• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Bokrecension: ”Olja”

Gunnar Lindstedts bok ”Olja”är en av de ännu bara få böcker kring ämnet ”Peak Oil” som finns tillgänglig på svenska. Den utgavs år 2005, är på drygt 200 sidor och kostar 134 kr hos  AdLibris.

För några år sedan läste jag Gunnar Lindstedts bok ”Svart jord”, och fann den vara vad jag kallar en ”rykare”. Inför läsning av hans bok ”Olja” var förväntningarna därför högt ställda.  Det känns som att de ändå överträffades. Det var en bok som det bara inte gick att lägga ifrån sig, jag sträckläste den på en dag.

”Olja” ger en bild av särskilt USA:s starka oljeberoende och importbehov av både olja och annan energi. Den förmedlar också en översiktlig historik kring oljeexport och oljeprissättning, oljepolitik och oljemakt, under det senaste halvseklet.

Övertygande leder Lindstedt i bevis att vi globalt står inför en klyfta mellan tillgång på olja och efterfrågan på olja.  Vad händer med värdet på aktier i oljebolag när dessa företag inte längre har olja att leverera? Hur påverkar det börskurserna i allmänhet?

Mycket av boken fokuserar på det anmärkningsvärda förhållandet av ledande politiker – inklusive miljöpartister – och mediafolk visat och visar sådant ointresse denna så uppenbart annalkande katastrof.

Jag har själv noterat hur även ”Miljöpartiet” i senaste valrörelsen pläderade för satsning på snabbtåg i Sverige. Bilden av bluffparti bekräftas i ”Olja”.

Lindstedt refererar till Folkpartiets konferens för att presentera sin energipolitik för några år sedan – denna kunde denna passera utan att ordet Peak Oil överhuvudtaget nämndes.

Socialdemokraterna har inte varit bättre. Urban Ahlin formulerade sig ”sådana där domedagsprofetior tror jag inte på”, inför fakta kring den förestående oljebristen.

”Representanterna från Miljöpartiet var också skeptiska”, konstaterar Lindstedt.

Låt mig här citera ytterligare några tankeväckande avsnitt ur boken ”Olja”:

”På tåget var det fullt… Varför optimeras transporterna så hårt att passagerarna inte ens fick en sittplats? SJ eller något privatbolag som tagit över ville antagligen ‘effektivisera’, hela samhället drogs in i denna rationaliseringsiver; ändra om, minska personal, spara in, byta ut mot ‘ny teknik’… Det var egentligen förbluffande hur allt i samhället likriktades efter dessa föresatser: effektivitet betydde ständigt färre anställda men ständigt högre konsumtion av energi. Ingen räknade förbrukningen av den energi som en gång skulle ta slut, alla fick istället högsta betyg för att ta bort mantimmar och muskelkraft, trots att det egentligen är detta det finns gott om.”

”Mest effektivt anses vara att ha ‘rullande lager’. ‘Just-in-time’ optimerar industrins kostnader för lagerhållning, men utelämnar kostnaderna för energi, vägar, utsläpp etc. När transporterna ska ske snabbt och för dagsbehov, innebär det att många fordon under delar av sträckan får gå utan last, och att möjligheterna till samordnade transporter minskar.”

”President Eisenhower… undertecknade 1956 Interstate Highway… notan blev 114 miljarder dollar under 35 år varav 90 procent betalades av staten. Bakom denna utbyggnad fanns en stark ‘highway lobby’ bestående av biltillverkare, oljebolag, gummi industrin, fackföreningar och fastighetsägare. De såg till att bilen blev totalt dominerande som transportmedel i USA. General Motors, Firestone och Socal köpte upp städerna spårvagnstrafik och lade ner den. 1956 hade 445 städer ersatt sina spårvagnar md bussar.””

”…vad händer när en flygbiljett mellan Europa och USA blir tio gånger dyrare? Hur många av dagens enorma flygplatsinvesteringar kommer då att visa sig lönsamma. Vilken nytta har man då av den senaste LAN-tekniken som medger trådlös uppkoppling i vänthallen?”

Se vidare denna film och webbsidan ”Ekodemokraterna”.