• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Bok: Tillväxtens gränser


”Limits to Growth – the 30-year update” har givits ut i två tidigare versioner, den första 1972. Författare är Donella Meadows, Jörgen Randers och Dennis Meadows – Donella avled dock innan denna version 3 hade tryckts. Boken utgavs år 2004, är på 300 sidor och kostar bara 155 kr på AdLibris.

”Limits to Growth – the 30-year update” kan betraktas som en klassiker, något av en ”bibel” i sammanhanget. De flesta som nu skriver i detta ämne – och det blir alltfler! – utgår till stor del från rönen i denna bok. Därmed inte sagt att boken presenterar lösningar och några slutliga svar, där lämnas många lösa tåtar – att nysta vidare från.

Det var med viss skepsis som jag tog mig an läsningen av denna bok, jag förväntade mig ett knastertorrt ordsvall, svårt att ta till sig. Läsningen blev då en positiv överraskning. Författarna resonerar kristallklart och anför hela tiden relevanta faktauppgifter. I sitt problematiserande sätt att skriva visar de hela tiden en respekt för läsaren.

Nyckelbegrepp i Limits to Growth är ”sustainability” (= uthållighet, långsiktig hållbarhet), ”ecological footprint” (ekologiskt avryck) och ”overshoot” (ung. gränspasserande).

Det första definieras:

”…ett uthålligt samhälle är ett som kan fortsätta över generationer. Ett som är förutseende nog, flexibelt nog och klokt nog att undergräva varken sina fysiska eller social stödsystem.”

”Ett uthålligt samhälle är ett som ‘tillgodoser nutidens behov utan att skada möjligheterna för framtida generationer att få sina behov tillgodosedda’.”

Det andra definieras:

”Det begreppet definieras som den totala inverkan av mänsklig aktivitet på naturen: summan av alla resultat av resursutnyttjande, miljöutsläpp, energianvändning, förstörande av biologisk mångfald, urbanisering, och övriga konsekvenser av fysisk tillväxt.”

”Det är inte fråga om huruvida tillväxt av det ekologiska avtrycket kommer att ta stopp; den enda frågan är på vilket sätt.”

Dvs det ska ske planerat och mjukt, eller ska det ske genom en katastrof.

Det tredje definieras:

”Overshoot kommer ur föreningar i återkopplingen… Om ett samhälle tar emot sina signaler från den redan tillgängligheten av lager, istället för deras ersättningstakt, kommer det att leda till overshoot.”

Dvs man tar ut mer än vad som genereras.

I huvudsak är det två faktorer som motverkar uthållighet i vårt sätt att leva på jorden:

A. Ändliga resurser av energi och mineraler som vi gör slut på.

B. Miljörubbningar pga allt avfall.

Det senare leder över till klimatfrågan: pågår det för närvarande en global uppvärmning genom mänsklig påverkan, genom utsläpp av olika växthusgaser?

Min ingång vid läsandet var ett tveksamt nej, i varje fall en stark skepticism. Den bild jag hade var att

1. Klimatförändringar hela tiden har skett på jordklotet, genom förändrad solaktivitet.

2. Orsakssambandet mellan koldioxid och temperatur kan lika gärna vara det omvända, dvs högre temperatur ger mer koldioxid.

3. Det är nu stor business med utsläppsrätter, där det fungerar som en ny beskattning – med stor oklarhet om vart pengarna går eller vilken verkan de har.

4. Vi haft flera väldigt stränga vintrar på norra halvklotet – det framstår inte som en uppvärmning, däremot verkar stora klimatrubbningar ha skett, genom översvämningar och torka, orkaner och temperaturväxlingar.

Meadows/Randers hävdar dock att havsytan höjts 10-20 centimeter sedan år 1900 och att polarisarna smälter. Det är enligt dem ett faktum att medeltemperaturen på jorden har stigit.

M/R konstaterar också som ett faktum att nuvarande koncentrationer av koldioxid och metan är väsentligt högre än för 160.000 år sedan:

”Det är säkert att koncentrationen i atmosfären av koldioxid (den främsta växthusgasen) ökar exponentiellt.”

Som jag uppfattar saken efter läsning av sidorna 113-119 blir grundfrågorna:

• Beror klimatförändringarna på mänsklig aktivitet?

• Kommer jordens medeltemperatur att fortsätta stiga med ytterligare utsläpp av koldioxid?

• Måste vi veta med säkerhet för att hejda oss?

Jag ser två moment att ta hänsyn till:

1.

Effekterna kan då komma att accelerera genom mindre av istäcke som reflekterar solstrålning eller genom smältning av tundrajord.

Till detta kommer att Jorden nu är tätbefolkad och att nästan all tillgänglig jordbruksmark redan hårt utnyttjad. Det skapar ökad sårbarhet vid störningar.

Det finns en risk att klimatförändringar blir irreversibla, i varje fall inom ett mänskligt tidsperspektiv.

2.

Det är inte nödvändigt med dessa utsläpp för att klara en rimlig levnadsnivå åt alla. Funnes den politiska viljan skulle våra samhällen kunna ställa om.

Några ytterligare citat, med godbitar ur ”Limits to Growth”:

”Högt utvecklade ekonomier kallas ibland servicesamhällen men i själva verket kräver de en avsevärd agrikulturell och industriell bas… Människorna som producerar, bearbetar och använder information äter inte bara mat utan kör också bilar, bor i hus, arbetar i uppvärmda eller kylda byggnader, och – även i eran av elektronisk kommunikation – använder och kastar mängder av papper.”

”Tillväxt är nödvändig för att göra slut på fattigdom. Det förefaller uppenbart. Mindre uppenbart för dess många anhängare är det faktum att tillväxt i det ekonomiska systemet, som det nu är strukturerat, inte gör slut på fattigdom. Tvärtom, nuvarande typer av tillväxt permanentar fattigdom och ökar gapet mellan rika och fattiga.”

”…decennier av tillväxt har systematisk ökat gapet mellan rika länder och fattiga… har orsaker inbyggda i systemets struktur av återkopplingar. Att köra samma system hårdare eller snabbare kommer inte att ändra mönstret så länge strukturen inte ha reviderats.”

”… räntebetalningar flödar systematiskt från de som har mindre pengar än vad de behöver till dem som har mer än vad det behöver.”

Kapitel 4 redovisar ett antal möjliga scenarior, med olika input beträffande

• landareal som kan brukas
• jordens bördighet
• ej förnybara resurser (fossila bränslen och mineraler)
• förmågan att absorbera avfall

Olika kurvor redovisar, givet olika förutsättningar, kurvor som visar på
a) resurser
b) befolkningsutveckling
c) matproduktion
d) industriproduktion
e) miljöföroreningar

Samtliga scenarier visar samma sak: förr eller senare går vi s.a.s. in i väggen. Denna tidpunkt kan förskjuts framåt i tiden under gynnsamma förutsättningar, men det mest realistiska är att vi når ett maximum långt före mitten av innevarande sekel. Beträffande resurser är ett maximum redan passerat.

Det handlar om att till kommande generationer kunna överlämna en levande planet.

En längre version av denna bokrecension finns på ekodemokraternas webbsida.

11 svar

 1. Co2 är hälsosamt för moder jord och all växtlighet,,som i sin tur ger syre till oss. Titta gärna på andra gifter vi släpper ut, sodiumflouride ,kvicksilver ,bly,å många andra,,tex farlig strålning i olika valörer. Vad det hela handlar om är att kunna kapa åt sig en marknad å få monopol på den,,,och storföretagen styr våra politiker sen längesen,,det vet alla , men eftersom vi alla är räjnfeldts små getter så sover vi ju ,,ja eller det spelar ingen roll om det är göran P eller maria wettlös eller nån annan politiker ,,alla måste följa den högre maffia makten förr eller senare. Co2 ,,,fan vad dom skrattar åt folket ,oss efter det skämtet som tyvärr de flesta svenskar fortfarande tror på,,

  • Okej det kan jag förstå och hålla med om , Men Hur är det med all teknik som finns redan uppfunnen ,som stoppats av bilindustrin tex bilar som går köra på vatten osv,,Sen så har vi ju infört lagar på just industrin att de inte får släppa ut gifter hur som helst och som gjort dem praktiskt taget fri från utsläpp av miljögifter,,,Men när de flyttar sina verksamheter till tredje världen så kringgår de ju alla sådana lagar å får dessutom gratis slavarbetskraft. Sen tror jag ändå inte på att vi kan förstöra jorden med Co2,,jorden svarar som sagt med mer växtlighet,,Klimatförändringen har inget med det att göra ( det är naivt att tro det enligt mig) Vi har haft mycke värre förändringar i klimatet långt före vår teknologiska utveckling, al gore är en fet lögnare(enligt mig). Men jag håller med att torvbrytning o odling av biobränsle är tok på hög nivå,,Jag tror på fullt allvar att vi kan tillgodose jorden s befolkning med helt annan teknik,,,finns ju tex ett annat sätt att göra atomkraft på som inte är eller ger farligt rest avfall, varför hör vi inget om det?, sen zero point energi som tas direkt ur vakuum,,sen alla andra uppfinningar som man kan se på Youtube,,som bygger på magnetism,,finns ju hur mycket som helst att satsa på och vi skulle bli fri från utsläpp och få nästan gratis energi osv,,,,Men vem är det som bromsar utvecklingen på denna planeten ? Jag kan bara se själv på den korta tid jag levt på jorden för att inse att politik är inte lösningen eftersom politik är skapat eller åtminstone styrs av en högre kraft som kallas eliten( eliten i dåraktighet) dom har ju monopol på alla livsnödvändiga områden,,,å våra folkvalda blir snabbt uppköpt eller hotad om de försöker göra det som folket vill.
   Svara

 2. Yripallet säger ”Co2 är hälsosamt för moder jord och all växtlighet,,som i sin tur ger syre till oss.”

  Det är sant, men för mycket av det goda på fel plats är inte heller bra. Det råder på en levande planet en dynamisk jämvikt mellan frigörelse och bindande. Det finns självåterkopplande reglermekanismer — negativ återkoppling — som styr i systemet mot en bestämd jämviktsnivå. Människan har frisläppt kol som varit bundet i jordskorpan så att idag i runda tal 50% mer kol är i atmosfären och det snabba biologiska omloppet.

  Moder Jord (Gaia) försöker svara på denna ökning med fetare skogar och tjockare torvmossar.

  Det hade fungerat om det inte varit för detta fördömda kryp som infekterat systemet! Skogarna blir inte större. Träden blir inte tjockare. Istället sågas träden ner och eldas som ”förnyelsebar bioenergi” eller blir till papper. Och torvmossarna har Sveriges regering försökt få klassade som ”förnyelsebara” för att fritt få gräva upp dem och göra biobränsle av dem.

  Alltså. Naturens reglersystem är satt ur spel — klimatet skenar.

 3. En bra bok! Som tyvärr svenska folket går obemärkt förbi… Men vi närmar oss väggen. Bara att titta det på ekonomiska läget i världen.
  Befolkningsmängden är också ett växande problem med stora flyktingströmmar som följd. Av den miljö,krigföring,olja och politiska maktelits fortsatta agenda, så är då så att det kanske att vi behöver ett ekonomiskt kollaps för att förstå vilka utmaningar vi står inför.

 4. Okej det kan jag förstå och hålla med om , Men Hur är det med all teknik som finns redan uppfunnen ,som stoppats av bilindustrin tex bilar som går köra på vatten osv,,Sen så har vi ju infört lagar på just industrin att de inte får släppa ut gifter hur som helst och som gjort dem praktiskt taget fri från utsläpp av miljögifter,,,Men när de flyttar sina verksamheter till tredje världen så kringgår de ju alla sådana lagar å får dessutom gratis slavarbetskraft. Sen tror jag ändå inte på att vi kan förstöra jorden med Co2,,jorden svarar som sagt med mer växtlighet,,Klimatförändringen har inget med det att göra ( det är naivt att tro det enligt mig) Vi har haft mycke värre förändringar i klimatet långt före vår teknologiska utveckling, al gore är en fet lögnare(enligt mig). Men jag håller med att torvbrytning o odling av biobränsle är tok på hög nivå,,Jag tror på fullt allvar att vi kan tillgodose jorden s befolkning med helt annan teknik,,,finns ju tex ett annat sätt att göra atomkraft på som inte är eller ger farligt rest avfall, varför hör vi inget om det?, sen zero point energi som tas direkt ur vakuum,,sen alla andra uppfinningar som man kan se på Youtube,,som bygger på magnetism,,finns ju hur mycket som helst att satsa på och vi skulle bli fri från utsläpp och få nästan gratis energi osv,,,,Men vem är det som bromsar utvecklingen på denna planeten ? Jag kan bara se själv på den korta tid jag levt på jorden för att inse att politik är inte lösningen eftersom politik är skapat eller åtminstone styrs av en högre kraft som kallas eliten( eliten i dåraktighet) dom har ju monopol på alla livsnödvändiga områden,,,å våra folkvalda blir snabbt uppköpt eller hotad om de försöker göra det som folket vill.

 5. Vi står nu inför en riktigt stor kris. Kommer Reinfeldt gömma sig då ? som han alltid gör när det blir lite jobbigt.
  http://svenssonsfunderingar.wordpress.com/

 6. har inte fattat hur detta funkar hehe ,mina inlägg flyger dit dom vill.//sorry

 7. Ta drivmedel till bilar. Enligt vad en del människor hävdar så behövs inte olja för och driva bilar, utan det skulle gå med andra kompinenter som är lika bra som oljan och det går att köra långa sträcker. Men makt monopolet säger ifrån att framställa allternativ man får väl anta att det ligger en stor sanning i det hela.

 8. Om man vill studera klimat så kan jag även rekommendera Bjørn Lomborgs Cool It!

  • Själv hinner jag ju inte läsa alla böcker i ämnet, har heller inte råd att köpa alla (Lombergs böcker är generellt dessutom dyrare än andras).

   Kan du referera några fakta som Lomberg anför, av relevans i sammanhanget? I klimatfrågan blir det intressant om det finns uppgifter som direkt motsäger Meadows påståenden, t ex att havsytan stigit.

   ”Limits to Growth”
   utgavs ju för snart ett decennium sedan, så det kan väl ha registrerats uppgifter sedan dess – den saken intresserar mig!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: