• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Mp-tal på väg

Det blir inte alltid som man tänkt sig.

Jag hade planerat att efter filmen ”Tal till SD:s riksårsmöte” göra ett sommaruppehåll beträffande nya filmer. Nu visar det sig, att så inte kan bli fallet.

Plötsligt slår det mig att en film ”Tal till Miljöpartiets kongress” kan ha förutsättningar att bli riktigt bra. Just genom spänningen mellan:

• Å ena sidan det akuta och starka behovet av ett Miljöparti, nu när ”Peak Oil” är passerat.

• Å andra sidan det faktum att det parti i Sverige som kallar sig ”Miljöpartiet de gröna” inte är något Miljöparti.

Denna nya film beräknas bli klar före Midsommar.

PS

Kolla gärna även Ekodemokraternas webbsida.

En första ansats att ta tag i dessa avgörande framtidsfrågor.