• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Folkomrösta om skolan!


Bristerna i skolan är så uppenbara, konsekvenserna så allvarliga och lösningen i grunden så enkel, att det är förbluffande hur detta extrema förfall av den svenska skolan har kunnat pågå i decennium efter decennium.

Flumskolan är ett av flera fenomen som för mig signalerar att makten över utvecklingen i Sverige ligger hos krafter som inte vill oss väl. Hur annars förklara den destruktiva politiken?

Nu finns det – utöver Sverigedemokraterna – ett riksdagsparti som företräder en alternativ skolpolitik. Ett parti som vågar tala om både kunskap och betyg, ordning och disciplin. Det är Folkpartiet under ledning av Jan Björklund.


Problemet är bara att röstar vi på Folkpartiet så får vi samtidigt hela paketet av andra politiska ställningstaganden, varav en del uttryckligt destruktiva. Framförallt massinvandring och mångkultur.

Lösningen skulle kunna vara en folkomröstning om inriktningen av den svenska skolan. Ska vi ha en flumskola eller en kunskapsskola?

Två tydliga alternativ bör där kunna formuleras, där en plugg- och kunskapsskola innefattar betyg och krav på eleverna, ordningsregler och sanktioner mot elever som saboterar undervisningen.

Schweiz visar här vägen – ett föredöme i demokrati! Där hålls regelbundet beslutande folkomröstningar.  I Schweiz finns ett medborgarskap på riktigt.