• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Paradigmskifte?

Det är något särskilt som jag har ”i kikaren” med nästa film, ”Tal till Miljöpartiets kongress”. Samma sak som med projektet ”Ekodemokraterna”.

Det är att medverka till och påskynda ett paradigmskifte som nu står för dörren i Sverige.

Definitionen av ”paradigmskifte” är, enligt Wikipedia, ”ett byte av vetenskapliga tankemönster och förebilder”. Jag skulle vilja vidga den till att även omfatta byte av kulturella och politiska tankemönster och förebilder.

Det är ju så i Sverige, att vi kan på den offentliga arenan ha bara en åsikt åt gången. Vi kan tycka det ena eller det andra, men alla måste tycka likadant, samtidigt.

Ungefär detta konstaterades helt nyligen i en Axessdebatt.

Jag har konstaterat detsamma i vitboken (se här och här). Först ansåg alla att en hel del krav ska ställas på utlänningar som får komma till Sverige för att stanna här. Plötsligt tyckte alla precis tvärtom.

Det paradigmskifte som jag far efter är tesen att Sverige är ett ”rikt land” och två föreställningar som är kopplade till denna:
a) vi svenskar ska känna skuld för detta, är värdelösa och har något att försöka kompensera
b) vi ska tävla i godhet och där försöka bli världsmästare, vi ska villkorslöst dela med oss av vårt outsinliga välstånd.

Det har gått så långt att även Sverigedemokraterna i en film före valet talade om Sverige som ett ”rikt land”.

Det paradigmskifte som nu är både önskvärt, möjligt och ofrånkomligt tar sin avstamp i framförallt ”Peak Oil”.

Men även andra moment:
– USA:s skenande statsskuld och dollarkrisen
– EU:s valutaproblem, med Grekland och andra medlemsländer
– det desperata Libyenkriget
– svenska hushålls skuldsättning och Sveriges exportberoende.

Globaliseringen har gjort oss alltmer sårbara, vi har klättrat allt länge ut på en gren, vilken närsomhelst kan gå av.

Det paradigmskifte jag talar om är att vi istället för en fixering vid vår förmenta rikedom inser att problemet är det omvända:

• Hur kan vi någorlunda helskinnade ta oss igenom den enorma kris som står för dörren?

• Hur ”rädda vad som räddas kan”?

• Hur maximera förutsättningarna för mänsklig överlevnad i Sverige?

• Kommer de nya svenskarna att finna sig i att stå kö och vänta på sin tur som svenskar gjorde vid tidigare försörjningskriser?

Här en film om USA-dollarns utveckling: