• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Rätt retorik

Vem bär ansvaret för de extrema våldsdåden i Norge.  Är det Anders Breivik eller är det Jimmie Åkesson?

Ska man tro svenska massmedia så är det i första hand Sverigedemokraterna och dess ordförande som borde häktas, åtalas och dömas.

Bara för att ta ett exempel ur mängden:  Ann Heberlein, expert på godhet.

Hon finns med i en av mina filmer från 2010, 4.40 in i filmen:

Den 28/7 2011 hade Ann Heberlein en artikel i Sydsvenskan.  Rubriken var ”Ryslig retorik”  och ingressen löd:

”Uppdelningen av människor i ‘vi och dom’ breder ut sig i Europas politiska retorik och sprids av såväl etablerade partier som mer ljusskygga element. Ann Heberlein varnar för en värld som inte ger plats åt alla.”

I Norge intog man ju från början en annan hållning. Statsminister Jens Stoltenberg förklarade uttryckligen att även invandringspolitiken måste kunna diskuteras och det måste vara tillåtet att där föra fram olika uppfattningar.

Men om man vänder på frågan kring retorik.  Vad vore i den pågående mediakampanjen rätt retorik från SD:s sida?

Jag skulle kunna föreslå ungefär detta:

”Vi sverigedemokrater hävdar att individer måste hållas fullt ut ansvariga för sina egna handlingar – samtidigt som man ska vara försiktig med generaliseringar.

När exempelvis en självmordsbombaren Taimour Abdulwahab slog till i centrala Stockholm i december 2010 ska inte muslimer i allmänhet hållas ansvariga för detta, på grundval av att han var muslim.

När enskilda invandrare begår grova våldsbrott i Sverige, då får inte invandrare i allmänhet skuldbeläggas för detta.

Å ANDRA SIDAN är det vår skyldighet som politiker och ansvarstagande samhällsmedborgare att se mönster och orsakssamband, där sådana föreligger.

Beträffande Abdulwahab kan enskilda grupper av muslimer hållas medansvariga för dådet, nämligen de som bejakar sådana våldsdåd. Inte muslimer som tar avstånd från dådet!

Beträffande våldsbrottsligheten i Sverige är det ett faktum att det finns en kraftig överrepresentation av män från afrikanska och arabiska länder. Det gör en politik av minskad invandring från dessa områden ändamålsenlig, om man vill motverka våldsbrott i vårt land.

Vad gäller politiskt våld är Sverigedemokraternas linje glasklar. Partiet tar kategoriskt avstånd från våld som politisk arbetsmetod.

Medan olika sverigedemokrater i flera sammanhang blivit föremål för våld har partiets egna företrädare själva konsekvent avstått från sådant agerande. I en demokrati ska staten ha våldsmonopol.

Vad gäller de fruktansvärda våldsdåden i Norge sommaren 2011 ligger det fulla ansvaret på den eller dem som utförde dåden – Anders Breivik med eventuella medhjälpare.

En form av medansvar kan möjligen läggas på dem som applåderar detta dåd, eller som i ett tidigare skede kan ha uppmuntrat gärningsmannen/gärningsmännen till det.

Däremot kan inget medansvar läggas på dem som på ett saklig sätt diskuterat invandringspolitiken, genom att föra fram fakta och argument. I en demokrati måste det finns plats för olika åsikter och för öppna meningsbrytningar.

Som medborgare har vi en skyldighet att inte bara sätta oss in i samhällsfrågor – vi måste också klara av att höra andras uppfattningar, kunna ta del av kritik.

Om någon hävdar att jorden är platt eller att vi svenskar inte existerar – då finner vi sverigedemokrater visserligen dessa uppfattningar felaktiga, men vi kräver inga rättsliga åtgärder mot dem som för fram dem.

På motsvarande sätt måste det finnas utrymme för att hävda att jorden är rund eller att vi svenskar existerar.”

Läs även:

http://beskt.wordpress.com/2011/07/27/dn-nihilism-och-blodbadet-i-norge

http://robsten.blogspot.com/2011/07/expo-nars-av-ett-sjukligt-sd-hat.html

http://www.newsmill.se/artikel/2011/07/28/alla-som-kritiserar-m-ngkulturen-r-inte-h-gerextremister

http://politisktinkorrekt.info/2011/07/29/akesson-sd-ohederligt-att-koppla-oss-till-terroristen