• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Kärnan…

…i min kritik av Sverigedemokraternas linje i invandringspolitiken är, som framgår av SD-filmen:

För det första är SD alltför undfallande, när partiet talar om att inte ha en invandring i snabbare takt än andra EU-länder.  Vi ska inte ha någon invandring alls, av den typ som skadar Sverige.

För det andra gör SD ett misstag genom att gå med på att tala om invandring i allmänhet. Problemet är invandring från framförallt Afrika och Västasien – inte invandring av redan integrerade personer från andra västländer.

För det tredje betonar SD att Sverige ska ge mer hjälp genom UNHCR. Sedan länge har Sverige gjort långt mer än sin andel i alla godhetssammanhang.  Vi är inte skyldiga att ge ökat stöd till utlandet i någon form.

Istället ska vi se till utsatta grupper av svenskar, här i Sverige. Det är deras intressen som vi i första hand ska värna. Detta är inget att be om ursäkt för!