• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Wolodarski


Blågula frågor försökte på 90-talet förgäves få in ett inlägg på DN kultur, ”Till försvararna av Det Fria Ordet”. Trots ett löfte från Maciej Zaremba om publicering visade det sig i slutänden omöjligt.

Lättare gick det sedan för Peter Wolodarski. Han blev redaktör för hela Dagens Nyheters ledarredaktion år 2009, vid bara 31 års ålder.

En sådan position ger inte bara en stor dagstidning till förfogande, för att få ut sina åsikter. Den ger samtidigt en bonuseffekt, i form av TV-soffor och andra mediakanaler. En DN-redaktör förutsätts ha kloka saker att säga.

En av Peter Wolodarskis TV-framträdanden fick jag med i min film ”Lögnarna” från 2008. Kolla 3.30 in på den:

Jämför sedan med vad statsminister Fredrik Reinfeldt hade att säga på Pressklubbens eftervalsdebatt 2010, 6.00 in på denna film:

Är inte budskapen påfallande lika? ”Sverigedemokrater vill bli överfallna och misshandlade, eftersom detta ger dem en martyrroll, som de eftertraktar.”

Något belägg för detta kan naturligtvis varken Wolodarski eller Reinfeldt prestera, och där SD:are får chans att lägga synpunkter på saken är deras besked klart.

Annars kan det väl räcka med ett uns av empati, för att vemsomhelst ska kunna begripa att ett hakkors inristat i pannan eller en kniv i ryggen inte är vällustframkallande.

Som DN-redaktör har Peter Wolodarski också spänt musklerna i de återkommande dreven mot Carl XVI Gustaf, kungahuset och monarkin i Sverige.

Smaka bara på följande uttalande:
”Men det finns en gräns för vad man kan tolerera, och den linjen har Sveriges statschef passerat.”

Nu senast ger sig Peter Wolodarski in i debatten om befolkningsfrågan och jordens långsiktiga bärkraft.

I sin DN-artikel den 17/7 2001 skriver han:

”Genom århundraden har olika profeter hävdat att jorden inte tål en växande befolkning. Ständigt har man underskattat hur en stark ekonomisk utveckling stöper om samhällen till det bättre.

I tidskriften National Geographic läser jag att jordens nuvarande befolkning skulle kunna få plats i Texas om delstaten var lika tätt befolkad som staden New York. Det motsvarar något mindre än Sveriges och Norges sammantagna yta.

7 miljarder, ja även 9 miljarder, ska nog kunna leva tillsammans utan att det blir alltför trångt.”

John Järvenpää kommenterar på sin blogg:

”En realistisk politik måste erkänna det obehagliga.

Ett evolutionärt scenario visar att brist på mat och (rent) vatten kommer att skapa enorma migrationsströmmar som oundvikligen kommer att förstöra även mottagarländernas redan hårt sargade ekosystem. Svält, hungersnöd och konflikter kommer att uppstå även där…

För detta måste man förbereda sig. På samma sätt som varje individ har att ta ansvar för sitt liv, på samma sätt måste varje land ha ansvar för sitt område. Globalt krävs en högre grad av autarki där varje land tar ansvar for sina egna befolkningar, minskar sina populationer och lagstiftar om att leva i enlighet med naturens lagar.

För många länder är detta troligen redan försent. För Nordens del finns dock möjlighet att utveckla ett ekologiskt, hållbart leverne utan gifter. Detta går inte att förena med mer (miljöförstörande) immigration, utan alla som nu är här måste anpassa sig efter naturens krav, vilket kan ses som ett gemensamt projekt.”

Järvenpää hänvisar också till denna DN-artikel från den 14/3 2010.

Min egen reflexion blir denna. Wolodarski talar om att hela jordens befolkning skulle kunna få plats på Texas yta, med New Yorks befolkningstäthet. Jag skulle där vilja gå steget längre.

Antag att varje människa tilldelades en kvadratmeter. En kvadratkilometer är 1 miljon kvadratmeter. Där skulle då rymmas 1 miljon människor, och 7.000 miljoner skulle rymmas på 7.000 kvadratkilometer. Det motsvarar Medelpads yta.

Är det något i mitt resonemang som inte håller?

Jo, nog är det så. Det handlar ju inte bara om yta för våra kroppshyddor, det handlar om tillgång till jord som kan frambringa föda åt oss.

Produktiviteten inom lantbruket har ökat genom mekanisering och tillgång till handelsgödsel. Men även detta givet så räcker varken Medelpads eller Texas yta.

Till detta kommer en annan viktig faktor, som varje redaktör borde känna till. Efter att Peak Oil nu är passerat kommer förutsättningarna därvidlag att ändras, kanske inom en ganska nära framtid.

Kring detta finns fakta att tillgå, t ex i många böcker.