• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

På kungajakt


”Men det finns en gräns för vad man kan tolerera, och den linjen har Sveriges statschef passerat.”

Det uttalandet bör kunna bli klassiskt. Det är Peter Wolodarski på Dagens Nyheter som är ute på kungajakt.

Här kan bara konstateras att DN-redaktören och jag har olika bedömningar av vad som är huvudsak och bisak, har olika åsikter om vad som är mycket viktigt respektive mindre viktigt.

Något som jag spontant har svårt att tolerera är den typ av frågor som riktades till kungen i en STV-intervju nyligen. Mycket ligger rimligen inom privatlivets sfär. Och skulle kungen vid något tillfälle beskådat nakna damer – so what? Vilka vuxna män kan inte ha visat sådana böjelser?

Man måste vara rejält avskärmad, om man inte märkt att det i svenska massmedia pågår en kampanj mot kungafamiljen och mot monarkin. Gotiska klubben har skrivit bra om detta, bl.a. här och här.

Varför detta drev? Jag kan se två möjliga motiv, men är osäker på vilket som väger tyngst:

1. Man vill avskaffa monarkin.

2. Man vill ta ut hämnd på kungafamiljen, för vad drottningens far en gång gjorde i Nazi-Tyskland.

Starka krafter är igång för att avveckla Sverige som nation, och det här med Kungen förefaller vara en del av detta.

Peter Wolodarski är född 1978. Redan år 2001 – vid 23 års ålder – blev han ledarskribent på Dagens Nyheter. Det tyder på intelligens och begåvning, men det kan också vittna om nätverk och kontakter.

Wikipedia om Wolodarski:

”Peter Wolodarski, född 15 april 1978 i Stockholm, är en svensk journalist och programledare. Wolodarski tillträdde den 15 mars 2009 posten som politisk redaktör i Dagens Nyheter.

Wolodarski är son till stadsplanearkitekten i Stockholm Aleksander Wolodarski; föräldrarna kom till Sverige från Polen i slutet av 1960-talet. … År 1999 blev han ledarskribent i Expressen och samma år började han hos Åke Ortmark i TV8. 2001 blev han ledarskribent i Dagens Nyheter. Han har även varit programledare för Studio 8 och Wolodarski i TV8. Han är också tidigare skribent och numera medlem i redaktionskommittén för Judisk krönika.”

En som tydligen också hade Dagens Nyheters öra var David Schwarz – även han jude från Polen. Han fick disponera DN som forum för sin nyordning av Sverige.

Dagens Nyheter har överhuvudtaget spelat en central roll som pådrivare av det mångkulturella projektet i Sverige. Som BGF kunde konstatera på 90-talet var obalansen kompakt på DN Debatt, beträffande vilka debattörer man släppte fram.

Av ekonomen Marian Radetzki – återigen jude från Polen – fått vi höra att Sverige bör överge det svenska språket och övergå till engelska.

Wikipedia om Radetzki:

”Marian Radetzki, född 8 december 1936 i Polen, är professor i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet. …Han förespråkar också att mindre språk ska sluta användas till förmån för större språk som engelska. Radetzki har judisk bakgrund och kom till Sverige som tioåring.

Genom massmedia har vi vidare hunnit bekanta oss med den notoriske brottsförenkaren Jerzy Sarencki.

Wikipedia om Sarnecki:

”Jerzy Sarnecki, född 7 juli 1947, är professor i allmän kriminologi vid Stockholms universitet.

Jerzy Sarnecki är född i Polen och där utbildad till lantmätare. Jerzy har judisk bakgrund och kom till Sverige som 21-åring … Han är ofta med i TV, nyhetsprogrammen i synnerhet, där han blir tillfrågad olika saker rörande kriminalitet.”