• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Inte bara Grekland


Det gäller ju inte bara Grekland.

Samtliga övriga EU-länder i Sydeuropa – Portugal, Spanien och Italien – är i ungefär samma sits. Finns där en gemensam nämnare? Handlar det om kultur, såtillvida att man i Sydeuropa har en mer lättsinnig hållning till ekonomi och åtaganden än vad man har i norra Europa?

Jag minns ju ett tydligt mönster beträffande förtidspensioneringar i Sverige under 80-talet och 90-talet: just greker och jugoslaver var extremt överrepresenterade. Jag förutsätter att det där i mycket hög utsträckning handlade om bedrägerier.

Men även andra länder har hamnat ”i knipa”, eller är på väg att göra så.  Tidigare hade vi exemplen Argentina och Island. Idag har vi Irland och Storbritannien. För att inte tala om USA! Hur förklara att även dessa länder hamnat i sådan skuldsättning?

Jag ser det som ett systemfel, och ett flerdubbelt sådant.

1. Exponentiell tillväxt

För det första det faktum att överhuvudtaget pengamängden hela tiden måste öka. Det sammanhänger med den ekonomiska tillväxten. I praktiken en exponentiell tillväxt, som i längden blir helt ohållbart i en värld med ändliga resurser av energi och mineraler.

Låt mig citera ur Richard Heinbergs bok ”The party’s over” (en författare som jag senare ska återkomma till!):

”Antag att du skulle sätta in 100 dollar på ett bankkonto med 6 procent ränta, och lämnade dem där för dina barn och barnbarn. Efter det första året, skulle du ha 106 dollar, och den andra 112 . På tolv år skulle din insättning ha fördubblats, och på hundra år skulle den ha växt till 33.930  dollar.  Tyvärr fungerar ackumulerade skuldräntor på samma sätt;. om du skulle ta ett lån på 100 dollar med 6 procents ränta och misslyckas med att göra avbetalningar, över tid som skulden skulle växa på samma sätt.

För närvarande har alla länder har en typ av monetära system där praktiskt taget alla pengar skapas genom lån. Således representerar nästan alla existerande pengar en skuld. ”

”Varifrån kommer pengarna för att betala tillbaka räntan på lånen?”

Heinberg tar alltså upp även ett annat moment: pengar skapas genom skuldsättning.

2. Bankerna

De banker som tillåts stå för denna pengaproduktion är privata. Till dem blir alltså även länder skyldiga stora summor pengar.

Sundare borde väl vara att de banker som ges dessa befogenheter är statliga! I så fall blir ju staterna bara skyldiga pengar bara till sig själva.

Eller är det något viktigt som jag här har missat?

Även Sverige har en stor statsskuld, på över 1.000 miljarder kronor. Bara räntebetalningarna varje år uppgår där till mångmiljardbelopp. Kan det verkligen vara nödvändigt?

USA är ett fall för sig.
Till det ska jag återkomma i nästa bloggtext.