• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Fridolins partiledardebut

Ingen ska dömas ohörd.  Alla ska få sin chans.

Gustav Fridolin har visserligen tidigare varit med om att skada Sverige genom att driva igenom s.k. flyktingamnestier, men han är ju fortfarande ung. Skulle han som nytt språkrör för Miljöpartiet vara öppen för det perspektiv som jag tog upp i min film ”Tal till Miljöpartiets kongress”, dvs nödvändigheten av att byta fokus från överflöd till överlevnad?

Efter de nya Mp-språkrörens tal i Almedalen i år kan ett svar på den frågan sägas ha levererats.

GP den 3/7 -11:

”Var fjärde svensk lämnar tonåren utan gymnasieexamen. … MP lanserar nu tre förslag som ska leda till att fler får fullständiga betyg och därmed en större chans till eget jobb och egen försörjning.”

”De som har hoppat av skolan ska erbjudas plats på Komvux eller i folkhögskolan. Under ett år ska arbetslösa unga kunna läsa in sina betyg och få studiemedel, som inte behöver betalas tillbaka.

Kostnaden för förslagen beräknas till 600 miljoner kronor.”

Miljöpartiet redovisar en kalkyl för att visa att förslaget kan bli en lönsam investering:

”Mot det ställer MP en beräkning som samhällsekonomen Ingvar Nilsson på partiets uppdrag gjort över samhällets kostnader för ungdomar utan fullständiga betyg.

Cirka 13 000 i varje årskull har inte fått jobb eller gått vidare till studier vid 25 års ålder.  Varje år kostar de samhället sex miljarder kronor, enligt beräkningarna där bland annat transfereringar och produktionsbortfall ingår.

MP:s mål är att ingen ska behöva lämna tonåren utan en fullgod gymnasieutbildning år 2025.”

Gustav Fridolin: ”Varje krona vi lägger på skolan är en investering som vi tjänar in på sikt.”

Är det verkligen sant?

MP-kalkylen förutsätter två moment:

a) att satsningen faktiskt skulle resultera i en ”fullgod gymnasieutbildning” före 20 års ålder

b) att de som klarar denna utbildning också får arbete.

Det finns ju en anledning till att man inte lyckats slutföra gymnasiestudierna: skoltrötthet.Denna försvinner knappast med MP-förslaget.

Jag hoppade själv av mina gymnasiestudier i början av 60-talet. Senare tog jag ändå studenten. Hur gick det till? Det var inte fråga om något Komvux.  Jag studerade själv hemma. Sedan tenterade jag av ett ämne i taget.

• Finns motivationen går det utan nya skattemiljoner.

• Saknas intresset hos individen hjälper inga särskilda samhällssatsningar.

Gustav Fridolin: ”Vi vill ge varje unge en ärlig chans.” 

Rätt kan väl Fridolin ha så långt att varje elev i den svenska skolan idag inte ges ”en ärlig chans”. I alltför många klassrum råder ju sådant kaos att där saknas en undervisningssituation.

Men hur kommer det sig?

– en faktor är flumskolan i allmänhet, där inget krav får ställas på elever och ingen respekt får krävas från läraren

– en annan faktor är är fjärrinvandringen, med så många elever som inte kan svenska eller bär på allvarliga attitydproblem.

Vilka partier bär ansvar för detta? Kan Miljöpartiet friskrivas?

Svar: nej! MP har tvärtom tillhört de pådrivande i utförsbacken.

Miljöpartiets utspel ligger väl i linje med galenskaper från regeringspartierna, som SFI-bonus. Så de ska nog kunna komma överens om ett samarbete…


MEN SKA SVERIGE  klara de påfrestningar som väntar framöver, nu efter Peak Oil, då krävs två moment:

1. Återhållsamhet med skattemedel och respekt för dem som håller samhällsekonomin igång.

2. Krav på envar att själv anstränga sig.