• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Varför denna agenda?


Varför finns denna judiska agenda,  att göra Europa mångkulturellt?

Handlar det om att ”härska genom att söndra”, eller i varje fall vinna ökat inflytande för den egna gruppen genom att skapa problem för majoritetsbefolkningen?

Låt mig här understryka, att jag inte talar om ”judarna”, inte om judar i allmänhet.

Jag ser tre grupper av judar:

1. Agenda-judar.

Judiska företrädare i offentligheten och judar med makt. De som driver på för mångkultur och andra destruktiva projekt.

2. Vanliga judar.

Dessa judar är själva inte drivande, men de protesterar heller inte. Genom sin passivitet låter de maktgruppen hållas.

3. Protesterande judar.

Judar som står för hederlighet och intellektualism. Listan på namn skulle här kunna göras ganska lång, två lysande exempel är Norman Finkelstein och Noam Chomsky.

Men visst är det anmärkningsvärt att judar driver på ett projekt som inte bara innebär en massinvandring av muslimer till Sverige utan också resulterar i att enskilda judar drabbas av förföljelse! Som framgått av TV-nyheterna för inte länge sedan har enskilda judar sett sig tvingade att flytta från Malmö pga detta. Uppenbarligen ser agenda-judarna detta som ett pris, värt att betala, för det högre målet – ett mångkulturellt samhälle.


Än mindre lär de bry sig om enskilda gojer i Malmö, som också tvingats flytta därifrån pga våldet.

Till saken hör att inte bara judar driver på agendan för globalisering och upplösning av nationerna, avdemokratisering och ökad klyftor i våra samhällen. Klart är ändå att  judar här en ledande roll – vid det senaste Bilderbergmötet var en klar majoritet judar.

Det finns en tes ”my country, right or wrong”, som kan symbolisera en aggressiv och korkad patriotism, där man ställer upp för sitt land oavsett vilka galenskaper landet ägnar sig åt. Motsvarande kan gälla för etniska grupper. Eller yrkesgrupper.


Mot bakgrund av judiska företrädares centrala roll i omvandlingen av det svenska samhället till ett ”mångkulturellt” är det inte för tidigt att detta öppet granskas och diskuteras utan skygglappar.

Finns det en risk i att detta resulterar i antisemitism? Det är i så fall något jag vill motverka.

Det kan också enskilda judar göra, genom att höja sina röster mot den destruktiva agendan!

PS – tillägg:

”Göran Rosenberg påpekade att historiskt har judar alltid trivts i nationer och imperier med multikulturella, pluralistiska och toleranta miljöer, medan de farit illa i starkt etniska och nationalistiska samhällen. Europeiska judar har alltid varit den problematiska främlingen eller ‘andre’. Därför är, definitionsmässigt, ett samhälle där främlingar är välkomna bra för judar…”

22 svar

 1. […] Jan Millds fjärde artikel i ämnet är ”Varför denna agenda?” […]

 2. En märklig serie som presenteras, börjar nästan likna det som hände under 30-talets Tyskland/Österrike då judarna började beskyllas för både det ena och det andra. Detta skedde då för att dölja de verkliga problemen. Är det likadant nu?

  Kom upp med mer fakta på bordet och inrikta ansträngningarna på de verkliga problemen i vårt land Sverige.

  • Du får nog läsa om inlägget, för det verkar inte som att du förstått så mycket av det. Om du nu är seriös…

   • Jag tycker bara att det är konstigt att man drar iväg för att hitta syndabockar till problemen i vårt land istället för att ha en agenda för att ta tag i problemen.

    Påläst eller inte!

   • Kalleman, det handlar om att ställa sig frågan hur det mångkulturella samhället har kunnat växa fram. Vilka idéer, grupper, intressen, eller vad det nu än kan vara, som ligger bakom det hela. Det handlar alltså inte om att hitta syndabockar.

    Man måste förstå sig på problemet innan man kan hitta en lösning.

  • Kalleman, så småningom landar de flesta (alla?) som är kritiska till mångkulturalism/massinvandring i att ställa frågor om det judiska etablissemangets konsekventa, rabiata förespråkande av mångkulturalism/massinvandring i ALLA västländer.

   I längden verkar ingen klara av att blunda för detta. Man kan blunda några år… men inte hur länge som helst.

 3. De judar som lämnar Malmö lämnar inte sällan för Israel som då måste expandera genom fler illegala bosättningar. Det skapar fler flyktingar till Europa. Win-win situation.

  Fortsätt med dina inlägg om judisk makt Milld. Det är en mycket komplex och mycket intressant fråga. Lyssna gärna på David Duke (avsnittet som behandlar den judiska herrefolksmentaliteten är kap. 14-27):
  http://www.davidduke.com/general/the-complete-my-awakening-free-audio-edition_9525.html

 4. Alternativ 1.
  Det är hål i båten, hur tusan har det uppstått? Det är en komplex och intressant fråga, det finns ju inga grund här på öppet vatten. Vilka orsaker kan finnas till att detta hål har uppkommit, någon som har någon uppfattning.? Sjunker båten kan vi alltid trampa vatten så länge det går.
  Alternativ 2
  Det är hål i båten. Låt oss täta den och ösa så vi håller oss flytande och inte drunknar vilket annars blir fallet. När vi klarat det problemet kan vi möjligen försöka lista ut varför det blev hål i båten.

  • Vi måste samtidigt försöka hejda dem som hela tiden gör nya hål eller utvidgar redan upptagna hål.

   Eller överhuvudtaget försöka bryta de ombordvarandes apati.

   Agenda-judarnas verksamhet tillhör inte bara historien. Den pågår just nu. För full maskin!

   Och agendan omfattar mer än bara ”mångkultur”.

 5. Och exakt vad mernar du judarna i Sverige har att vinna på massinvandringen ?
  Varför vill just judarna ha multikulti i Sverige ? Har aldrig hört den teorin förr.
  Hela upplägger börjar likan det på 30-talet i Österrike och Tyskland. Börjar kännas obehagligt.

  • Har du verkligen aldrig hör om detta förut ?
   Märklig då det fiinns spalt kilometer skrivit om detta ämne.

   Hämtat från: http://www.jpr.org.uk/news/detail.php?id=116
   ”Göran Rosenberg recalled that historically, Jews had always thrived in nations and empires with multicultural, pluralistic and tolerant environments, while they fared badly in strong ethnic or nationalistic societies. European Jews have always been the emblematic stranger or ‘other’. Therefore, by definition, a society where the stranger is welcome is good for the Jews, although they have not always appreciated this link.
   The term ‘Multicultural Europe’ is a tautology, he said. Instead, he described Europe as a mosaic of different cultures, which is both its curse and its blessing. Jews are facing a situation in which the nation state is becoming diverse and pluralist. Should we affirm this development or should we be afraid of it? This trend upsets many Jews who prefer a homogeneous nation state and this puts Jews on the ‘wrong side’. If we want to be ‘the other’, the non-conformist in society, we need to work out ways our nation states can be re-ordered to accommodate pluralism. The real challenge is to create a European framework for these multi-diverse nation states. The future of European Jewry is dependant on our ability to shape a multicultural, pluralistic and diverse society.”

   • Hallå där!
    Kan du inte svara ”Kalle 41” på ett bättre vis än att lägga ut stora haranger på utrikiska?

   • Ok och kopierar härmed det tillägg som nu gjorts:
    ”Göran Rosenberg påpekade att historiskt har judar alltid trivts i nationer och imperier med multikulturella, pluralistiska och toleranta miljöer, medan de farit illa i starkt etniska och nationalistiska samhällen. Europeiska judar har alltid varit den problematiska främlingen eller ‘andre’. Därför är, definitionsmässigt, ett samhälle där främlingar är välkomna bra för judar…”

 6. Bra. Detta är mycket viktig information. Fortsätt. Se bara hur Bonnierfamiljen attackerar Sveriges statsöverhuvud. De har länge drivit en agenda för HBT och upplösning av kärnfamiljen och nu går deras drev mot den svenska kulturen för högtryck.

  Kommentatorn kalle41 bör nog läsa på och använda logisk analys över det som händer i Sverige nu.

  Tilläggas kan att judiska organisationer har ” world wide” bevakning av alla bloggare som kritiserar judarnas förehavanden. Deras ”hackers” går in och kommenterar i dessa bloggar. Är du en av dom kall41?

  Anders

 7. I och med att maskintekniken började utvecklas, så kunde tillverkningen av varor ske i större och större fabriker, och i större och större massor (som på så sätt gjorde varorna billigare att tillverka). För detta behövdes massor av arbetskraft till de stora fabriksanläggningarna.

  Delvis därför ansågs väl ”frigörelsen”, (av lantarbetarna från landsbygden) nödvändig, och behovet av att ”störta gamla hierarkier, (Tsar, kung och lantadeln, storgodsägare och storbönder, prästerskap etc., hos vilka stora delar av befolkningen var bundna i lojalitet och arbete), och de kommunistiska idealen skulle präntas in (om internationalen, och den goda kamraten osv.).

  Sedan började väl ett allt större multinationellt näringsliv börja kliva över nationsgränser, och bygga tillverkning i låglöneländer, vilket medförde att behovet av att upplösa de nationella gränserna ökade, och varför tanken om ett Europas förenade stater väl började växa allt starkare.

  De ”internationalister” och kommunister, (med internationalen som ideal), som drev på denna utveckling var väl ofta de redan internationalistiska judar, som ju hade ”sin” ”nationsbyggnad” utspridd över många länder, samt att det alltid har funnits både rika och fattiga judar. Många rika judar finansierade och stötte revolterna, som ofta organiserades av ”revolutionära” judar, som med propaganda och slagord samlade ihop ”folken” för de ”revolutionära idealen” (som skulle leda folken till ”frihet, jämlikhet, broderskap, mänskliga rättigheter och alla människors lika värde”, och till ”det klasslösa samhället”, samt till ”solidariteten med alla arbetare över hela världen”, ”ty internationalen för alla lycka bär”, et cetera), och samlade ”arbetarskarorna” från landsbygden till de växande städerna, och till de allt större fabrikerna.

  Delvis är det alltså tekniken och maskintekniken som förorsakat ”behovet” av en ”frigjord” arbetsstyrka till de allt större fabrikerna, som i sin tur skapat behovet av förändrade samhällsstrukturer.

  Det är väl också andra tekniska uppfinningar, radio, telefonen, tv, som också har bidragit till den ökade internationella kommunikationen. Och nu inte minst internet, som ju kopplar ihop hela världen i ett nafs. Alla dessa faktorer tillsamman har väl bidragit till framväxten av ”öppnade gränser”, (eller nedmontering av de gamla nationalstatsbildningarna, som ju delvis inte längre har några gränser, även om det fortfarande finns en administration (som ändå i mångt och mycket är styrd från EU, samt att ett ihopsamlande av skatter från medborgarna fortfarande sker inom de gamla nationalstaterna. Men kanske också det kommer att ändras i framtiden, med teknikens hjälp?).

 8. Sedan jag såg inslaget med damen Spectre från Paidea i Stockholm har jag mått dåligt. Ett synnerligen obehagligt framträdande! Paidea har sponsrats av regeringen med 40 miljoner. Hur kan en representant för denna organisation i Stockholm få uttala att Europa ska tvingas bli mångkulturellt och att judarna ska ha den ledande rollen? Finansierad av Sverige. Att hon heter Spectre tar ju priset! Den ondskefulla organisationen som James Bond kämpade emot hette det!
  Jag börjar förstå varifrån det hysteriskt uppskruvade motståndet och hatet mot SD organiseras och styrs genom kontrollerade medier.

 9. Det som är märkligt är hur vissa, som kalle41, försöker få till en ”pavlovs hundar” där granskning och kritik av judar och judiska förehavanden försöks förknippas med gaskamrar och 30-tal. Ska historiska jämförelser göras till ett argument kan man lika gärna få anse att vår tid nu liknar tiden före romarrikets fall. Det är trots allt de kristna som är den mest förföljda gruppen i världen, men det är inget argument för mörkning av kristna förehavanden eller skandaler enligt dagens media, trots att det borde vara det om man ska vara konsekvent.

 10. Över alltihopa ”lyser” familjen Rothschild (video ca 10 min), tyvärr tyvärr… 😥

 11. Agenda-judar = zionister.

  Det är egentligen inte judar som är problemet utan den politiska zionismen, som ”kidnappat” judendomen och utför sina politiska illgärningar i judarnas namn.

  Rabbi Ahron Cohen at the University of London:

  Rabbi Weiss Rips the Ideology of Zionism:

  President Ahmadinejad Meets Neturei Karta Rabbis:

  The difference between Zionism and Judaism:
  http://www.threeworldwars.com/zion.htm

  Vad är sionismen?
  http://lassewilhelmson.wordpress.com/vad-ar-sionismen-3

  Den konstgjorda staten Israel skapades av bankdynastin Rothschild, de betalade bl a för parlamentet Knesset och Högsta Domstolen, de låg också bakom bildandet av Illuminati som infiltrerade frimureriet. Det är därför som Israels högsta domstol är full av Illuminati-symboler, t ex en stor pyramid på taket.

  Kaninhålet är djupt. Mycket djupt.

  David Icke är, tycker jag, mitt i prick när han talar om ”Rothschild Zionism” (bortse från andra bisarra uttalanden av Icke i andra sammanhang):

  Vad är det slutgilitga målet? Frimuraren Albert Pike lär skrivit ett brev redan år 1871 om *tre* världskrig för införandet av NWO (även om det diskuteras om brevet verkligen existerade). Hittills har det stämt precis, och det är kanske förstadiet till det tredje beskrivna (zionism vs islam) som nu pågår.
  http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm

  ”Foliehatt”-skrikare behöver inte svara. Det finns dock säkert även seriösa invändningar mot ovanstående. I sannings-sökandet måste man vända på många stenar. Det pågår ett informationskrig, och det finns mycket av såväl information som desinformation. Det måste man vara ödmjuk inför. Just detta ämne är särskilt infekterat, komplext, lömskt, bedrägligt och svårgenomträngligt. Men det är högst väsentligt att skilja på judar och den politiska zionismen. De som här kallas agenda-judar är förmodligen egentligen zionister.

 12. Klassificeringar och etiketteringar kan väl alltid diskuteras, men vad jag med dessa bloggtexter önskat diskutera är vissa judars agenda för Sverige och andra västländer, av ”mångkultur” mm.

  Situationen i Västasien och Israel ser jag som en särskild diskussion. Begreppet sionism är något jag förkippar med
  a) skapandet av staten Israel
  b) denna stats expansionspolitik, utöver 1967 års gränser

 13. […] ett annat inlägg ”Varför denna agenda” skriver […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: