• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Ord

• Ska det vara tillåtet att använda ord i den politiska debatten i Sverige?

• I så fall vilka?

• Vem ska då bestämma vilka ord som kan användas och vilka som inte kan användas?

• Efter vilka kriterier ska man gå i avgörandet av vad som ska vara tillåtet och inte?

Efter de helt sanslöst vidriga illdåden i Norge reses nu krav på en slags rensning i vokabulären. Användningen av särskilt tre begrepp ifrågasätts:

1. Mångkultur
2. Massinvandring
3. Islamisering

1. MÅNGKULTUR

Men vem uppfann från början begreppet mångkultur? Var det inte samma pk-kretsar som nu vill förbjuda ordet?

Jag tänker på det Mosaikprogram 1996, där jag medverkade. Alexandra Pascalidou deklarerade där att  Mosaikredaktionen högaktade ”det mångkulturella samhället” som något mycket fint. Hon bollade över frågan till mig, vad jag tyckte om det samhället. Mitt svar blev att jag inte hade någon bestämd åsikt i den frågan, eftersom jag inte visste vad som lades in i ”det mångkulturella samhället”. Jag tillhörde inte uppfinnarna av begreppet.

3.30 in på denna film:

Nu vill man alltså sadla om. Begreppet ”mångkultur” ska fortsättningsvis undvikas.  Varför?

Beror det på att misslyckandet nu är så uppenbart och så totalt att ledande politiker i alla de stora EU-länderna öppet har erkänt detta?

Det är min här inte särskilt avancerade teori…

Över till nästa aja-baja-begrepp:

2. MASSINVANDRING

Här behöver vi väl inte hänga upp oss på några särskilda siffror. För mig är ”massinvandring” synonymt med en alltför stor invandring.

Och kriteriet på om invandringen är alltför stor blir naturligtvis dess effekter på det svenska samhället:

a) Är den större än vad de flesta svenskar önskar?

b) Får den negativa konsekvenser för vår fysiska trygghet?

c) Medför den stora kostnader ekonomiskt?

d) Medför den diskriminering av svenskar, så att vi görs till en andra klassens medborgare i vårt eget land?

e) Förändrar den stadsbilderna, så att vi svenskar inte längre kan känna oss hemma där vi bor?

f) Driver den fram nya flyktingströmmar – inom Sverige, så att svenskar flyttar ut från invandrartäta områden?

g) Medverkar den till att driva fram ett förljuget debattklimat och minskad demokrati?

Faktorer som avgör invandringens effekter blir:
•  Från vilka kulturer invandrarna kommer.
•  Vilka krav på anpassning som de möter.
•  Hur många som kommer under en bestämd tidsperiod.

3. ISLAMISERING

För mig får vi gärna kalla det något annat än ”islamisering” – å andra sidan kan jag inte förstå varför det inte skulle få kallas så. Det väsentliga är att företeelsen i sig noteras:

I. Invandringen av ett stort antal muslimer till Sverige.

2. Kravfullheten från många av dessa, i kombination med undfallenheten från svensk sida, som gör att det i slutänden blir det svenska samhället som ska anpassa sig till dessa istället för tvärtom.

I förlängningen ligger att den muslimska befolkningen blir en politisk maktfaktor. Kan så mycket krav riktas mot det svenska samhället när de utgör ca 5% av befolkningen, hur ska det då inte låta den dag de utgör 25%?

Se vidare vitboken: här och här.


PS

För övrigt anser jag att Jimmie Åkesson skötte sig utmärkt i en radiointervju nyligen. Det var befriande att äntligen höra en politiker slå tillbaka mot pk-journalisters insinuanta frågor! (”frågor” som i själva verket rymmer grova anklagelser)

Precis som Thoralf Alfsson noterade jag hur man först sade sig ge sista ordet åt Åkesson, varpå han avbröts då han kritiserade den ”expert” som just kritiserat honom. I slutänden var det pk-experten som gavs sista ordet, med en förnyad anklagelse mot SD.

Utomordentligt bra var också Mattias Karlsson i SVT:s Aktuellt den 2/8! (material ligger ju inte kvar länge på SVT-webben, men kanske kommer denna film att läggas ut på någon sd-vänlig filmsida?)

PPS

Läs även Merit Wager:

http://meritwager.wordpress.com/2011/08/03/det-behovs-klara-riktlinjer-det-behovs-ett-asiktsverk

Mer lästips:

http://allraunderdanigast.blogspot.com/2011/08/asiktsforfoljelse-2011.html?utm_source

http://hjalfred.blogspot.com/2011/08/fjordmans-10-anledningar-till-varfor-eu.html