snart till att området blev en sfär för USA:s inflytande, vars praktiska innebörd blev nog så kolonial. […]

 5. […] Folk i alla länder behöver samla sig i ett gemensamt motstånd mot globaliseringen. […]

 6. Jan Milld, som tidigare boende svensk i Latinamerika så är jag mycket imponerad av dina politiska analyser.

  Jag får till och med säga att du är en av den mest politiskt vakna personen som man kan läsa en blogg från i dag.
  Jag vill upplysa er om Perus nya regim, där händer positiva saker som bör inspirera folk som oss.

  • Tack, det var uppmuntrande! Intressant, det du skriver om Peru.

   Har du några länktips på artikar eller filmer kring Peru?

   • Ollanta Humalas etnonationalistiska parti har precis tillträtt men har redan lagt fram stora planer för välfärdssamhället.

    http://en.wikipedia.org/wiki/Ollanta_Humala

    De ska nationalisera viktig gruvdrift samt beskatta utländska ägare, då de tidigare ej behövde betala skatt till Peru.
    Peru är egentligen ett av världens rikaste land på pappret baserat på råvaruexporten, men pengarna har tidigare inte stannat kvar i landet.
    Inte så förvånande är att en judisk maktelit ligger bakom landets utförsäljningar, men den nya regeringen kommer att ta i från denna grupp deras makt.
    Då det inte finns eller kanske kommer att finnas en kanal som berättar vad som händer i Peru så får väl jag dra mitt strå till stacken.

    En mindre blogg som tar upp vad deras regering gör och hur deras politik är uppbyggt, jag har ju bott där och kan landet.
    Vi får se, du blir den första som får reda på det i så fall.

 7. Tack för det, Lars – jag ligger ”i startgroparna”!

 8. […] I just Latinamerika finns många fler exempel. […]

 9. Om John Perkins kom till Sverige, hur många människor skulle dyka upp på hans seminarer?

 10. […] På motsvarande sätt är ett favoritutryck hos presidentkandidater och politiska makthavare i USA “take out”. Man “tar bort” eller förespråkar borttagande av oönskade regimer, obehagliga personer och misstänkta terrorister. Det senare kan konkret betyda fysisk eliminering, dvs mord. […]

 11. […] Perkins har i sin bok ”Confessions of an economic hitman” beskrivit hur detta fungerar.  USA har diverse instrument att få sin vilja igenom, dvs tillgång […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: