• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Sandor gratulerar

Här publicerar jag ett läsarbrev från Sandor Herold i Malmö:

”Det  blir mer och mer vanligt att nysvenskar dyker upp på dom personliga sidorna, d.v.s dom sidor där man med bild och text talar om när man fyller jämna år samt beskriver helt kort vad man sysslat med under sitt liv.

Den 1-7 har vi i Sydsvenskan flera nysvenskar som vi kan glädjas åt och gratulera.

Den ene heter Salman Al-Saaigh som fyller 60. Han är från Abu Dhabi och har arbetat som ingenjör. Han är gift och har fyra barn och ett barnbarn. På fritiden umgås han med familjen och gillar att resa. Vart resorna bär hän står inte men man kanske förmoda att dom går till det landet han en gång flytt ifrån. Detta är ju en vanlig företeelse bland dom som påstår sig ha flytt för sitt liv från hemlandet.

En annan nysvensk som fyller jämt är Adel Rokan Dara,boende i Malmö och fyller 70 år. Han är från Kanikin i Irak. Han kom till Sverige 2005,alltså vid 64 års ålder. Han har fyra söner och en dotter och man kan väl utan att vara för vågad förmoda att samtliga dessa bor i Sverige sedan ett antal år och att pappa Adel har kommit hit som anhöriginvandrare och därigenom gått rätt in i det svenska systemet med allt vad det innebär av bidrag,bostad och sjukvård. Allt detta utan att ha bidragit med en enda svensk krona till finansieringen av detta.

Den tredje nysvensken är Saleh Husein som fyller 60 och är från Irak. Han är författare och skriver berättelser på arabiska till stor glädje och förnöjelse till alla oss svensktalande. Saleh är gift och är far till fem barn. Just nu är Saleh sjukskriven men skriver och ägnar sig fortfarande åt att läsa. Hur länge Saleh har varit sjukskriven och hur länge till han kommer att vara sjukskriven står dock ingenting att läsa. Inte heller hur mycket skatt han bidragit med som eventuellt kanske kan finansiera och täcka hans sjukskrivningskostnader.

Den 2-7 fyller nysvensken Imad Hussein,boende i Malmö,60 år. Han kommer från Irakiska Najaf. Han är utbildad tandläkare men just nu så studerar han. Till vad han studerar och vad det är för studier det är som rättfärdigar en 60-åring att studera står det inget om. Inte heller varifrån medlen som bekostar studierna kommer från. Hoppas bara att han snart är färdig med sina studier så att eventuella studielån hinner bli återbetalda innan det är försent. Imad har tre söner och man kan bara gissa var dessa är bosatta någonstans.

Till alla dessa nysvenskar vill jag härmed framföra mina gratulationer till att ni har kommit till Sverige där ni troligtvis inte kommer att ha några framtida ekonomiska bekymmer. Till svenska folket vill jag även framföra gratulationer till att ni har fått ännu några att försörja på sina äldre dagar. Det är just sådana här fall som gör att landet går framåt,framåt mot den annalkande katastrofen.

I december fyller jag själv 60 och funderar på om jag skall sätta in en personlig annons jag också. I den skall det stå något i följande stil:

‘Sandor Herold fyller 60 år. Han har hela sitt vuxna liv varit en idiot som  arbetat heltid i 42 år och under dessa år betalat in miljoner i olika skatter och genom detta kunnat försörja ett stort antal ickesvenskar både inom och utom landet. Mot sin vilja har Sandor Herold genom åren kunnat studera hur bl.a hans hemstad Malmö har förvandlats till en mångkulturell sopstation där gatuvåld,rån och våldtäkter har blivit ett naturligt inslag i gatubilden.

Sandor Herold tycker om att skriva insändare även om dessa p.g.a tidningarnas censur numera mycket sällan publiceras. Ett av glädjeämnena i Sandor Herolds liv numera är när han någon gång kan få höra det svenska språket talas ute på stan. Sandor Herold har tre barn och två barnbarn. Alla tre barnen har utbildat sig och står för sin egen försörjning. Sandor Herold tycker om att resa. Vart är ovidkommande bara det är bort från Sverige. Ett Sverige som inte längre är Sverige.’