• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

På spåret


Efter MP-filmen (särskilt del 1 och del 3) känns det nu som att jag är något riktigt och viktigt på spåret.

I stort sett alla böcker som finnas att köpa i Sverige på temat Peak Oil och den förestående samhällskollapsen har jag skaffat. Det mesta (10) är på engelska, bara ett fåtal (4) finns på svenska. Hälften av dem har jag hunnit läsa, resten räknar jag bli klar med till oktober.

För varje ny bok stärks bilden: det är verkligen så illa, Sverige och övriga i-länder står inför en kris av ett slag som vi aldrig varit med om. Det kommer att krävas både omställningar av våra samhällen och en radikal omställning mentalt. Det blir ett paradigmskifte: från en föreställning om överflöd till en kamp för överlevnad.

Ju förr vi tar tag i detta, desto bättre blir oddsen att klara den ofrånkomliga krisen någorlunda väl.

Min plan är att på denna blogg varje vecka lägga ut en bokrecension. Senast var det Gunnars Lindstedts ”Olja”, härnäst blir det Chris Martensons ”Crash Course”. Dessa texter lägger jag samtidigt ut på Ekodemokraternas webbsida.

Under hösten ska jag börja skriva på en bok i ämnet. Kanske blir titeln ”Gilla läget!”.

Redan det faktum att det finns så många bra böcker i ämnet på engelska och så litet på svenska ger anledning att göra en sammanfattande översättning av dem till svenska. Detta kommer att stuvas in i en enhetlig struktur. Först gäller då att beskriva och belägga situationens allvar – det är ju problem som många har svårt att ta till sig. Därutöver blir tre huvuddelar givna:
1. Förberedelser – på individuell och samhällelig nivå.
2. In i väggen, och igenom – hur klara krisen?
3. På andra sidan – mycket finns att vinna!

Förmodligen kommer jag att göra som med vitboken, dvs successivt lägga ut manus på webben, så att envar kan följa arbetet.