• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Fakta

Vår rätt att använda ord för att beskriva verkligheten  ifrågasätts alltså nu. Det känns på ett sätt konsekvent, med tanke hur mycket man desinformerar och mörkar kring själva verkligheten:

• trots att t.o.m. finansminister Anders Borg noterat att socialbidragsberoendet bland invandrare är så högt som 50% drivs en argumentering att det svenska samhället av ekonomiska skäl skulle behöver ytterligare invandring.

• beträffande medias redovisning kring brottslingars etnicitet är mönstret tydligt – när vederbörande kommer från Afrika eller Asien (vilket anmärkningsvärt ofta är fallet!) mörkas detta.

Under snart två decennier har jag ägnat mig åt att bearbeta statistik kring invandringen till Sverige.

Tidigare har det gått lätt att få fram siffror från Migrationsverket/Invandrarverket. Siffror som givit underlag för diagram visande bl.a. antalet beviljade PUT uppdelat på världsdelar, regioner och länder.

Nu kan jag bara finna underlag för diagram om typ av invandring, dvs grunden för PUT. Det ger här två tårtdiagram, dels för hela perioden 1980-2010, dels för bara år 2010:

1 = flyktinginvandrade, inklusive ”humanitära skäl” och kvotuttagna
2 = anhöriginvandrade
3 = gäststuderande
4 = adoptivbarn
5 = arbetskraftsinvandrade
6 = EES/EU

Från tidigare år finns dock diagram att gå tillbaka till, bilden har knappast förändrats år 2010, även om andelen arbetskraftsinvandrade vuxit anmärkningsvärt kraftigt.

Jag har skrivit till Migrationsverket med frågan om hur stor andel av de arbetskraftsinvandrade som kommer från andra länder i Europa respektive andra världsdelar. Så snart jag får ett svar – om jag får något – ska jag redovisa detta på bloggen.

Tidigare diagram.

PS

Till fakta som kan vara av relevans hör även den verkliga åldern på uppgivna flyktingar. Denna kan ju ha betydelse inte bara för deras rätt till uppehållstillstånd och räkningen till skattebetalarna, den kan också få betydelse för anställningstrygghet och personlig säkerhet för olika yrkesgrupper i Sverige.

Se även: bortkopplad.